govern

El Govern modifica el Codi de consum per augmentar la protecció dels consumidors en la contractació de crèdits o préstecs hipotecaris

query_builder   26 març 2013 14:50

event_note Nota de premsa

El Govern modifica el Codi de consum per augmentar la protecció dels consumidors en la contractació de crèdits o préstecs hipotecaris

 
 • El Consell Executiu ha aprovat el Projecte de llei de modificació de la Llei del Codi de consum de Catalunya, amb el qual pretén donar resposta a l’augment de la taxa d’execucions hipotecàries
 
 • Regula el contingut de la publicitat del producte per evitar la publicitat enganyosa; amplia la informació precontractual que es lliura al consumidor i inclou el deure d’entitats i notaris de fer comprensibles les implicacions econòmiques i jurídiques de la transacció i les conseqüències en cas d’impagament
 
 • La reforma fixa un interès de demora màxim que no pot superar en 2,5 vegades l’interès legal del diner. Qualsevol clàusula que inclogui un tipus superior es considerarà abusiva
 
El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, amb l’objectiu d’incrementar la informació i les garanties dels consumidors en la contractació de crèdits o préstecs hipotecaris. Amb aquesta modificació, impulsada conjuntament pels departaments d’Empresa i Ocupació i de Justícia, es pretén ajudar els usuaris en el procés de contractació del servei. El Govern vol donar resposta així a l’augment de la taxa d’execucions hipotecàries, especialment en l’adquisició de l’habitatge habitual.
 
Seguint les orientacions marcades per diversos projectes europeus, la reforma del Codi de consum implica una regulació del contingut de la publicitat; la informació precontractual; el deure d’anàlisi de la solvència del consumidor, i el deure de les entitats financeres i de crèdit, així com del notari que hi intervé, de fer comprensibles al consumidor les implicacions econòmiques i jurídiques de la transacció i, especialment, les conseqüències en cas d’impagament.
 
La modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum, preveu, essencialment, aquests aspectes:
 
 • Es regula el contingut mínim que han de tenir les comunicacions publicitàries i la publicitat dels préstecs i crèdits hipotecaris. Han de ser clares, objectives, transparents, no enganyoses, llegibles i, si escau, audibles. No poden generar en cap cas falses expectatives a les persones consumidores sobre la disponibilitat o el cost del crèdit o préstec.
 
 • S’incrementen les obligacions de transparència amb relació als preus. Inclou les comissions i despeses repercutibles als consumidors.
 
 • Es regula el contingut que ha de contenir la informació prèvia que s’ha de lliurar als consumidors. Aquesta informació inclou, entre d’altres, la necessitat d’advertir als usuaris sobre la possibilitat d’increment dels tipus d’interès, el risc de perdre l’habitatge en cas d’incompliment dels compromisos derivats del contracte, els serveis accessoris que està obligat a contractar i les clàusules contractuals que els generin més risc.
 
 • Es fixa un tipus d’interès de demora màxim que no pot superar 2,5 vegades l’interès legal del diner. Qualsevol clàusula que inclogui un tipus superior es considera abusiva.
 
 • Es reforcen les obligacions dels notaris d’informar els consumidors dels drets i obligacions que comporta la subscripció del contracte i el seu dret de disposar de l’escriptura pública del contracte de crèdit o préstec hipotecari amb una antelació de tres dies hàbils a la seva formalització.
 
 • Es promou l’ús de la mediació i l’arbitratge per a la resolució dels conflictes que es puguin plantejar, amb especial incidència als casos d’execució hipotecària de l’habitatge habitual.
 
 • Pel que fa la informació prèvia al contracte de crèdit o préstec hipotecari, la modificació recull el dret del consumidor a escollir notari limitant aquest dret a l’entitat prestadora només en el cas que no l’exerceixi el consumidor. Així mateix, es reconeix el dret del consumidor a aportar una taxació del bé immoble, que haurà de ser acceptada per l’entitat de crèdit. 
 
 • Finalment, d’acord amb els criteris de simplificació administrativa, se substitueix el Registre de serveis públics de consum i es crea un Directori que gestionarà l’Agència Catalana del Consum on els ciutadans podran obtenir informació dels serveis públics de consum més propers, d’àmbit municipal o comarcal.

 

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined