• El Reial decret espanyol que regula la concessió dels ajuts reserva a l’Estat la gestió centralitzada dels ajuts, sense respectar les competències compartides de la Generalitat en matèria de medi ambient
 
El Consell Executiu ha acordat plantejar un requeriment d’incompetència davant del Govern espanyol en relació amb diversos articles del Reial decret que regula la concessió directa d’ajuts per a vehicles comercials que compleixin els nous estàndards d’eficiència energètica i contaminació. El Reial decret espanyol preveu la gestió centralitzada del Ministeri d’Agricultura Alimentació i Medi Ambient sense tenir en compte les competències assumides pel Govern de la Generalitat.
 
Es tracta del Reial decret 89/2013, de 8 de febrer, pel qual es regula la concessió directa d’ajuts del Pla d’Impuls al Medi Ambient “PIMA Aire” per a la substitució de vehicles comercials d’almenys 7 anys d’antiguitat per vehicles que compleixin els nous estàndards d’eficiència energètica i contaminació.
 
El Consell Executiu ha decidit presentar un recurs d’incompetència contra aquest Reial decret, ja que preveu que el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient gestionarà de forma centralitzada la concessió directa dels ajuts als beneficiaris sense respectar que, tal com estableix l’article 144.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, el Govern de la Generalitat ha assumit la competència compartida en matèria de medi ambient, que inclou el desenvolupament normatiu i l’execució, així com la competència per establir normes addicionals de protecció. El Govern entén que, en ignorar el caràcter compartit de la competència, la regulació establerta al Reial decret llei espanyol excedeix la competència estatal sobre legislació bàsica i envaeix la competència autonòmica.
 
Els ajuts regulats pel Reial decret pretenen reduir la contaminació atmosfèrica i contribuir a complir els compromisos establerts a la normativa comunitària sobre qualitat de l’aire dins el marc dels objectius fixats per a la Unió Europea per a l’horitzó 2020.