govern

El Govern crea un grup de treball interdepartamental de seguiment del procés d'integració de la formació professional

query_builder   2 abril 2013 14:56

event_note Nota de premsa

El Govern crea un grup de treball interdepartamental de seguiment del procés d'integració de la formació professional

 
  • Farà el seguiment, l’avaluació i la coordinació de les accions per desenvolupar el nou model d’orientació, capacitació i formació professional, més flexible i adaptat a les necessitats del mercat
 
El Govern ha aprovat avui la creació d’un grup de treball interdepartmental amb l’objectiu de fer el seguiment del procés d’integració de la formació professional, que l’Executiu va impulsar la legislatura passada per adaptar el model formatiu a l’entorn laboral actual i donar resposta a les exigències del mercat. Es tracta d’un nou model d’orientació, capacitació i formació professional més flexible, centrat en l’ocupabilitat de les persones i en el desenvolupament de competències al llarg de totes les etapes de la vida.
 
La formació professional abasta el conjunt d’ensenyaments i aprenentatges destinats a la inserció, reinserció i actualització laboral. Està integrat per dos subsistemes: la formació professional inicial i la formació professional per a l’ocupació, destinada tant als treballadors en actiu com a les persones aturades. Durant la darrera legislatura el Govern va posar les bases per posar en marxa un nou model d’orientació, capacitació i formació professional, que ha de prendre com a referent permanent les necessitats reals de les empreses i del mercat de treball.
 
En aquest procés, el Govern considera prioritari fer el seguiment, avaluació i coordinació de les accions que s’efectuïn en aquesta matèria. És per això que avui el Consell Executiu ha acordat crear un grup de treball interdepartamental, de caràcter temporal, que estarà integrat per la consellera d’Ensenyament, el conseller d’Empresa i Ocupació, el secretari de Govern i el president del Consell Català de la Formació Professional. Les seves funcions seran:
 
-       Fer un seguiment de la confecció del III Pla de Formació Professional, que es basa en els eixos estratègics següents: l’adaptació de l’oferta formativa al mercat laboral, l’impuls dels centres integrats i el desenvolupament d’un mecanisme d’acreditació de competències i d’un sistema integrat d’informació i orientació professional
 
-       Coordinar el seguiment del procés d’organització de l’oferta de títols i certificats de professionalitat, estructurats en mòduls, així com les accions de formació continuada, prenent com a referència el Catàleg de Qualificacions Professionals vigent a Catalunya.
 
-       Posar en marxa un sistema de reconeixement, certificació i acreditació de les competències professionals adquirides per qualsevol via d’aprenentatge (formal, informal i no formal) i accessible a tota la població.
 
-       Fixar els criteris bàsics d’un sistema d’informació i orientació professional adreçat a tota la ciutadania, coherent i coordinat amb els diversos serveis que presten administracions i entitats.
 
-       Crear centres integrats de diferents sectors i territoris que ofereixin els espais d’aprenentatge per a la formació en qualsevol dels subsistemes, obert a tota la població i distribuïts pel territori de forma equilibrada, utilitzant mètodes d’aprenentatge innovadors, i transferible a la resta del sistema.
 
-       Analitzar les diferents fonts de finançament existents i proposar-ne una reforma per aconseguir una aplicació més eficient i equitativa que permeti assolir els resultats esperats.
 
-       Establir mecanismes de participació amb les empreses per compaginar, mitjançant el sistema dual, els aprenentatges formals a l’aula, amb els aprenentatges pràctics al lloc de treball, per adquirir les competències professionals.
 
-       Fixar els criteris bàsics de la participació i la implicació dels agents socials i econòmics en l’àmbit específic de la formació professional.
 
undefined
undefined
undefined
undefined