• El Consell Executiu ha aprovat la memòria prèvia de l'Avantprojecte de llei marc de la protecció social de Catalunya
 
  • El Govern s’ha proposat anar construint estructures d’estat al llarg d’aquesta legislatura, una de les quals és el model català d’estat del benestar
 
El Govern de la Generalitat ha iniciat la tramitació de la llei marc de la protecció social de Catalunya amb l’objectiu de blindar el model català d’estat del benestar. Amb la futura norma, inèdita en democràcia, el Govern prioritza el manteniment de la cohesió social del país, un pilar especialment important en l’actual context de crisi econòmica.
 
El Govern s’ha marcat el propòsit d’anar construint estructures d’estat al llarg d’aquesta legislatura, una de les quals és el model català d’estat del benestar. La futura llei marc de la protecció social de Catalunya promourà una política d'inclusió estratègica, integral i avançada que contribuirà a fer front i donar resposta a les noves problemàtiques socials sorgides en el context de crisi econòmica actual i que afecten una part substancial de la ciutadania. D'aquesta manera el Govern vol donar resposta als canvis econòmics i socials que s'han posat de manifest en els darrers anys i impulsar una política d'inclusió social per atendre les noves problemàtiques socials.
 
L'estat del benestar està format pel sistema de seguretat social, el sistema de salut, el d'educació, el sistema de serveis socials, les polítiques per a l'ocupació, les polítiques d'habitatge i altres actuacions públiques. Es tracta d'un dels motors econòmics generadors de riquesa i d’equilibri territorial. Aquesta nova llei vetllarà per la sostenibilitat present i futura de les polítiques socials i incorporarà els principis bàsics següents:
 
-       Solidaritat.
 
-       Cohesió social.
 
-       Responsabilitat personal.
 
-       Universalitat.
 
-       Col·laboració público-privada i coresponsabilitat.
 
-       Iniciativa social.
 
-       Equitat territorial.
 
-       Eficàcia, eficiència i subsidiarietat.
 
Paral·lelament, la nova llei suposarà una actualització de la normativa vigent i garantirà l'equilibri necessari entre la qualitat i la sostenibilitat del sistema, seguint els preceptes de la Comissió Europea, que recomana millorar les estratègies d'inclusió activa, fer un ús eficient i eficaç dels pressupostos socials, així com simplificar els sistemes de prestació i la seva administració per assegurar que les persones més necessitades rebin el suport adequat.