La CUB dóna llum verd al POUM de Subirats

query_builder   25 abril 2013 13:24

event_note Nota de premsa

La CUB dóna llum verd al POUM de Subirats

La Comissió territorial d’Urbanisme de Barcelona (CUB) ha donat avui el vistiplau definitiu al text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Subirats. El nou planejament regula el creixement de població pels diferents nuclis que conformen el municipi, amb l’horitzó de l’any 2025, alhora que incorpora la reserva del 30% d’habitatge de protecció oficial.
 
El municipi de Subirats, situat a l’extrem oriental de l’Alt Penedès, té una població de 3.110 habitants (dades de 2009). Està integrat per tres nuclis principals (l’Ordal, Sant Pau d’Ordal i Lavern), dotze de menors, quatre urbanitzacions i dos sectors d’activitat industrial (Can Bas i Lavernó).
 
El POUM preveu, per a l’horitzó de l’any 2025, una població de fins a 6.098 habitants. Aquest creixement comportarà un increment de sostre residencial, el 30% del qual es destinarà a algun règim de protecció oficial.
 
Així, el planejament aprovat avui delimita àmbits de creixement residencial en la pràctica totalitat dels seus nuclis de població i manté, amb petites variacions, les àrees d’activitat industrial de Can Bosch d’Anoia (Parc Logístic), Can Bas i el polígon Lavernó.
 
Concretament, al nucli de Lavern un nou sector d’edificacions unifamiliars i plurifamiliars de baixa alçada concentra el major creixement residencial. A més d’aportar sòl per a futures escoles, es proposen nous sectors de desenvolupament que completaran el teixit urbà pel sud i l’est, tot creant una nova via urbana d’enllaç entre les carreteres BV-2429 i BV-2428.
 
Al nucli d’Ordal s’ajusten els àmbits de creixement vigent, que no s’han arribat a desenvolupar, per tal de garantir una millor integració amb el nucli existent. Es completa la façana sud del municipi amb un nou sector que preveu més equipaments (zona esportiva i escoles) i es proposa un nou sector residencial a la part nord-est del nucli urbà.
 
Finalment, a Sant Pau d’Ordal es proposen actuacions per tal de conservar la façana sud del nucli i mantenir els sòls urbans que avui encara estan pendents de desenvolupament. D’altra banda, es resol el conflicte de compatibilitat d’usos amb la hípica situada al nord de la carretera BV-2428 mitjançant la delimitació d’un sector residencial.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 123