El Govern, la Fundació Universitària Balmes-UVic i la Fundació Universitària del Bages signen un acord per a la creació d'una estructura universitària federada

Està integrada per uns 7.000 alumnes en titulacions oficials, 740 professors i una oferta docent de 32 graus universitaris, 9 màsters i 7 programes de doctorat

query_builder   25 abril 2013 18:16

event_note Nota de premsa

El Govern, la Fundació Universitària Balmes-UVic i la Fundació Universitària del Bages signen un acord per a la creació d'una estructura universitària federada

Està integrada per uns 7.000 alumnes en titulacions oficials, 740 professors i una oferta docent de 32 graus universitaris, 9 màsters i 7 programes de doctorat

(D'esquerra a dreta) Josep M. Vila d'Abadal, Antoni Castellà i Valentí Junyent
Antoni Castellà, secretari d’Universitats i Recerca; Josep M. Vila d’Abadal, alcalde de Vic i president de la Fundació Universitària Balmes (entitat titular de la Universitat de Vic); i Valentí Junyent, alcalde de Manresa i president de la Fundació Universitària del Bages, han signat, avui l’acord per a la creació d'una estructura universitària federada entre les dues institucions.
 
Aquest acord respon a la voluntat de totes dues institucions de desenvolupar un nucli estable de col·laboració que permeti explorar i aprofitar sinergies per consolidar i millorar les respectives ofertes docents i les activitats de recerca i de transferència de coneixement. Destaquen de manera especial: la coordinació de les ofertes docents de grau i màster; la cooperació del personal docent i investigador (PDI) a l’hora d’impartir titulacions oficials; l’elaboració d’una política de formació continuada conjunta; o l’impuls conjunt dels programes formatius d’estiu o els que s’adrecen a la gent gran.
 
La federació de les dues fundacions donarà lloc a una estructura universitària integrada per uns 7.000 alumnes en titulacions oficials, 740 professors, 220 persones d’administració i serveis i una oferta docent de 32 graus universitaris, 9 màsters i 7 programes de doctorat, amb un pressupost agregat d’uns 37M€.
En aquest sentit el secretari d’Universitats i recerca, Antoni Castellà, ha assegurat que l’acord per federar els estudis de la UVic i la Fundació Universitària del Bages “és una aliança estratègica per l’excel·lència que té un impacte nacional i un retorn social evidents”. Castellà ha destacat també que la nova estructura universitària “demostra també que una altra governança és possible, més innovadora i federal”.
 
L’alcalde de Vic i president de la Fundació Universitària Balmes, Josep M. Vila d’Abadal, ha remarcat que l’acord “és un pas important, novedós i valent  que té una gran força i influència i ens permet vertebrar el rerepaís”. En la mateixa línia l’alcalde de Manresa i president de la Fundació Universitària del Bages, Valentí Junyent, ha destacat “amb aquesta unió creem el nostre espai i ens posicionem en el conjunt del sistema universitari amb un projecte ambiciós".
 
L’acord es fonamenta en tres principis: el pacte federatiu, que implica que cada entitat manté la gestió dels propis centres, amb els seus recursos humans, tecnològics i patrimonials; la subsidiarietat, que suposa el suport i el reforç mutu entre les dues fundacions, sense que hi pugui haver cap substitució de l’una per l’altra; i la màxima autonomia econòmica-financera, amb pressupostos diferenciats, que cada institució elabora i gestiona de manera autònoma.
 
La nova estructura universitària serà liderada des de l'àmbit local. La característica comuna de la UVic i la FUB és que el lideratge local municipal i socioeconòmic ha permès la seva creació i manteniment. Aquest fet obre noves vies de col·laboració entre governs municipals que facin possible la captació de nous recursos públics fora de l'actual marc de finançament de les universitats públiques catalanes, així com les polítiques de patrocini i mecenatge del sector privat. La captació d'aquests recursos hauria d'anar principalment destinada a facilitar la creació d'infraestructures i nous equipaments.
 
D'altra banda, tant la FUB-UVic com la FUB de Manresa són dues entitats jurídiques de dret privat, característica que facilita l'entroncament i la creació de sinergies amb el seu entorn socio-econòmic, la flexibilitat i l'adaptació al canvi organitzacional.
 
Comissió mixta paritària per desenvolupar l’acord
 
L’articulació de la nova estructura universitària es farà a l’empara d’una comissió mixta paritària entre la Fundació Universitària Balmes-UVic i la Fundació Universitària del Bages, integrada pels alcaldes de Vic i Manresa, acompanyats dels respectius regidors encarregats d'Universitats i Ciutat del Coneixement i els dos directors generals de les dues fundacions. El Rector de la Universitat de Vic i un representant del Departament de la Generalitat competent en matèria d’universitats també assistiran a les reunions de la comissió mixta però sense vot. La comissió haurà de concretar durant els propers mesos el contingut del contracte federatiu. Entre altres, haurà de desenvolupar una proposta organitzativa de l’estructura universitària federada; el disseny de la programació acadèmica de les dues institucions, del sistema de garantia de qualitat i del sistema d’adscripció i desadscripció; l’estratègia conjunta d’organització i gestió de la recerca i la transferència de coneixement; la normativa dels estudiants; els serveis compartits (biblioteques, serveis esportius, borsa de treball); el règim econòmic; i la política de comunicació, que inclou l’ús de marques i submarques.
 
L’acord de col·laboració compta amb el vist-i-plau de la Generalitat de Catalunya. Així, les dues entitats juntament amb els representants del Govern català analitzaran les modificacions jurídiques necessàries per establir la viabilitat de la posada en funcionament de la nova estructura universitària federada. Entre altres, caldrà estudiar els canvis que cal fer als estatuts de les respectives fundacions o a les Normes d’Organització i Funcionament de la Universitat de Vic.

3  

Fitxers adjunts

(D'esquerra a dreta) Josep M. Vila d'Abadal, Antoni Castellà i Valentí Junyent

(D'esquerra a dreta) Josep M. Vila d'Abadal, Antoni Castellà i Valentí Junyent
JPG | 1684

Representants de la Secretaria d'Universitats, la FUB i la UVic

Representants de la Secretaria d'Universitats, la FUB i la UVic
JPG | 1952

Comunicat de premsa

Comunicat de premsa
PDF | 173