Pla d'Acció contra el cargol poma al Delta de l'Ebre

Agricultura promou una suma d'alternatives per contenir la plaga que pot ser crítica per al Delta

Durant els darrers 2 anys s'han invertit més de 5,3 milions en la lluita contra la plaga, una de les 100 espècies invasores més perjudicials

query_builder   10 maig 2013 13:04

event_note Nota de premsa

Pla d'Acció contra el cargol poma al Delta de l'Ebre

Agricultura promou una suma d'alternatives per contenir la plaga que pot ser crítica per al Delta

Durant els darrers 2 anys s'han invertit més de 5,3 milions en la lluita contra la plaga, una de les 100 espècies invasores més perjudicials

 

Vigilància intensiva, gestió hidràulica, contenció a micro-escala i a gran escala, recerca i experimentació de nous tractaments i un Projecte LIFE, entre les principals mesures previstes

 
El Govern català reclama la implicació en les tasques de control a gran escala i la dotació de mitjans i recursos a la CHE, a l’Estat i a la UE per evitar la infestació massiva al Delta i els efectes crítics que podria comportar sobre la biodiversitat de tot el Delta, així com la dispersió de la plaga a altres indrets de l’Estat o de la Unió Europea
 
 
Sala, Vidal, Escorihuela, Godia i Rodríguez durant la roda de premsa
Sala, Vidal, Escorihuela, Godia i Rodríguez durant la roda de premsa
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural impulsa el Pla d’Acció per al control del cargol poma al Delta de l’Ebre, una estratègia integrada i transversal en la  qual s’han invertit ja més de 5,3 milions d’euros durant els 2 darrers anys amb l’objectiu de contenir i evitar la seva propagació i dispersió, fet que podria comprometre no només els cultius dels arrossars i el manteniment de la població sinó també el conjunt dels ecosistemes i la biodiversitat que caracteritzen el Delta, que han estat motiu de la seva protecció i que el conformen com un hàbitat únic el món.
 
En una roda de premsa celebrada avui a la seu del Dept. a Amposta, el director general de Desenvolupament Rural, coordinador i responsable de la Comissió tècnica del Departament que desenvolupa l’Estratègia de lluita contra la plaga, Jordi Sala, acompanyat del director dels Serveis Territorials del DAAM a les Terres de l’Ebre, Pere Vidal, del director general de Forestal Catalana, Josep Escorihuela, dels subdirectors d’Agricultura, Joan Godia, i el de Biodiversitat, Ignasi Rodríguez, i dels membres del Cos d’Agents Rurals que depèn del Departament i també de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària del DAAM (IRTA), han exposat l’estat  actual de la situació del cargol al Delta, les actuacions realitzades d’acord amb el Pla d’Acció endegat pel Departament ara fa 2 anys així com les previstes per al futur immediat.
 
La vigilància intensiva (per part dels tècnics de les DG’s implicades i dels Agents Rurals), la gestió hidràulica, la contenció a micro-escala i a gran escala, la realització d’estudis de recerca i experimentació de nous tractaments (IRTA) i un Projecte LIFE, constitueixen les principals mesures previstes per continuar la lluita contra la plaga.
 
 
La Comissió Tècnica per a la lluita contra el cargol poma està integrada pels comandaments i tècnics de les direccions generals del DAAM implicades (DG. de Desenvolupament Rural, DG d’Agricultura i Ramaderia i DG. de Medi Natural i Biodiversitat, amb el suport també del Cos d’Agents Rurals), del Serveis Territorials de Terres de l’Ebre, així com dels tècnics de Forestal catalana i de l’IRTA a més dels representants de les comunitats de regants i de Prodelta. Així mateix, està prevista una comissió de coordinació tècnica entre membres del DAAM i els tècnics de les cooperatives d’arrossaires, de les dues comunitats de regants, per coordinar mesures conjuntes.
 
 
Estratègies de lluita
 
Les estratègies de lluita del Pla d’Acció contra el cargol poma conformen un sumatori d’alternatives que es fonamenten en la biologia de l’espècie i en l’experiència adquirida durant els dos anys de lluita,  amb una visió integradora i transversal que comporta una acció coordinada de totes les àrees del Departament implicades i que requereix necessàriament de la col·laboració activa del sector, especialment dels arrossaires.
 
Aquestes mesures  inclouen, a més d’una prospecció i vigilància intensives, la retirada manual dels cargols i les postes d’ous, diverses obres i determinades actuacions de contenció i/o eliminació en els canals i desguassos, la col·locació de filtres i barreres físiques, i la realització de tractaments en les zones i camps més envaïts a fi de eradicar-ne la presència.
 
Entre les estratègies més efectives  del Pla podem ressaltar les següents:
 
 
A.    VIGILÀNCIA: LA PRIMERA I LA MÉS IMPORTANT
Detectar qualsevol focus quan abans és clau  per evitar la seva propagació. Per això els tècnics del Departament conjuntament amb els agents rurals  actuen en els àmbits següents:
  
Inspeccions preventives
Inspeccions dels arrossars (arquetes, tubs, malles, etc.) i desinfecció de maquinària agrícola i d’embarcacions
Inspeccions a les llacunes del Delta Dret
Inspecció del compliment de les mesures de salinització dels arrossars
 
Altres accions de suport en la lluita 
Suport logístic amb l’embarcació per fer tractaments als marges del riu Ebre
Suport en la prospecció de densitats de cargols als quadres d’arròs, per determinar la prioritat dels tractaments amb saponines
 
Informació als agricultors
Fitxa i full informatiu sobre les actuacions. El DAAM inclou les recomanacions sobre les actuacions contra la plaga en els avisos mensuals als agricultors, ajuntaments, entitats i sector en general. També, a través de la pàgina web es facilita informació actualitzada sobre les actuacions que s’estan duent a terme en forma d’avisos fitosanitaris de les diferents estratègies en els diferents moments del cultiu.
 
Investigació
Origen, responsabilitats i  possibles  introduccions  intencionades
 
Control informatius per prevenir la traslocació 
Control  de vehicles a les carreteres del Delta
Inspeccions a tots els nuclis zoològics i botigues de venda
  
 
B.    CONTENCIÓ: A MICRO ESCALA I A GRAN ESCALA
 
La prevenció de l’entrada del cargol als arrossars és el factor crític més important per controlar l’ampliació de la plaga.  Sense la contenció a micro-escala d’arrossars, no hi ha cap estratègia vàlida contra el cargol poma
 
Instal·lació de barreres físiques
Modificació de comportes als desaigües; arquetes i tubs que trenquen la continuïtat de l’aigua, a les sortides i en algun cas a l’entrada de l’aigua de les parcel·les; modificacions de les sortides dels desguassos al riu,  elements de contenció a tota la marge dreta; trampes barrera actives i passives als desaigües; filtres i atalls,  contenció en estacions de bombeig. Implementació de mètodes de contenció de risc en embarcacions
 
 
C.    ERRADICACIÓ
 
Eixugat dels camps a l’hivern.
Atès que es tracta d’un cargol aquàtic, aquesta actuació ha donat molts bons resultats, ja que s’estima que la mortaldat aconseguida ha estat superior al 85 en els camps d’arrossars i dels 95% en els canals%.
 
Actuacions als marges del riu Ebre
Neteja de les vores, eliminació de la vegetació, retirada manual de cargols i destrucció de les postes. Trampejos massius i succió mecanitzada de cargols.
Eliminació manual dels cargols i de les seves postes: tant dels marges, com del riu, desguassos, canals i camps d’arròs.
 
Tractaments químics
als camps molt o mitjanament envaïts, aplicació de productes fitosanitaris específics.
als camps poc envaïts, col·locació d’atraients alimentaris i trampes.
als desaigües, tractaments químics amb calç viva
als canals de rec i drenatge: tractaments fitosanitaris i amb saponines
 
Salinització temporal dels camps d’arròs
També s’ha mostrat bons resultats mitjançant l’entrada d’aigua de mar en determinades zones terminals, ja que es tracta d’un cargol que únicament viu en aigua dolça.
 
 
 
Inversió realitzada 2010-2012
 
 
MAGRAMA
      733.283,47 €
DAAM
   3.895.059,12 €
UE
      735.625,41 €
TOTAL
    5.363.968,00 €
 
 
 
Antecedents  i impacte
 
El cargol poma és un mol·lusc gasteròpode aquàtic (d’aigua dolça) de la família dels  Ampullariidae, procedent d’una extensa àrea de l’Amèrica del Sud. Està considerada una de les 100 espècies invasores més perjudicials del món i ha causat estralls en cultius de zones humides, sobretot en arrossars, arreu dels llocs del món que ha colonitzat.
 
El cargol poma (Pomacea insularum) és un cargol aquàtic (d’aigua dolça) i és una espècie invasora desconeguda en el nostre entorn, molt perillosa per la seva extrema prolificitat, voracitat i resistència a les condicions adverses, la qual cosa fa que sigui capaç d’arrasar un camp d’arròs en els seus primers estadis, quan la planta està naixent.
 
Va començar a envair els camps d’arròs l’any 2010 pels voltants de l’ermita del municipi de l’Aldea i es va anar estenent per la Sèquia Mare i des d’allí, per reinfestació a través dels desguassos, per l’hemidelta esquerra. Es desplaça activament  contra corrent pel fons o passivament tancant l’opercle i surant, on el porta el corrent. Els cargols estan presents en bona part de la xarxa hidràulica de l’hemidelta esquerre, i afecta part del riu, amb el riscs consegüents de passar a la dreta i anar pujant pel riu.
 
Actualment està present en unes 1.500 ha de l’hemidelta esquerra tot i que de manera no homogènia, essent les àrees del Delta Oest (Aldea i Camarles) les zones on la invasió és més generalitzada, mentre que al Delta central (Deltebre) i extrem est (Riomar) és on se’n detecta menys presència.
 
 
 
 
 
 

2  

Imatges

cargol poma

cargol poma 54

Sala, Vidal, Esorihuela, Godia i Rodríguez durant la roda de premsa

Sala, Vidal, Esorihuela, Godia i Rodríguez durant la roda de premsa 3710

1  

Fitxers adjunts

PLa d'accio power point

PLa d'accio power point
PDF | 10572

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined