El dipòsit controlat de Coll Cardús haurà de disposar d'una declaració d'impacte ambiental favorable per a l'ampliació

query_builder   4 juny 2013 14:51

event_note Nota de premsa

El dipòsit controlat de Coll Cardús haurà de disposar d'una declaració d'impacte ambiental favorable per a l'ampliació

El Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de la ponència ambiental, ha resolt sol·licitar a Hera Tratesa, SAU, promotor del dipòsit controlat de Coll Cardús de Vacarisses, un estudi d’avaluació ambiental per tal que el projecte se sotmeti al procés de declaració d’impacte ambiental. En un principi, el promotor havia sol·licitat una modificació no substancial de l’autorització ambiental per a l’ampliació de l’activitat de dipòsit controlat de residus no perillosos (classe II), per incrementar un 9% el volum autoritzat, que és de  13.100.000 m3.
 
La ponència ambiental te com a funció principal vetllar per garantir que els nous projectes i les ampliacions de projectes susceptibles de generar un possible dany al medi ambient s’avaluïn ambientalment per tal d’identificar-ne els possibles impactes i proposar les mesures correctores i els plans de vigilància i control necessaris per implementar  en els projectes.  En el cas de l’abocador de Coll Cardús, ha considerat que, en compliment de la normativa bàsica d’avaluació ambiental, cal que la instal·lació disposi de la declaració d’impacte ambiental en sentit favorable abans d’atorgar l’autorització ambiental preceptiva per poder ampliar l’activitat.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 38