El DAAM ha presentat, avui, les dades corresponents a la present campanya de la DUN

Més Declaracions Úniques Agràries (DUN) aquest 2013, més dones a les explotacions agràries i tendència al rejoveniment

query_builder   12 juny 2013 12:00

event_note Nota de premsa

El DAAM ha presentat, avui, les dades corresponents a la present campanya de la DUN

Més Declaracions Úniques Agràries (DUN) aquest 2013, més dones a les explotacions agràries i tendència al rejoveniment

FOTO WEB
Un moment de la presentació.
 
També destaca el nombre de sol·licituds d’adhesió al sistema de venda directa, que ha estat de 1.298, l’increment de sol·licituds d’incorporació de joves i de l’agricultura i ramaderia ecològiques
 
Es consolida la presentació a través de mitjans electrònics, que suposa quasi el 99%
 
 
El director general de Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), Jordi Sala, acompanyat del director dels Serveis Territorials del Departament a Lleida, Jaume Fabà, ha presentat, aquest matí, a la seu principal del Departament, a Lleida, els resultats de la campanya de la Declaració Única Agrària (DUN) 2013, un cop finalitzat el termini per a presentar-la el passat 31 de maig. L’acte també ha comptat amb la participació de la subdirectora general de Gestió i Control d'Ajuts Directes, Esther Peña.
 
La Declaració Única Agrària (DUN) és la declaració anual que realitzen els titulars d'explotacions agràries, la qual inclou la declaració de les parcel·les de la seva explotació, i permet sol·licitar diversos ajuts adreçats a explotacions agràries i fer altres tràmits i declaracions davant del Departament. Així, a través d’aquesta declaració anual de l’agricultor, es pot realitzar fins a 57 tràmits en una única actuació i sol·licitud d’ajuts, simplificant de forma considerable els tràmits que ha de realitzar amb l'administració. El termini per a presentar la DUN aquesta campanya ha estat de l’1 de febrer fins al 10 de maig i fins al 31 de maig s’han pogut efectuar modificacions de parcel·lari.
 
Els indicadors més significatius de la DUN 2013 són els següents:
-       61.909 DUNs presentades;
-       1.347.821 hectàrees declarades, el 82% de la Superfície Agrària Útil;
-       65 entitats col·laboradores, amb 571 agències repartides arreu del territori, han participat en la presentació de les DUNs;
-       350.000.000 euros és l’import estimat de pagament dels ajuts sol·licitats a través de la DUN; i
-       12.238 consultes telefòniques, per correu electrònic i presencials al DAAM.
 
De les 61.909 DUNs presentades, davant de les 61.079 de la campanya anterior, 4.283 són de nous declarants, 40% dels quals són dones. En general, també cal destacar que:
•      un 90% de les DUNs corresponen a persones físiques, un 32% de les quals són dones; detectant-se així un lleuger increment de les dones respecte a la campanya anterior (31’8%);
•      i quant a l’edat dels declarants, s’observa un increment de l’1% dels menys de 40 anys, de 40 a 55 i de 55 a 65, i una disminució del 2% dels majors de 65 anys; alhora que un lleuger rejoveniment dels titulars d’explotacions agràries.
 
En aquest sentit, Jordi Sala ha remarcat que “els resultats demostren que estem davant d’un sector dinàmic i amb força, on la gent inverteix i que els joves tornen a mirar com a projecte personal de futur, aportant-hi noves idees i mes formació”, i també ha volgut destacar les nombroses sol·licituds d’adhesió al sistema de venda directa: “es van diferenciant dues estratègies d’orientació productiva, una més enfocada a servir a la potent indústria agroalimentària, i l’altra als productes més de proximitat, però ambdues amb el nexe comú d’oferir uns alts estàndards de qualitat i de respecte al medi ambient”.
 
Pel que fa a les vies de presentació, es consolida la presentació per mitjans electrònics (signatura electrònica, confirmació via web o al 012), de tal manera que quasi el 99% s’ha presentat electrònicament.
 
Les principals novetats d’aquesta campanya han estat les següents:
 
 • 1.298 adhesions al Sistema de Venda de proximitat: enguany, un dels tràmits que es podia sol·licitar a través de la DUN ha estat l’adhesió al sistema de venda de proximitat. Amb aquesta iniciativa es vol potenciar la venda directa i de circuit curt, i dinamitzar l’economia productiva i el desenvolupament rural, iniciativa a la qual s’ha acollit un gran nombre d’explotacions agràries. Així, s’ha presentat 1.298 sol·licituds d’adhesió a totes les comarques, destacant Les Garrigues i l’Alt Empordà. Pel que fa a les explotacions que majoritàriament han sol·licitat l’adhesió al sistema de venda de proximitat destaca l’horta, l’olivera, vitícoles, boví de carn i fruita dolça.
 • Actualització de les dades de DOPs i IGPs de productes no vínics: s’ha realitzat 14.505 declaracions d’inscripció a una Denominació d’Origen Protegida (DOP) o Indicació Geogràfica Protegida (IGP), fet que permetrà actualitzar les dades dels registres de les DOP i IGPs, i facilitarà la tasca dels consells reguladors.
 • Actualització de les dades de titularitat del Registre Vitivinícola de Catalunya: 8.414 viticultors han declarat un total de 53.105 hectàrees de vinya a la DUN, el que permetrà actualitzar les dades del RVC.
 • Declaració de dades addicionals per a presseguer i nectarina: s’ha declarat 24.552 parcel·les de presseguer i 15.198 de nectarina, amb una informació addicional (setmana d’inici de la maduració, forma i color fruit), fet que permetrà al sector millorar les previsions de collita i millorar la planificació de la comercialització.
 
Per àmbits territorials, destaca el nombre de DUNs presentades a les comarques de Lleida, 23.731, que suposen el 38’33% del total, seguides de les de Terres de l’Ebre amb un 21’7%, les de Tarragona amb un 16’13%, 8’2% a les de Girona, 7’6 % a les de Barcelona, i  6’4% a les de la Catalunya central.
 
A través de la DUN, s’ha fet 125.015 sol·licituds i tràmits davant del DAAM. Concretament, les sol·licituds i tràmits realitzats han estat els següents:
-      76.676 sol·licituds d’ajuts directes (pagament únic i altres ajuts directes associats);
-      15.575 d’ajuts de Contracte Global d’Explotació (procediment abreujat i procediment general); i
-      32.764 corresponents a altres tràmits (adhesió al sistema de venda de proximitat, sol·licitud explotació agrària prioritària, modificacions del SIGPAC, etc.).
 
L’import aproximat de pagament que suposaran aquestes sol·licituds és de 350 milions d’euros.
 
Pagament únic i altres ajuts directes
 
El pagament únic i altres ajuts directes són ajuts amb finançament 100% de la Unió Europea (UE), corresponents al primer pilar de la Política Agrària Comuna (PAC), i tenen com a objectiu donar suport a les rendes agràries i contribuir al manteniment de l’activitat agrària, evitant el seu abandonament i ajudant, d’aquesta manera, a evitar el despoblament de les zones rurals, a l’equilibri territorial i a l’obtenció i subministrament d’aliments a la població.
 
Els ajuts contemplats són l’ajut de pagament únic, l’ajut acoblat de vaques alletants, i els ajuts específics a determinats sectors productius vinculats a produccions de qualitat o considerats més vulnerables des del punt de vista de la rendibilitat econòmica i la sostenibilitat.
 
(En l’annex 1 figura les sol·licituds per cadascuna de les línies d’ajut)
 
Contracte Global d’Explotació
 
Els ajuts del Contracte Global d’Explotació (CGE) estan cofinançats, i corresponen al segon pilar de la PAC. Les línies d’ajut associades al CGE en aquesta convocatòria 2013 són les següents:
 
Procediment general:
 • Instal·lació de joves agricultors
 • Modernització de l’explotació agrària
 • Diversificació cap a activitats no agrícoles
 
Procediment abreujat:
 • Indemnització compensatòria en zones de muntanya i indemnització compensatòria en zones desfavorides fora de les de muntanya
 • Ajuts a mesures agroambientals
 • Foment de la ramaderia ecològica
 • Inversions no productives
 • Utilització dels serveis d’assessorament
 
(En l’annex 2 hi figuren les sol·licituds per línia d’ajuts)
 
Per a aquesta convocatòria de CGE, el més destacable és un important augment en l’ajut d’incorporació de joves agricultors respecte a l’any anterior, que ha passat de 386 al 2012 a 528 al 2013. També destaca l’increment de sol·licituds d’ajut a l’agricultura i ramaderia ecològica, atès que per a l’any 2013 s'ha obert convocatòria per a nous sol·licitants per un període de 5 anys.
 
Annex 1
 
Pagament Únic i altres ajuts directes: sol·licituds per línia d’ajut
 
AJUT
2013
Pagament Únic
57.606
Ajut als fruits de closca
12.272
Ajut foment activitats beneficioses mediambientals al sector de fruits de closca
598
Ajut al foment de la qualitat dels llegums
40
Prima per vaques alletants
1.324
Ajut per a compensar desavantatges específics explotacions vaques alletants
1.523
Ajut per la millora de la qualitat de la carn de boví
1.554
Ajut per la millora de la qualitat de les produccions d'oví-cabrum
243
Ajut per a compensar desavantatges específics explotacions d’oví
427
Ajut per a compensar desavantatges específics explotacions de cabrum
319
Ajut per la millora de la qualitat de la llet i dels productes lactis de vaca
230
Ajut per a compensar desavantatges específics explotacions vaquí de llet
540
 
Annex 2
 
Contracte Global d’Explotació (CGE): sol·licituds per línia d’ajuts
 
 
 
AJUT
2013
Gestió zones humides RAMSAR arròs/closes
2200
Producció Integrada
1570
Agricultura ecològica
1271
Agricultura racional i de conservació en fruits de closca
558
Sistemes alternatius a la lluita química en vinya
462
Conservació i millora races autòctones
359
Millora i foment de pastures
454
Foment ramaderia ecològica
559
Lluita contra l’erosió
310
Millora pastures muntanya Ramaderia equina
249
Millora ZEPAs en la Plana Agrícola
119
Apicultura millora biodiversitat
112
Varietats vegetals autòctones
6
Gestió sostenible de la fertilització
6
Prod. agrària RAMSAR (retirada 20 anys)
14
Indemnització compensatòria
5608
Assessorament
1718
 
(*) RAMSAR: el conveni de Ramsar (1971) té per objecte la conservació i l'ús racional de les zones humides i dels seus recursos.
 
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i twitter.com/agriculturacat.
 

2  

Fitxers adjunts

Dossier de premsa.

Dossier de premsa.
PDF | 1459

Fotografia de la presentació.

Fotografia de la presentació.
JPG | 140

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined