Publicada la proposta de declaració de les Zones Especials de Conservació (ZEC) de la regió alpina de Catalunya

query_builder   17 juny 2013 12:43

event_note Nota de premsa

Publicada la proposta de declaració de les Zones Especials de Conservació (ZEC) de la regió alpina de Catalunya

  • Aquestes zones corresponen a 22 Llocs d’Importància Comunitària (LIC) amb 56 hàbitats i 32 espècies d’interès comunitari identificats com a claus
  • Aquests espais ja formen part de la xarxa Natura 2000, de conservació de la diversitat biològica europea
  • A partir d’avui s’inicia el procés d’informació pública del projecte de declaració, que aprovarà el Govern

El Diari Oficial de la Generalitat publica avui la informació pública de la proposta de declaració de Zones Especials de Conservació (ZEC) de la regió alpina i el seu Instrument de gestió. Una ZEC és un tipus d’espai protegit integrant de la xarxa Natura 2000 destinat a conservar els hàbitats i les espècies, a excepció de les aus (la protecció de les quals queda inclosa a les zones ZEPA), de major rellevància presents a Europa i que es llisten als annexos de la Directiva Hàbitats.


TES
El Govern de la Generalitat ja va elaborar un llistat de Llocs d’Importància Comunitària (LIC) que, un cop finalitzat el procés de consulta pública, va aprovar i va trametre a la Comissió Euopea (CE).
La CE va avaluar les propostes de LIC, en aquest cas les de la regió alpina, i va sol·licitar-ne ampliacions. La Generalitat va aprovar la proposta definitiva de LIC de Catalunya el 2006 i posteriorment també ho va fer la Comissió europea. El procés finalitza amb la seva declaració com a ZEC, tal com preveu la Directiva Hàbitat, i amb l’establiment de les mesures de gestió necessàries per tal d’assegurar la conservació dels hàbitats i les espècies presents a cada espai a través de l’aprovació de l’Instrument de gestió. A tal efecte, la Directiva europea dóna un termini de 6 anys per a la declaració dels espais com a ZEC i la definició de les mesures de gestió a aplicar-hi. Darrerament, la Comissió ha instat l’Estat espanyol i, de retruc, la Generalitat, perquè procedeixi a la declaració de les ZEC a la regió alpina.
La Comissió Europea divideix el territori català en dues regions biogeogràfiques: la mediterrània i l’alpina. La primera inclou la major part de la superfície del país, mentre que la segona se circumscriu a 28 LIC dels Pirineus i Prepirineus. La proposta que avui inicia la seva tramitació declara com a ZEC els 22 LIC de la regió biogeogràfica alpina que contenen més del 40% de la seva superfície en aquesta regió.
 

 
 

Nom de l’espai
 
Prepirineu Central català
Aigüestortes
Capçaleres del Ter i del Freser
Serra Cavallera
Riu Duran
Montgrony
Tossa Plana de Lles-Puigpedrós
Rasos de Tubau
Vall del Rigart
Riu Verneda
Alt Pallars
Baish Aran
Era Artiga de Lin - Eth Portilhon
Estanho de Vielha
Riberes de l'Alt Segre
Serra de Boumort- Collegats
Riu de la Llosa
Estany de Montcortès
La Torrassa
Beneïdor
La Faiada de Malpàs i Cambatiri
Riu Garona
 
Les mesures de gestió proposades per a cadascun dels espais s’estableixen perquè siguin contemplades en el moment de definir la seva gestió. Queda a càrrec de l’òrgan gestor que hagi d’aplicar aquestes mesures la decisió concreta sobre quines de les que estan recollides en aquesta proposta són aplicables a cada espai en funció dels requeriments ecològics dels hàbitats i les espècies, i de les problemàtiques i amenaces que es presentin en l’àmbit on siguin d’aplicació. En aquest sentit, les mesures incloses a l’Instrument de gestió que acompanya la declaració de les ZEC tenen el caràcter de directrius per a les administracions públiques amb responsabilitats en la gestió dels espais, i no tenen caràcter normatiu d’obligat compliment pels particulars.
 
Cal destacar també que els límits dels espais de Natura 2000 no es modifiquen amb la declaració com a ZEC, sinó que es mantenen els límits ja aprovats per la Comissió europea.
 
La proposta inclou els 56 hàbitats i 32 espècies d’interès comunitari identificats com a claus i on s’han de centrar les mesures de gestió per tal de complir els objectius de conservació definits. Es poden consultar les fitxes corresponents a aquests hàbitats i espècies, i a cadascuna de les ZEC, a: www.zec.cat.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 207