Territori i Sostenibilitat exigirà autorització i declaració d'impacte ambientals en els permisos d'investigació amb la tècnica del fracking

query_builder   19 juny 2013 16:14

event_note Nota de premsa

Territori i Sostenibilitat exigirà autorització i declaració d'impacte ambientals en els permisos d'investigació amb la tècnica del fracking

 

  • Els establiments turístics i les antenes de telefonia mòbil, considerades activitats amb menys incidència ambiental, passen al règim de comunicació i se sotmetran a un procediment més simple. N'hi haurà prou amb la comunicació a l'ajuntament i una declaració responsable per iniciar una activitat.

 

  • La Generalitat impulsa l’activitat econòmica sense reduir els nivells d’exigència en el control ambiental
 
 
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, signarà una Ordre per incloure en els annexos de la Llei de Prevenció i Control Ambiental d’Activitats que els permisos d’investigació per la tècnica de la fractura hidràulica (fracking) estiguin sotmesos al règim d’autorització ambiental i declaració ambiental prèvia. Aquesta modificació implicarà que, a Catalunya, per poder obtenir un permís d’aquest tipus, caldrà realitzar un estudi d’impacte ambiental que posteriorment haurà d’aprovar la Ponència Ambiental a través d’una declaració d’impacte ambiental (DIA). En el cas que aquesta sigui favorable, el Departament de Territori i Sostenibilitat encara haurà d’atorgar l’autorització ambiental, que no exclourà altres autoritzacions substantives en matèria energètica.
 
La Comissió de Seguiment i Avaluació de la Llei, presidida per la directora general de Qualitat Ambiental, Assumpta Farran, i constituïda per 3 membres del  Departament de Territori i Sostenibilitat, un del Departament d’Empresa i Ocupació, un del Departament d’Interior, un del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural, i un de Salut, a més de representants dels ens locals, organitzacions sindicals, associacions empresarials i col·legis professionals, ha aprovat avui elevar al conseller Vila la proposta del Departament de Territori i Sostenibilitat per incorporar la DIA i l’autorització ambiental als projectes d’investigació que es realitzin íntegrament en territori català i que utilitzin la tècnica de la fractura hidràulica per a l’obtenció d’hidrocarburs.  D’aquesta manera, es garantirà que l’administració ambiental catalana tindrà les competències per prevenir els possibles danys, compensar aquells que siguin inevitables i elaborar una declaració d’impacte ambiental desfavorable en el cas que els impactes siguin crítics o severs.
 
Cal recordar que el Govern espanyol, a instàncies del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, està tramitant el Projecte de llei per a la garantia del subministrament i increment de la competència en els sistemes elèctrics insulars i extrapeninsulars. Aquest Projecte de llei modifica la Llei d’hidrocarburs, incloent-hi l’exploració i explotació per la tècnica de la fractura hidràulica, i el Reial decret d’avaluació ambiental de projectes, incloses l’exploració, la investigació i l’explotació d’hidrocarburs per la tècnica de la fractura hidràulica.
 
Actualment aquesta activitat no està regulada ambientalment dins l’ordenament català, tot i que la Generalitat de Catalunya té competències per atorgar els permisos d’investigació dins la legislació minera i d’hidrocarburs, i es podria donar la situació que l’avaluació ambiental es sol·licités al Govern estatal, fet que comportaria que la Generalitat només acabés tenint competències, en matèria d’impactes ambientals, per emetre un informe preceptiu, però no vinculant, i que recolliria el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.
 
Per aquest motiu, i atès que la Llei de Prevenció i Control Ambiental d’Activitats contempla la possibilitat d’incloure noves activitats a la Llei sense tràmit parlamentari a proposta  de la Comissió de Seguiment i Avaluació, el conseller Vila ha decidit signar l’Ordre.  
 
 
Simplificació ambiental per als establiments turístics i les antenes de telefonia mòbil
 
La Comissió de Seguiment i Avaluació de la Llei de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats també ha proposat traslladar totes les activitats empresarials del sector turístic del règim de llicència o autorització al de comunicació. És a dir, a partir del canvi legislatiu, els establiments hotelers, els càmpings, els establiments de turisme rural, els albergs juvenils, les cases de colònies o els apartaments turístics caldrà només que comuniquin al seu ajuntament, amb la documentació que estableix la llei, l’acreditació del compliment del règim d'intervenció ambiental de l’activitat. La decisió pretén simplificar els procediments per impulsar l’activitat econòmica sense reduir els nivells d’exigència en el control ambiental.
 
En el cas de les antenes de telefonia mòbil, també passaran al règim de comunicació, amb l’excepció que determina la normativa bàsica estatal amb la Llei de liberalització del comerç, tot i que s’elevarà el règim de control ambiental dels camps electromagnètics susceptibles d’arribar als ciutadans, de la mateixa manera que es fa amb d’altres formes de contaminació atmosfèrica, com l’acústica o la lluminosa.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 48