personal adminsitracio de justicia

El Govern aprova el règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal funcionari al servei de l'Administració de justícia a Catalunya

query_builder   25 juny 2013 15:55

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal funcionari al servei de l'Administració de justícia a Catalunya

  • Amb aquesta regulació s’equiparen les condicions del personal de l’Administració de justícia destinats a Catalunya, en situació d’incapacitat temporal, a la resta de personal de la Generalitat
  • Els funcionaris percebran el 100% de les retribucions en els supòsits d’embaràs, violència de gènere, hospitalització o intervenció quirúrgica 
El Govern ha aprovat avui el Decret llei sobre el règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal (IT) del personal funcionari al servei de l’Administració de justícia a Catalunya, per tal d’equiparar les condicions d’aquests treballadors a la resta del personal de la Generalitat, d’acord amb el Decret llei de 19 de març.
 
A partir del proper 29 de juny, el personal funcionari de l’Administració de justícia en situació d’incapacitat temporal derivada d’un embaràs, de violència de gènere, d’hospitalització o d’intervenció quirúrgica, veurà complementada la seva prestació econòmica des del primer dia de la situació d’IT, fins al 100% de les retribucions, tant bàsiques com complementàries, prenent com a referència les que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat.
 
Els supòsits d’intervenció quirúrgica es complementaran al 100% de la prestació econòmica sempre que requereixin repòs domiciliari i derivin dels tractaments inclosos en la cartera bàsica de serveis del sistema nacional de salut. I, en els casos d’hospitalització i intervenció quirúrgica, amb independència que sobrevinguin amb posterioritat a l’inici de la incapacitat i sempre que es corresponguin amb el mateix procés patològic, així com les derivades de processos oncològics també es complementaran fins a percebre el 100% de la prestació.
 
El decret llei estableix que en tots els casos d’incapacitat temporal, a partir del dia cent vuitanta-u i fins al vint-i-quatrè mes de la situació d’IT, el subsidi que el personal funcionari rep a càrrec de la Mutualitat General Judicial es complementarà, sense que en cap cas es pugui superar el 100% de les retribucions tant bàsiques com complementàries, com de la prestació per fill a càrrec, si escau.
 
Aquesta equiparació és necessària com a conseqüència de les darreres modificacions que va introduir el Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, que va alterar substancialment el règim de la prestació econòmica en situacions d’incapacitat temporal.