Aprovat inicialment el PDU de la terminal intermodal de mercaderies de BASF al Polígon de la Gran Indústria

query_builder   27 juny 2013 18:18

event_note Nota de premsa

Aprovat inicialment el PDU de la terminal intermodal de mercaderies de BASF al Polígon de la Gran Indústria

 

  • La Comissió territorial d’Urbanisme de Tarragona ha aprovat avui inicialment el Pla Director Urbanístic (PDU) que delimita la futura central intermodal de mercaderies de BASF als municipis de la Canonja i Reus, a l’àmbit del polígon de la Gran Indústria  
 
L’empresa BASF, ubicada al polígon de la Gran Indústria, és, juntament amb Mercabarna, l’única amb més de 60 hectàrees de superfície que no té actualment connexió directa amb una línia de ferrocarril. És per això que la companyia va sol·licitar al Departament de TES que impulsés urbanísticament la implantació d’una terminal intermodal de mercaderies en una àrea situada entre els municipis de la Canonja i Reus.
 
La Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme (DGTOU) va redactar el PDU que avui s’ha aprovat inicialment i que en els propers dies es publicarà al DOGC. Durant el període d’informació pública, administracions, entitats i particulars podran presentar les al·legacions que considerin oportunes.
 
L’objectiu bàsic del PDU és crear el marc urbanístic adequat per possibilitar la implantació de la terminal tot coordinant i integrant les infraestructures viàries i ferroviàries actuals i les planificades.
 
Impuls a la competitivitat del polígon de la Gran Indústria
 
La terminal que es projecta beneficiarà a altres indústries del mateix polígon, d’entre 20 i 50 hectàrees de superfície, que també manquen d’aquesta sortida ferroviària per a les seves mercaderies. Cal tenir en compte que el 25% de la producció petroquímica de l’estat espanyol té el seu origen al polígon tarragoní.
 
El Pla d’infraestructures del transport de Catalunya (PITC) té com a objectiu assolir una quota de trànsit de mercaderies per ferrocarril del 10% l’any 2026. Per aconseguir-ho, estableix una relació de plataformes logístiques i terminals d’iniciativa pública que es consideren estratègiques i preveu que es complementin amb les que desenvolupi la iniciativa privada a través dels mecanismes urbanístics existents.
 
La sol·licitud de BASF, doncs, és plenament compatible amb aquests objectius i permetrà connectar el polígon químic de Tarragona amb les terminals intermodals del centre i el nord d’Europa.
 
Els terrenys on es construirà l’estació intermodal, a més, estan qualificats de sòl urbà i el Pla territorial del Camp de Tarragona considera el polígon de la Gran Indústria com a àrea especialitzada d’ús industrial i/o logístic.
 
Capacitat per a 65.000 contenidors anuals
 
Les 33 hectàrees de superfície que tindrà la terminal són paral·leles a la línia ferroviària de Renfe Madrid-Portbou per Barcelona i també a la via del futur Corredor Mediterrani. El PDU integrarà i coordinarà les actuacions territorials, ferroviàries i viàries necessàries per fer realitat la central intermodal. Així, per exemple, preveurà una reserva de sòl per connectar la terminal de BASF amb el Corredor. Igualment, el Pla preveurà la millora de les connexions del Polígon petroquímic sud amb la carretera N-340, un nou apartador ferroviari i zones logístiques i equipaments.
 
El projecte bàsic preveu disposar de tres vies de 500 metres de longitud, amb capacitat per moure 65.000 UTI(contenidors)/any. La terminal tindrà caràcter obert a tot el sector industrial de la zona, amb disponibilitat les 24 hores del dia i una capacitat de vuit trens diaris.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 70