Una de cada dues demandes civils que presenten els procuradors als jutjats catalans ja són telemàtiques

query_builder   10 juliol 2013 15:57

event_note Nota de premsa

Una de cada dues demandes civils que presenten els procuradors als jutjats catalans ja són telemàtiques

.
Catalunya és la primera i única comunitat autònoma que ha posat en funcionament la presentació de demandes telemàtiques per part dels seus procuradors
 
El mòdul de presentació telemàtica de demandes ja està implantat als 49 partits judicials de Catalunya des de principis d’any i ha permès presentar-ne més de 40.000 de manera electrònica. El Departament de Justícia preveu que a finals d’any se n’hauran presentat més de 100.000
 
El Departament de Justícia estima que s’han estalviat un total d’1.200.000 folis en els sis primers mesos de funcionament d’aquest nou mòdul i que se n’estalviaran uns 3.000.000 en acabar l’any 2013
 
Una de cada dues demandes civils que presenten els procuradors als jutjats catalans són telemàtiques. En total, des que el passat mes de gener es va implementar als 49 partits judicials de Catalunya el mòdul de presentació telemàtica de demandes, s’han presentat més de 40.000 demandes civils electrònicament i s’estima que a finals d’any se n’hauran presentant més de 100.000.
 
Per potenciar les TIC a l’Administració de justícia i amb l’objectiu d’assolir la màxima eficàcia del servei i la rendibilització de les eines que s’han posat a disposició dels operadors jurídics, des del 15 de  maig, la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d’acord amb el Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya i el Departament de Justícia, va establir l’obligatorietat que la majoria de les demandes civils –processos monitoris, verbals, actes de conciliació i jurisdicció voluntària, execució de títols no judicials, de separació o divorci de mutu acord, modificació de mesures definitives de mutu acord i extinció d’unió estable de parelles de fet de mutu acord, guarda i custòdia de mutu acord- fossin presentades telemàticament pels procuradors.
 
Amb la implantació d’aquest nou mòdul, al gener de 2013, Catalunya és l’únic territori de tot l’Estat on els procuradors poden presentar les demandes civils de manera electrònica. Des de la seva aplicació, aquesta eina ha permès estalviar, segons estimacions del Departament de Justícia, 1.200.000 folis, i la previsió d’estalvi és d’uns 3.000.000 a finals de 2013. A més, també permet escurçar els temps processals, ja que s’eviten així els temps morts que comporta la presentació de la demanda en paper.
 
Des que es va iniciar la segona fase de l’aplicació d’aquest mòdul, fent obligatòria la presentació telemàtica de les demandes, s’ha aconseguit que, del total de demandes civils, un 50 % es presenti mitjançant aquest sistema, que va entrar en vigor el passat 15 de maig. El fet que s’hagi establert l’obligatorietat per a certs procediments, no impossibilita que es puguin presentar demandes de forma telemàtica per a la resta de procediments civils sempre que aquests siguin presentats per part dels procuradors sens perjudici que aquest acord properament sigui obligatori per a la resta de procediments civils.
 
Així doncs, per primera vegada, el passat mes de juny, de les més de 25.000 demandes presentades als jutjats catalans pels procuradors, gairebé un 50 % es va fer a través d’aquest nou mòdul. 
 
El Departament de Justícia va posar en funcionament aquest mòdul de l’e-justícia.cat al partit judicial de Lleida, en una prova pilot l’any 2008, i després es va estendre a Barcelona l’any passat. Des del passat mes de gener s’han habilitat tots els partits judicials de Catalunya per rebre demandes telemàtiques de la jurisdicció civil.
 
 
Mòdul de tramitació telemàtica d’assumptes (TTA)
 
Aquest mòdul, que forma part de l’e-justícia.cat i que funciona a tot Catalunya, s’afegeix al mòdul de Registre i repartiment, que el passat mes de febrer es va posar també en funcionament a tot el territori català.
 
A través del mòdul TTA, els procuradors lliuren telemàticament des dels seus despatxos professionals tant els escrits inicials de les demandes civils com els documents electrònics que les acompanyen, amb totes les garanties de seguretat que ofereix l’ús de la signatura electrònica reconeguda.
 
Aquest enviament telemàtic es fa a través de l’extranet del professional, un portal al qual només hi tenen accés els professionals degudament acreditats, que esdevé el punt d’entrada i relació entre els operadors jurídics i l’Administració de justícia. En un futur aquest sistema acollirà també la resta d’operadors jurídics que interrelacionen amb les oficines judicials, com els advocats i els graduats socials.
 
Quan la demanda arriba telemàticament al deganat o servei comú, es reparteix aleatòriament entre els jutjats del partit judicial, que, de forma automàtica, la recuperen i la incorporen al seu sistema de tramitació processal, capturant totes les dades introduïdes prèviament pel procurador, així com també tots els documents que el procurador ha annexat en la presentació. Amb aquesta operativa no cal imprimir cap paper i s’eviten desplaçaments innecessaris, amb el consegüent estalvi de temps.
 
El procurador obté la informació en temps real de l’estat de la seva presentació, a l’extranet del professional, per SMS o per correu electrònic, amb la indicació de quan ha estat acceptada pel deganat, a quin jutjat s’ha repartit i el número de procediment que ha tramitat el jutjat.
 
L’e-justícia.cat és un sistema d’informació integrat per diferents mòduls, entre els quals, el de tramitació telemàtica d’assumptes ha estat el primer pas per a la implementació real de l’expedient judicial electrònic, un dels eixos de l’oficina judicial moderna i eficient i, veritablement, al servei dels ciutadans.
 
 
Més informació en el document adjunt
 
 

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa amb quadres estadístics

Nota de premsa amb quadres estadístics
DOC | 174