Depuradora Sils-Vidreres

L'ACA amplia la depuradora de Sils-Vidreres, millora la qualitat de l'aigua tractada i adequa la planta a les necessitats actuals i futures

query_builder   17 juliol 2013 10:46

event_note Nota de premsa

L'ACA amplia la depuradora de Sils-Vidreres, millora la qualitat de l'aigua tractada i adequa la planta a les necessitats actuals i futures

 
  • Amb una inversió de 2,8 milions d’euros, finançats en un 85% pel Fons de Cohesió de la Unió Europea, s’han ampliat diferents parts de la depuradora com el bombament d’entrada, el tractament biològic per l’eliminació de nitrogen i fòsfor, la decantació secundària, entre d’altres actuacions
 
Depuradora de Sils-Vidreres
 
L’Agència Catalana de l’Aigua ha ampliat la depuradora de Sils-Vidreres (la Selva), incrementant la seva capacitat de tractament, millorant la qualitat de l’aigua residual tractada i adequant-la a les necessitats de sanejament actuals i futures. Amb una inversió de 2,8 milions d’euros, finançats en un 85% pel Fons de Cohesió de la Unió Europea, s’ha ampliat el bombament d’entrada, el tractament biològic per l’eliminació de nitrogen i fòsfor, la decantació secundària, entre d’altres actuacions. També s’ha ampliat la línia de fangs.
 
Amb aquestes actuacions la planta passa d’una capacitat de tractament de 3.100 m3/dia a 3.600 m3/dia, així com també es millora en la gestió i el tractament dels fangs.
 
L’aigua tractada es retorna al reg Sorrer (conca del riu Tordera), contribuint a la seva millora mediambiental. D’aquesta manera, l’aigua sanejada a la depuradora fa possible una reutilització indirecta o no planificada que contribueix a mantenir el cabal ecològic del riu i l’aprofitament per a usos urbans, agrícoles i industrials aigües avall.
 
 
Sanejament a Catalunya
 
El Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes 2005 (PSARU 2005), aprovat pel Govern de la Generalitat el juliol de 2006, té l’objectiu de completar i millorar el sanejament de tota la població catalana.
 
A data d’avui les depuradores existents a Catalunya garanteixen el sanejament de més del 95% de la població catalana.
 

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 162

Depuradora Sils-Vidreres

Depuradora Sils-Vidreres
JPG | 112