Recurs

El Govern porta al Constitucional el sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals perquè vulnera les competències de la Generalitat en aquesta matèria

query_builder   23 juliol 2013 14:59

event_note Nota de premsa

El Govern porta al Constitucional el sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals perquè vulnera les competències de la Generalitat en aquesta matèria


 
·         Un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries conclou que diversos articles del Reial decret sobre el sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals (EMAS) vulneren les competències de la Generalitat assumides a l’Estatut
 
El Govern de la Generalitat ha acordat avui plantejar un conflicte positiu de competència davant el Tribunal Constitucional contra el Reial decret 239/2013, sobre la participació voluntària d’organitzacions en el sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals (EMAS).
 
El Govern ja havia formulat un requeriment d'incompetència al Govern de l'Estat en relació amb aquest Reial decret per estimar que envaeix competències que havia assumit la Generalitat de Catalunya en matèria de medi ambient. Aquest requeriment va ser rebutjat pel Consell de Ministres el 5 de juliol passat. El mes passat, la Generalitat va sol·licitar també al Consell de Garanties Estatutàries un dictamen previ a la interposició d’un possible recurs d’inconstitucionalitat. Ara, aquest organisme ha emès un dictamen que conclou, per unanimitat, que diversos articles del Reial decret vulneren les competències de la Generalitat assumides en l'article 144 de l'Estatut.
 
El decret recorregut té com a objectiu incorporar les novetats que es deriven del sistema europeu de gestió i auditoria i el règim jurídic d’actuació i supervisió dels verificadors mediambientals. Dins del primer objectiu, la confusa redacció d’alguns articles que regulen els efectes de la presentació defectuosa de la documentació així com l’òrgan de l’Estat que ha de resoldre les sol·licituds i els efectes de la falta de resolució i notificació de la inscripció, planteja dubtes sobre quina és l’Administració que n’ha d’establir el procediment. Pel que fa al segon objectiu, d’altres articles disposen que l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC) sigui l’únic organisme nacional que pugui acreditar verificadors ambientals.
 
El procediment d’inscripció en el Registre EMAS i la funció d’acreditació de verificadors mediambientals que es reserven a l’ENAC són funcions executives que s’emmarquen en la matèria competencial de medi ambient. Per tant, totes dues regulacions podrien comportar la vulneració de la competència de la Generalitat en aquesta matèria, d’acord amb el que disposa l’art. 144 de l’Estatut. Pel que fa a la reserva a l’ENAC de la facultat d’acreditar de verificadors mediambientals també podria comportar la vulneració de la doctrina del Tribunal Constitucional, reconeguda a través d’una sentència de l’any 2005, que analitza un conflicte anàleg també plantejat per la Generalitat, i que admet que aquesta funció es tracta d’una competència executiva que correspon a la Generalitat. 
 
Atesa la remissió que el Reial decret fa a un altre reial decret de l’any 2010,  cal tenir present que el Consell de Garanties Estatutàries ja va dictaminar que diversos preceptes d’aquell Reial decret vulneraven l’ordre constitucional i estatutari de competències, per la qual cosa el Govern de la Generalitat va plantejar un conflicte positiu de competències que encara es troba pendent de resolució pel Tribunal Constitucional.
 
L’EMAS és un sistema voluntari de gestió ambiental que promou la millora contínua del comportament ambiental de les organitzacions. A Catalunya, l’organisme competent per atorgar-lo és la Direcció General de Qualitat Ambiental, del Departament de Territori i Sostenibilitat. L'organització que es vol adherir al sistema EMAS ha de verificar el seu sistema amb un verificador acreditat i presentar la seva sol·licitud d'adhesió. Ara per ara, els verificadors només s’estan podent acreditar a través d’ENAC, tot i que la intenció de la Generalitat és crear la seva pròpia entitat d’acreditació.
 
A Catalunya hi ha 296 organitzacions registrades EMAS. Aquesta xifra representa al voltant d’un terç del total de registres de tot l’Estat espanyol. Catalunya estaria entre els tres primers països de la Unió Europea en registres EMAS per milió d’habitants.