El conseller Pelegrí

Actualització de la nota anterior

Pelegrí: "Cañete imposa una 'contrareforma' de la PAC recentralitzadora i lesiva per a Catalunya"

"El poder de l'Estat té uns límits, que són la Constitució i l'Estatut, i en aquest cas, no s'han respectat"

query_builder   25 juliol 2013 14:41

event_note Nota de premsa

Actualització de la nota anterior

Pelegrí: "Cañete imposa una 'contrareforma' de la PAC recentralitzadora i lesiva per a Catalunya"

"El poder de l'Estat té uns límits, que són la Constitució i l'Estatut, i en aquest cas, no s'han respectat"

Pelegrí atenent els mitjans fora les portes del Ministerio
Pelegrí atenent els mitjans fora les portes del Ministerio
 
·         El  conseller d’Agricultura denuncia que l’Estat “ha buscat noves vies per buidar el Govern de Catalunya” i no descarta plantejar al Govern català que elevi un recurs a la Comissió europea, un cop es tanqui el procés negociador,  davant “la voluntat de l’Estat d’”españolizar” l’agricultura, buidar les competències exlcussives que tenim en agricultura i ramaderia i perpetuar un sistema de finançament de la PAC clarament perjudicial per a Catalunya”
 
·         El Ministeri presenta un model d’aplicació de la PAC on “tot quedi igual”, arrossegant totes les incoherències de l’actual període al període 2014-2020 i envaint les competències de la Generalitat. "Acceptar el model que proposa l’Estat representa acceptar la pèssima negociació del 2007, que va suposar una pèrdua neta d’un 31% de fons comunitaris"
 
·         El conseller ha convocat per demà a les 10.00 la Taula de concertació agrària, i dilluns la Comissió de seguiment de la PAC i demanarà una compareixença al Parlament urgent  per informar sobre el tema i valorar les properes actuacions al respecte conjuntament amb el sector per evitar la vulneració de competències
 
 
 
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha denunciat avui en acabar la Conferència sectorial de Agricultura la voluntat del Govern de l’Estat i del Ministre d’Agricultura d’imposar una ‘contrareforma’ de la PAC que lluny de resoldre les contradiccions i greuges actuals té una clara voluntat recentralitzadora, atempta contra les competències que tenen les CCAA i perpetua un model de finançament i distribució dels ajuts clarament lesiu per a Catalunya.
 
El conseller ha fet una valoració molt negativa dels resultats de la conferència sectorial que “evidencien el que ja és obvi: “El poder de l’Estat té uns límits, que són la Constitució i l’Estatut, i en aquest cas, no s’han respectat”. I ha afegit “el Govern del PP intenta per totes les vies possibles i en tots els àmbits en què pot ofegar i doblegar amb el seu ‘rodet’ la veu de poble de Catalunya prescindint alhora de l’impacte que això pugui causar en els pagesos i ramaders catalans als que diu que també  ‘defensa’.
 
Pelegrí lamenta que Govern espanyol, en lloc de pensar en defensar els interessos de tots els pagesos i ramaders de l’Estat, hagi buscat noves vies per buidar el Govern de Catalunya de les seves competències, utilitzant conceptes jurídics com ‘harmonización’ i  altres conceptes ‘intercomunitaris’ que pretenen atemptar contra les competències exclusives que tenim en matèria d’agricultura i ramaderia”
 
El conseller ha convocat demà a les 10.00 la Taula de concertació agrària, i dilluns la Comissió de seguiment de la PAC i demanarà una compareixença urgent al Parlament  de Catalunya per informar sobre el tema i valorar les properes actuacions al respecte conjuntament amb el sector.
 
En aquest sentit, el conseller ha manifestat que “utilitzarem tots els instruments al nostre abast per evitar la vulneració de competències i no descartem presentar un recurs a la Comissió europea un cop es tanqui el procés negociador i veiem com queda jurídicament i en detall  blanc sobre negre davant la voluntat de l’Estat d’”españolizar” l’agricultura, buidar les CCAA de competències i perpetuar un sistema de finançament de la PAC clarament lesiu pera Catalunya”
 
Pelegrí ha remarcat que “la Unió Europea va arribar a un acord quasi definitiu sobre la reforma de la PAC que estarà vigent els propers 7 anys. La seva proposta anava encaminada a resoldre algunes contradiccions del model vigent fins ara i anar cap a una certa convergència en els ajuts, que tot i assegurar la renda dels pagesos evités disfuncions en el mercat. Contràriament a això, en la conferencia Sectorial d’aquests dos dies al Ministeri s’ha optat per una postura totalment immobilista, perpetuant totes les ineficiències del 2007, perdent l’oportunitat d’adaptar la PAC als nous reptes del nostre sector, i fent unes comarques agronòmiques que a més de complicar la gestió tendiran cap a una divergència”.
 
El conseller Pelegrí ha denunciat també que “això unit a una manca d’informació numèrica per part del Ministeri ha fet que molts temes es tasquin en fals, desviant-los cap a grups de treball.”
 
I ha afegit: “Pel que fa a Desenvolupament rural, el MAGRAMA continua amb la idea de fer un programa nacional que reguli temes com els ajuts agroambientals, el LEADER, la innovació, la integració de cooperatives, els ajuts forestals. En definitiva, tot un buidat competència, impedint a les CCAA fer polítiques agràries pròpies”.
 
El conseller ha criticat que aquesta plantejament del Ministerio perpetua el deficitari sistema de finançament atorgant a Catalunya el mateix pressupost que en el període anterior, cosa que “considerem inacceptable, ja que va haver una nefasta negociació al 2007 que va significar una pèrdua de fons del 31% de fons FEADER, essent la segona CCAA pitjor finançada.”Finalment, per aquest tema es crearà en Grup de treball d’alt nivell que haurà de presentar les seves conclusions abans de finals del 30 de setembre.
 
 
 
Un model inacceptable per a Catalunya
El Ministeri presenta un model d’aplicació de la PAC on “tot quedi igual”, arrossegant totes les incoherències de l’actual període al període 2014-2020 i envaint les competències de la Generalitat
 
El Conseller Pelegrí s’ha oposat frontalment a aquest model, que perllonga el model de l’actual període, basat en assignacions històriques, i no garanteix a totes les explotacions agrícoles o ramaderes les mateixes regles de joc. A més,  no contempla una regionalització institucional, opció defensada des de l’inici pel Conseller.
 
El model parteix de la base de mantenir els imports d’ajut a les comarques agràries on s’han generat per evitar traspàs de fons entre comarques i Comunitats Autònomes i en que l’entrada de la possible nova superfície es faci a càrrec dels imports de cada comarca on s’incrementa. Aquest principi ha provocat que la majoria de Comunitats Autònomes s’hagin decantat per no incloure en el sistema de pagaments directes les superfícies de vinya, fruita i horta de productors que ara no estan percebent ajuts directes, això com tampoc la possibilitat d’incloure agricultors que mai han rebut pagaments directes.
 
El Conseller Pelegrí s’ha manifestat totalment en contra d’aquest criteri, ja que suposa mantenir en desigualtat de condicions agricultors d’un mateix sector. A més, amb l’anàlisi fet pels tècnics es posa en evidència que l’entrada d’aquestes hectàrees es perfectament assumible a través del sobre nacional, sense un impacte gran a la resta de beneficiaris.
 
El Ministeri, davant les crítiques de que no ha presentat cap número sobre el model presentat, s’ha ofert a constituir diversos Grup de treball per analitzar diferents aspectes, cosa que fa que la reunió s’hagi tancat en fals en mols punts. Es constituirà un Grup de treball d’alt nivell permanent, que analitzarà el model de regionalització proposat i presentarà les seves conclusions a la conferència sectorial de novembre. El Conseller Pelegrí ha demanat que s’analitzi en aquest Grup la proposta d’incorporar superfície de vinya, fruita i horta.
 
Pel que fa als ajuts acoblats, s’ha aconseguit l’acord de que els sectors ramaders tinguin una consideració prioritària dintre d’aquests pagaments, recollint d’aquesta manera una de les reivindicacions fetes des de Catalunya. En aquest punt també s’ha acordat constituir un grup d’alt nivell per analitzar les especificitats i problemàtiques de cada sector.
 
També s’ha acordat tractat en un Grup de treball l’aplicació del requisits lligats a la figura d’agricultor actiu, mentre que altres aspectes del model d’aplicació dels pagaments directes ja han estat tancades en aquesta Conferència Sectorial, com ara no fer traspàs entre pilars,  l’ajut a joves agricultors amb un màxim del 2% del sobre nacional, establir un llindar mínim de 300 euros, aplicar el règim de petits agricultors i no aplicar el pagament redistributiu a les primeres hectàrees.
 
Pel que fa al reconeixement de les organitzacions de productors, s’ha acordat el posicionament defensat pel conseller, d’estendre aquest reconeixement a tots els sectors i amb la mateixa prioritat.
 
En temes de Desenvolupament rural el desacord ha sigut total, ja que el Ministeri pretén incloure en el Programa nacional aspectes tan bàsics com els ajuts agroambientals, el LEADER, la innovació i transferència tecnològica, conservació de recursos fitogenètics, catàstrofes agràries,  la integració de cooperatives, inversions en sistemes forestals públics, forestals, les Organitzacions de Productors i regadius. En definitiva, tot un buidat de competències, impedint a les CCAA fer polítiques agràries pròpies.
 
Per altra banda, si bé Catalunya ha aconseguit mantenir el seu pressupost pel que fa a fons FEADER, considerem que no és assumible ja que això representa acceptar la pèssima negociació del 2007, que va suposar una pèrdua neta d’un 31% de fons comunitaris.
 
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined