Els incompliments de l'Estat en el finançament de la Llei de la dependència obliguen a l'ICASS a prendre mesures transitòries de manera extraordinària

Durant els mesos d'agost i setembre no es realitzaran nous PIA de prestació econòmica vinculada al servei d'atenció residencial

query_builder   30 juliol 2013 17:42

event_note Nota de premsa

Els incompliments de l'Estat en el finançament de la Llei de la dependència obliguen a l'ICASS a prendre mesures transitòries de manera extraordinària

Durant els mesos d'agost i setembre no es realitzaran nous PIA de prestació econòmica vinculada al servei d'atenció residencial

La consellera Munté
A causa dels incompliments per part de l’Estat en el finançament de la Llei de la dependència, l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) s’ha vist obligat a suspendre de manera transitòria durant els mesos d’agost i setembre la realització de Programes Individuals d’Atenció (PIA) de prestació econòmica vinculada al servei d’atenció residencial, així com l’ingrés associat a places de prestació econòmica vinculada. 
 
El deficient finançament per part de l’Administració de l’Estat ha provocat que la Generalitat hagi de fer front en gran part als recursos necessaris per aplicar la llei. Actualment, l’Estat només finança el 20% de les prestacions i els serveis associats a la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. La Generalitat aporta el 80% per cent restant, quan la Llei dictamina que el seu finançament ha de ser a parts iguals entre les dues Administracions.
 
L’any 2011 l’ICASS va iniciar un procés extraordinari d’acreditació de places privades per acollir persones amb una prestació econòmica vinculada al servei. Això ha permès que una gran quantitat de centres hagin pogut oferir a moltes persones beneficiàries una plaça residencial a la qual, d’una altra manera, no tenien possibilitat d’accedir-hi. Aquesta mesura, que ha suposat un important esforç pressupostari, també ha permès una reducció en les llistes d’espera per accedir a una plaça de titularitat pública. Però, el deficient finançament per part de l’Estat ha provocat que aquest esforç hagi esdevingut insostenible i, per això, de manera transitòria no s’efectuarà durant l’agost i el setembre cap PIA de prestació econòmica vinculada al servei d’atenció residencial ni cap ingrés associat a places amb aquest tipus de prestació.
 
Aquesta mesura va ser trasllada a les entitats i patronals del sector en una reunió els darrers dies.