#29

La Generalitat: més de dos-cents mil treballadors al servei del ciutadans de Catalunya

query_builder   1 agost 2013 16:06

event_note Nota de premsa

#29

La Generalitat: més de dos-cents mil treballadors al servei del ciutadans de Catalunya

  • Més del 75% dels empleats públics de la Generalitat treballen en serveis directes d’atenció a les persones
Funció Pública

 

El passat dia 23 de juny es va celebrar el dia de les Nacions Unides per a l’administració pública. Amb aquesta celebració, Nacions Unides vol posar de relleu la importància que té “la bona governança i una administració pública eficient” i mira d’animar els funcionaris d’arreu del món a “oferir servei públic de manera més eficient, innovadora  i equitativa”. Tot encarnant els “elements bàsics de l’excel·lència: compromís i rendició de comptes, consagració al treball i innovació, talent i coneixement tecnològic”.

 

A Catalunya, 202.743 persones (dades a 1 de gener de 2013) treballen al servei de tots els catalans seguint els principis propugnats per Nacions Unides. Es considera personal de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic (empreses públiques, consorcis i fundacions), tota la gent que ocupa llocs de treball que responen a necessitats permanents de l’administració.Pla de Govern

 

Amb voluntat de seguir els principis fixats per Nacions Unides com l’eficiència, l’excel·lència o la bona governança, el pla de Govern 2013-2016 fixa els següents objectius per a l’administració pública catalana i els seus treballadors:


•    Racionalitzar el sector públic instrumental de la Generalitat per incrementar l’eficiència i l’eficàcia en la provisió de serveis públics
•    Agilitat i transparència de l’Administració


o    Impulsar l’Administració electrònica, per fer-la més moderna, oberta, transparent i participativa
o    Avançar en la reforma de la funció pública i el dimensionament global de l’Administració per respondre amb eficàcia i agilitat a les necessitats i demandes de la societat catalana mantenint la qualitat i l’eficiència dels serveis prestats
o    Impulsar la col·laboració estratègica entre els diferents nivells d’administracions i institucions catalanes per al manteniment del progrés social i el benestar
o    Impulsar mesures relacionades amb el bon govern i la transparència administrativa i l’accés a la informacióPerfil de l’ocupació pública

 

Tot i el gran volum de treballadors dels quals disposa l’administració pública catalana, el seu pes sobre la població activa és un dels més reduïts dels països de l’OCDE. El personal de l’administració catalana representa un 8,21% de la població activa de Catalunya, segons dades de l’informe Goverment at a glance (OCDE). La mitjana dels països de l’OCDE fixa en un 18.2% el pes dels treballadors públics sobre la població activa, una xifra que a l’estat espanyol arriba al 12,9%.

 

La major part dels treballadors de l’administració pública catalana es dediquen a la docència. En total, hi ha 66.545 docents vinculats a l’administració pública catalana. El segon gran grup el forma el personal de les institucions sanitàries amb 56.396 efectius, seguit dels treballadors públics dedicats a l’administració i serveis (47.288 persones). El quart grup més nombrós és el dels cossos de seguretat amb 17.313 persones. Altres grups força importants en nombre d’efectius són el de l’administració de justícia (7.226), el de serveis penitenciaris (3.408), el d’extinció d’incendis (2.543), el de personal investigador (1.517) i els agents rurals (507).

 

Els treballadors de l’administració pública catalana són majoritàriament dones (132.883), davant els 69.860 homes que hi treballen. És a dir, per cada home, a l’administració pública catalana hi treballen dues dones. La presència relativa de les dones en les administracions catalanes ha incrementat prop d’un punt en els darrers 4 anys, i ara és del 65,54%, una tendència creixent que es mostra constant any rere any.

 

Si ens fixem en els grups d’edat, un 5,3% del personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya té menys de 30 anys, mentre que un 6% en té 60 o més. El 88,7% del personal té entre 30 i 59 anys. Com a curiositat, a juny de 2013, l’empleat més jove de la Generalitat de Catalunya era una dona de 18 anys que presta serveis a l’Institut Català de la Salut, mentre que el funcionari de carrera més jove de la Generalitat de Catalunya era un home de 20 anys del cos de Mossos d’Esquadra.  

 

Dels 202.743 treballadors públics que depenen de l’administració catalana la major part té una plaça fixa (81,54%), mentre que el 18,46% té una plaça temporal. Separant-los en tipologies, podem veure que la major part dels treballadors de l’administració pública catalana són funcionaris de carrera (123.954), davant dels 41.433 treballadors amb plaça laboral indefinida, els 26.397 funcionaris interins, els 10.325 treballadors amb plaça de laboral temporal i 634 persones amb funcions de personal directiu. La major part del personal de la Generalitat es concentra a l’àrea metropolitana de Barcelona (63%).

1  

Fitxers adjunts

Funció pública

Funció pública
PDF | 162