Agricultura impulsa el debat científic sobre les estratègies de lluita contra les pedregades

query_builder   3 setembre 2013 14:27

event_note Nota de premsa

Agricultura impulsa el debat científic sobre les estratègies de lluita contra les pedregades

Xarxes antipedra, assegurances i altres mètodes com l’ús del iodur de plata centraran les ponències i debats que sota criteris científics contrastats pretenen analitzar l’efectivitat de cada alternativa i la seva sostenibilitat des de tots els punts de vista: efectes sobre la millora de la producció i aspectes tècnics, impacte ambiental i econòmic.
Explotació protegida amb xarxa antipedra
Explotació protegida amb xarxa antipedra
 
El proper 17 de setembre, l’Escola Tècnica superior d’Enginyeria agrària de Lleida (ETSEA) acollirà la Jornada sobre estratègies de lluita en la protecció dels cultius contra les pedregades, organitzada pel Departament d’Agricultura amb l’objectiu d’analitzar i debatre tots els elements i alternatives que actualment disposa el sector per fer front a una de les inclemències meteorològiques que més afecta la collita de fruita i altres cultius a Catalunya: les pedregades o calamarsades.
 
Aquesta jornada es planteja amb la intenció d’analitzar de forma separada tres dels instruments que, cadascun d’ells en la seva pròpia essència i amb resultats diferents sobre factors com la qualitat i la quantitat de la collita esperada, permeten fer front a les pedregades. Es tracta de les xarxes antipedregada, les assegurances agràries i l’estimulació de la precipitació mitjançant la sembra de nuclis de gel artificial amb ús de iodur de plata.
 
A tal efecte, s’ha previst la intervenció en cadascun dels blocs previstos d’experts i professionals de reconegut prestigi, així com de tècnics vinculats estretament al sector productor i comercialitzador amb profunds coneixements en la matèria, de manera que les visions contraposades permetin disposar, sota la base de l’elevat rigor científic i tècnic que aportaran les persones que intervindran, dels elements de judici necessaris a l’hora de prendre decisions.
 
La participació de catedràtics experts en la física de núvols, en climatologia i en la producció hortofructícola, permetran un anàlisi acurat i rigorós de les tècniques aplicades en cadascuna de les alternatives a la lluita contra les pedregades. En aquest sentit destaca la participació d’experts de l’ANELFA, associació francesa en la lluita contra les inclemències meteorològiques que des de l’any 1952 porta a terme de manera ininterrompuda campanyes de lluita anticalamarsa.
 
També és prevista la participació de catedràtics de física de l’atmosfera i de física aplicada i experts en la física de núvols tant de la Universitat de Barcelona com de la Universitat de León, de responsables del Servei Meteorològic de Catalunya i de de professors titulars de l’ETSEA.
 
El debat s’enriquirà amb la participació, per part del sector, de destacats responsables d’importants cooperatives productores de fruita d’arreu de Catalunya, mentre que per part de l’Administració s’aportarà la visió d’aquesta en relació als costos i l’eficiència dels instruments de suport a estructures com les xarxes o les assegurances. Respecte aquesta darrera qüestió, és prevista la participació del director d’Agroseguro a Catalunya.
 
La jornada pren una rellevància especial en una campanya en la que les pedregades han tingut un impacte sensiblement superior al d’altres anys, no només pel grau d’afectació sobre les parcel·les afectades sinó també per la freqüència amb la que s’han produït i la distribució sobre el territori.
 
Cal tenir present que les pedregades i calamarsades de finals de primavera i estiu són un dels factors que més afecta a la renda dels productors, especialment d’un sector tan estratègic com el de la fruita fresca. Actualment, la minimització dels seus efectes es pot combatre a través de mètodes com la implantació d’estructures com les xarxes antipedregada, les assegurances agràries o l’emissió de nuclis artificials de gel. No obstant això, no tots aquests mètodes ofereixen les mateixes prestacions al productor, ni totes asseguren en el mateix grau la renda agrària. Així, mentre que les xarxes són la forma de protecció més efectiva contra els danys produïts per la pedra, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat de la producció, alhora que asseguren el subministrament a les centrals, són les estructures més costoses econòmicament parlant. Per la seva banda, les assegurances dels cultius són un instrument imprescindible a l’hora de gestionar els riscos a causa de les inclemències meteorològiques, però per contra no resolen la problemàtica del subministrament regular al mercat. Finalment, alternatives com l’aplicació de iodur de plata, no han aconseguit encara un consens majoritari del sector productor i són motiu d’un debat recurrent i controvertit.
 
L’oportunitat, doncs, de la jornada prevista pel proper 17 de setembre, pot ajudar a resoldre mots interrogants en relació als beneficis i contrapartides de cadascun d’aquest mètodes.
 
 
Programa
 
9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
 
9.30 h Presentació de la Jornada
Sr. Miquel Molins. Director general d’Agricultura i Ramaderia del DAAM.
Sr. Narciso Pastor. Director de l’ETSEA (UdL).
 
9.45 h Les xarxes antipedregada: necessitat, efectivitat i costos econòmics
Modera: Sr. Simó Alegre. Cap del programa de Fructicultura de l’IRTA.
Sr. Jordi Dolcet. Director general de Fruits de Ponent.
Sr. Josep M. Benet. Director tècnic de l’àrea de fruita fresca de NUFRI.
Sr. Venanci Grau. President de la IGP Poma de Girona.
Sr. Miquel Pascual. Professor titular del Departament d’Hortofructicultura, Botànica i Jardineria de l’ETSEA (UdL).
Sr. Josep Dadón. Cap del Servei d’Ajuts a la Competitivitat Agrària. DAAM.
Sr. Adolfo Tris. Cap del Servei de Regulació de Mercats Agroalimentaris. DAAM.
 
11.30 h Pausa
 
12.00 h El paper de l’assegurança agrària. El cas particular dels fruiters
Modera: Sra. Pilar Ricart. Cap del Servei d’Ajuts a la Sostenibilitat Agrària. DAAM.
Sr. Xavier Joana. Director d’Agroseguro a Catalunya.
Sra. Anna Civillé. Responsable d’assegurances agràries d’ACTEL.
Sr. Josep M. Pagès. President de l’Associació de Fructicultors de Girona.
 
14.00 h Pausa
 
16.00 h Altres mètodes de prevenció: l’aplicació de iodur de plata
Modera: Sr. Jeroni Lorente. Catedràtic de Física de l’Atmosfera de la Universitat de Barcelona.
Sr. Marc Prohom. Cap de l’Àrea de Climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya.
Sr. José Luís Sánchez. Catedràtic de Física Aplicada. Universitat de León.
Sra. Claude Berthet. Directora d’ANELFA (Association Nationale d’Etude et de Lutte contre les Fléaux Atmosphériques).
Sr. Jean Dessens. Assessor científic d’ANELFA.
Sr. Miquel Esteban. Catedràtic de Química Analítica. Univ. de Barcelona.
 
18.00 h Fi de la Jornada
 
Lloc de realització
 
Aula Magna de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de Lleida
Avinguda Alcalde Rovira Roure, 191
25198 LLEIDA
 
Inscripcions
 
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través del servei de Preinscripcions a jornades del PATT del portal RuralCat (www.ruralcat.net/preinscripcionspatt)
1585 / 6,50
 
 
 

2  

Fitxers adjunts

Explotació protegida amb xarxa antipedra

Explotació protegida amb xarxa antipedra
BMP | 694

Explotació protegida amb xarxa antipedra 2

Explotació protegida amb xarxa antipedra 2
JPG | 4131