La Generalitat prioritza la formació amb contractació de joves i aturats sense prestacions per generar més oportunitats de feina

La Generalitat prioritza la formació amb contractació de joves i aturats sense prestacions per generar més oportunitats de feina

query_builder   17 setembre 2013 16:44

event_note Nota de premsa

La Generalitat prioritza la formació amb contractació de joves i aturats sense prestacions per generar més oportunitats de feina

  • Els nous programes d’Empresa i Ocupació permetran la contractació de més de 13.600 persones en atur, principalment de llarga durada, perceptores de la Renda Mínima d’Inserció i joves menors de 30 anys
  • El Pla Inserjoves 2013, amb 50 milions d’euros, beneficiarà directament 33.100 joves, una xifra que es podrà incrementar per la reserva del 25% de places a joves d’altres programes
  • El Govern destina 169.490.000 euros a les polítiques actives d’ocupació, dels quals 140.370.000 provenen de la Conferència Sectorial, i 29.120.000 del Fons Social Europeu
El Govern de la Generalitat, a través del Departament d’Empresa i Ocupació, ha elaborat un pla de polítiques actives d’ocupació en què hi predominen els programes mixtos, de formació i contractació, prioritzant els dos col·lectius que a dia d’avui necessiten d’una atenció especial:
 
-       Les persones en atur de llarga durada, ja sense prestacions o que només reben la Renda Mínima d’Inserció (RMI).
-       Els joves menors de 30 anys, tant a través del Pla Inserjoves 2013, novetat d’enguany, com amb una reserva del 25% pel que fa a la resta de places que s’ofereixen a través dels programes del SOC.
 
Tots els nous programes de treball i formació busquen incrementar la contractació d’aturats – sobretot dels col·lectius especificats –, i ho fan augmentant la qualificació d’aquestes persones, fet que impulsa la seva ocupabilitat i, com a conseqüència, les possibilitats que trobin feina.
 
Així, el Departament d’Empresa i Ocupació calcula que més de 13.000 persones en atur podran ser contractades mitjançant els nous programes, i d’elles un mínim de 3.607 seran joves menors de 30 anys; aquesta última xifra serà garantida per la posada en marxa dels programes específics per a aquest col·lectiu.
 
Amb aquests programes de Polítiques Actives d’Ocupació, dels quals es beneficiaran més de 418.000 persones, el Govern preveu destinar en el moment en què disposi de la corresponent disponibilitat pressupostària, un total de 169.490.000 euros, dels quals 29.120.000 provindran de Fons Social Europeu. La resta, 140.370.000, de la Conferència Sectorial.
 
Una pla específic per als menors de 30 anys
 
Quant a la programació concreta, destaca especialment el denominat Pla Inserjoves 2013. Aquest Pla, al qual el SOC preveu destinar al voltant de 30 milions d’euros, l’integren un conjunt de programes adreçats a persones en atur menors de 30 anys i a estudiants, la majoria dels quals combinen formació i contractació.
 
Així, Inserjoves 2013 tindrà uns 33.109 beneficiaris potencials directes, dels quals un mínim de 3.607 podran accedir a un contracte de treball a través dels programes ‘Joves per l’Ocupació’ i ‘Fem Ocupació per a Joves’. A més, el Pla també inclou iniciatives únicament formatives: el ‘Programa de Suport als Joves Universitaris’, el ‘Programa de Qualificació Professional Inicial’ i els programes d’intercanvis internacionals ‘Leonardo i Eurodissea’.
 
La xifra de joves beneficiats pel Pla Inserjoves s’incrementarà gràcies a la reserva d’un 25% de les places en la resta de programes del SOC, la qual cosa permetrà al Departament d’Empresa i Ocupació treballar perquè, a finals d’any un 50% dels joves aturats –de tots els nivells acadèmics- accedeixi a la garantia juvenil; aquest és el principi imposat per Europa, que implica que qualsevol persona entre 16 i 24 anys en situació d’atur hagi d’accedir a una oferta formativa, de pràctiques o laboral en un període màxim de 4 mesos.  Entre el programa Inserjoves i la reserva per a joves en la resta de programes, el Govern destinarà 50 milions d’euros a lluitar contra l’atur juvenil.
 
Model propi d’agències privades de col·locació
 
Catalunya no s’adherirà a l’Acord Marc amb Agències Privades de Col·locació impulsat pel Ministeri de Treball i Seguretat Social ja que aquest projecte estatal, que prioritza l’actuació dels grans operadors, no té en compte les necessitats específiques de proximitat sectorial i territorial del mercat laboral català.
 
Com a alternativa, i buscant aquesta adequació, la Generalitat preveu destinar 1,5 milions d’euros a posar en marxa un programa pilot pioner público-privat de col·laboració amb les agències de col·locació; una iniciativa de la qual es podrien beneficiar unes 7.500 persones de més de 30 anys i amb atur de llarga durada.  
 
Així, en virtut d’aquest programa, les Oficines de Treball podran derivar aturats dels perfils esmentats a les agències amb què hagin signat un conveni. Aquestes últimes, de la seva banda, rebran un màxim de 1.200 euros de subvenció per cada persona inserida de nou en el mercat laboral i que es mantingui contractada mig any després.
 
 
 
DETALLS DELS PROGRAMES SOC – POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ 2013
 
1) TREBALL, FORMACIÓ I CONTRACTACIÓ
 
Conjunt de programes amb 22.637 beneficiaris potencials que compta amb una previsió pressupostària de 80.202.760 d’euros. Aquesta oferta, que permet accedir a un contracte de treball, està dirigida a persones en atur, prioritzant els joves i les persones en atur de llarga durada.
 
‘Fem Ocupació per a Joves’
Nou programa que preveu destinar 9.729.100 euros de pressupost per beneficiar 2.000 aturats de 18 a 30 anys que: o disposen del graduat en ensenyament secundari obligatori o han completat el batxillerat i, prioritàriament, tenen experiència professional anterior.
 
L’objectiu del programa és afavorir la inserció laboral dels joves en atur mitjançant accions ocupacionals com, per exemple, orientació, tutoria i acompanyament a la inserció; formació vinculada al contracte laboral; experiència professional amb contracte laboral, entre d’altres.
 
‘Joves per l’Ocupació’
Programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil que preveu destinar-hi 12.584.101 euros i adreçat a 1.607 joves d’entre 16 i 25 anys amb baixa qualificació o dèficits formatius. Es tracta d’una iniciativa centrada en el suport a l’experiència pràctica de les persones joves desocupades a les empreses que combina: accions d’orientació, tutorització i seguiment individualitzat, i formació i adquisició d’experiència professional a les empreses.
 
Així, 'Joves per l’ocupació’ fomenta el retorn al sistema educatiu i busca, en última instància, facilitar la inserció laboral dels joves -amb la possibilitat d’un contracte de treball amb una companyia, d’una durada mínima de 6 mesos.
 
Els joves participants són tutoritzats i acompanyats en el procés d’inserció, alhora que reben formació tant en competències transversals com en matèries específiques -per poder així desenvolupar les tasques assignades en un determinat lloc de treball.
 
Les entitats beneficiàries d’aquest programa són: els ajuntaments, o els seus organismes autònoms amb competències en polítiques actives d’ocupació; els consells comarcals o d’altres entitats supramunicipals, i les empreses seleccionades pels ens locals.
 
 
‘Treball i Formació’
Al voltant de 2.300 persones aturades, prioritàriament de 30 anys o més, que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi, podran ser contractades durant 6 mesos per les entitats locals que s’acullin a aquest programa.
 
‘Treball i Formació’ preveu destinar 19.869.000 euros, i combina l’experiència professional i la formació de cara a millorar l’ocupabilitat de les persones en atur i facilitar-los la inserció laboral després d’un període llarg d’inactivitat.
 
Formació/Contractació d’aturats de llarga durada
Aquest programa, que preveu destinar 7,2 milions d’euros, beneficia unes 1.200 persones en atur de llarga durada. Es tracta de la segona part d’una iniciativa que combina formació i contractació d’aturats que no rebin ja cap tipus de prestació ni subsidi: la part formativa es va desenvolupar l’any passat i la contractació enguany. 
 
Col·laboració social
Amb 2 milions d’euros de previsió de pressupost, aquest programa beneficiarà unes 740 persones en situació d’atur, majors de 45 anys i perceptores de subsidi. Aquests aturats podran ser sol·licitats per ajuntaments de menys de 50.000 habitants o consells comarcals perquè assumeixin una activitat d’utilitat social.
 
En concret, aquesta mesura de foment de l’ocupació consisteix en què els ens beneficiaris, a canvi de poder comptar amb l’aturat per a un projecte d’arrel social, han de complementar el subsidi per desocupació de la persona contractada fins a arribar a l’import total de la seva base reguladora.
 
A més, en la col·laboració social permet que l’experiència professional es complementi amb una formació en competències transversals que enriqueix l’acció i facilita la inserció de les persones en atur.
 
 
“Treball als barris’
El programa ‘Treball als barris’ permetrà atendre 13.790 persones en situació d’atur i exclusió social que realitzaran polítiques actives d’ocupació, de les quals, a més, 1.790 persones podran accedir a un contracte. La iniciativa, que compta amb una previsió pressupostària de 23.820.568,13 euros, busca contribuir a l’equilibri social i territorial dels barris amb dèficits socials, ocupacionals i de desenvolupament que necessiten una atenció especial.
 
A més, el programa incorpora enguany l’objectiu específic d’afavorir les persones en atur i risc d’exclusió social al mercat de treball mitjançant accions ocupacionals que combinen formació i treball amb contractació.
 
Programa de contractació de persones amb Renda Mínima d’Inserció
El Departament d’Empresa i Ocupació hi preveu destinar 5 milions d’euros perquè unes 1.000 persones perceptores de la Renda Mínima d’Inserció (RMI), que tinguin entre 30 i 55 anys i càrregues familiars, es beneficiïn d’aquest nou programa, que busca afavorir la inserció laboral i millorar l’ocupabilitat d’aquests perfils.
 
D’aquesta manera, la iniciativa incorpora ajuts per a la realització d’accions ocupacionals i pràctiques laborals mitjançant un contracte de treball. En concret el programa combina la participació de la persona perceptora de la RMI en accions formatives amb les pràctiques laborals en treballs d’interès públic o caràcter social.
 
2) FORMACIÓ OCUPACIONAL ADAPTADA A LES NECESSITATS DEL MERCAT DE TREBALL
 
Amb aquest capítol, al qual el SOC preveu destinar un total de 69.649.232 euros, es preveu que unes 179.000 persones puguin beneficiar-se del conjunt d’accions de formació previstes enguany; una formació que, en tot cas, prioritza l’adaptació a les necessitats dels diferents sectors productius clau per a l’economia del país.
 
Formació en Àrees Prioritàries
Unes 100.000 persones en atur podran fer els cursos de formació ocupacional impartits per entitats locals, entitats sense afany de lucre i centres privats. El SOC preveu destinar 35.000.000 d’euros a aquesta oferta formativa adaptada a les necessitats dels diferents territoris catalans i de les demandes professionals del mercat de treball.
 
Aquesta adaptació, a més, es fa prioritzant les àrees professionals en funció de les comarques; d’aquesta manera s’aconsegueix una millor oferta formativa, distribuïda amb els criteris d’equilibri territorial i d’eficiència en termes d’inserció laboral.
 
Alhora, continua l’aposta per assegurar una formació més professionalitzadora amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de les persones mitjançant l’increment de la seva qualificació. Per aquest motiu es manté l’aposta per impulsar els certificats de professionalitat, ja que es considera que són la forma més eficaç d’acreditar competències professionals per part dels beneficiaris de les accions formatives.
 
 
 
Consorci Formació Contínua de Catalunya
El Consorci ha dissenyat una oferta formativa que enguany podrà beneficiar uns 67.000 treballadors, dels quals al voltant de 47.000 són ocupats i la resta es troben en situació d’atur. Així, per a aquest 2013 preveu destinar 20.345.519 euros a accions de formació contínua per a qualificar les persones d’acord amb les necessitats del mercat de treball, atenent les especificitats concretes dels sectors productius (gairebé un 40% dels fons).
 
Així, les accions formatives preveuen competències transversals combinades amb temes específics que es consideren prioritaris, com la internacionalització de l’empresa, l’emprenedoria, la innovació i el desenvolupament tecnològic dels processos productius.
 
A més, com a novetat d’enguany, el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya ha endegat la iniciativa ‘FORMA EMPRESA50.CAT’, per impulsar la formació de demanda entre les micro i petites empreses (de menys de 50 treballadors). Amb un pressupost de 900.000 euros, ‘FORMA EMPRESA50.CAT’ subvencionarà aquelles entitats sense ànim de lucre que donin suport i assessorament a les empreses en l’aprofitament de la formació bonificable a través de les quotes de la Seguretat Social.
 
 
‘Forma i Insereix’
El programa ‘Forma i Insereix’, adreçat a empreses, que preveu destinar 3 milions d’euros i preveu 5.000 beneficiaris, té l’objectiu d’aconseguir la inserció o reinserció laboral formant les persones en aquelles ocupacions que requereixen les empreses. La iniciativa, que permet la participació de centres de formació públics i privats, exigeix el compromís d’inserir en les empreses el 60% de les persones formades (unes 3.000 persones).
 
Es tracta d’una formació a mida adreçada a capacitar professionalment treballadors en atur perquè desenvolupin una ocupació concreta a empreses que no disposen dels perfils requerits i, per tant, tenen la necessitat de contractar de forma immediata o a mitjà termini.
 
Centres d’Innovació i Formació Ocupacional (CIFO)
Enguany, a la xarxa de vuit Centres d’Innovació i Formació Ocupacional (CIFO) que Empresa i Ocupació té a tot Catalunya, la Generalitat preveu destinar-hi 2.038.839 euros de pressupost per portar a terme accions formatives adreçades a 2.500 persones.
 
Les accions formatives dels CIFO es caracteritzen per ser molt específiques i de qualitat, adaptant-se a les necessitats de les persones, les empreses i les seves àrees d’influència. A més, els CIFO centren la seva activitat formativa en aquelles especialitats que corresponen a ocupacions altament demanades per sectors econòmics i que, tanmateix, compten amb una escassa o nul·la oferta formativa en el conjunt del territori de Catalunya.
Programa de Qualificació Professional Inicial
L’objectiu d’aquest programa, al qual es preveu destinar 4,1 milions d’euros i que podrà beneficiar 1.193 joves d’entre 16 i 24 anys que no han obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria, és proporcionar-los una formació bàsica i professional que els permeti una continuïtat formativa i, consegüentment, la seva inserció social i laboral. En concret, les accions formatives van encarades a facilitar l’obtenció del certificat acadèmic i el certificat de professionalitat corresponent.
 
Eurodissea i Leonardo da Vinci: Pràctiques professionals a l’estranger
El SOC també ofereix beques per realitzar pràctiques professionals a empreses o entitats públiques o privades de països europeus a l’estranger. Enguany 309 persones joves que cerquen feina podran accedir als programes Eurodissea i Leonardo Da Vinci, amb una previsió de despesa de 884.272 euros.
 
Eurodissea és un programa multilateral d’intercanvis entre regions d’Europa que té per objectiu oferir als joves europeus de 18 a 32 anys en atur la possibilitat d’adquirir experiència professional i millorar el coneixement i l’ús d’un idioma estranger, mitjançant la realització de pràctiques en empreses durant un període de 3 a 7 mesos.
 
Leonardo da Vinci té l’objectiu d’atendre les necessitats de formació i d’aprenentatge de totes les persones implicades en l’educació i formació professional, com també de les institucions i organitzacions que imparteixen o faciliten aquesta formació. Entre d’altres, el programa Leonardo da Vinci subvenciona projectes de mobilitat que poden incloure estades transnacionals en empreses per a persones en el mercat laboral. El projecte del SOC, anomenat Motiva 3, vol oferir als joves catalans de 18 a 35 anys en atur la possibilitat d’adquirir experiència professional i millorar el coneixement i l’ús d’un idioma estranger a través de la realització de pràctiques en empreses durant 16 setmanes.
 
 
‘CerTIC’
Amb una previsió de 350.000 de pressupost, el programa de Certificació en Tecnologies ‘CerTIC’ beneficiarà 840 persones, principalment en situació d’atur, que podran fer cursos semipresencials de formació i certificació en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). Aquesta iniciativa busca que els participants assoleixin una formació específica en tecnologies de la informació i la comunicació amb programes dissenyats per organitzacions referents d’aquest sector i amb una elevada demanda de professionals certificats.
 
Formació a través de la simulació d’empreses (SEFED)
Aproximadament 1.110 persones principalment en situació d’atur accediran a aquesta iniciativa, basada en la reproducció de situacions laborals reals. Amb una previsió de 2.500.000 euros, el SEFED és un programa formatiu que té com a finalitat capacitar persones en el camp de l'administració i la gestió empresarial mitjançant la metodologia de la simulació d'empreses.
 
Apren.cat
El SOC preveu destinar 290.601 euros perquè 1.400 persones demandants d’ocupació, prioritàriament, sense prestacions o subsidis d’atur, i amb dificultats idiomàtiques coneguin la llengua catalana, millorin els seus coneixements i, d’aquesta manera, augmentin la seva ocupabilitat.
 
Aeronàutica
Mitjançant aquest programa, al qual es preveu destinar 240.000 euros, es podrà aconseguir el certificat de professionalitat d’operacions auxiliars de manteniment d’aeronaus i de l’especialitat de mecànic de motors d’aviació, que podrà beneficiar 45 persones.
 
3) ORIENTACIÓ LABORAL
 
El SOC preveu destinar 10.908.000 euros a aquest capítol, amb l’objectiu d’impulsar una orientació laboral que facilitin tant la transició de l’àmbit formatiu al mercat laboral com la reinserció de persones en situació d’atur.
 
Programa de suport als joves universitaris
El Servei d’Ocupació de Catalunya i el Consell Universitari de Catalunya han arribat a un acord, pioner a l’Estat, per tal que totes les universitats catalanes impulsin coordinadament les seves borses de treball, posant l’èmfasi en l’orientació del jove i en la seva intermediació laboral a través dels programes del SOC. Es preveu que 28.000 joves universitaris es beneficiïn d’aquest acord de col·laboració, al qual Empresa i Ocupació preveu destinar 1,5 milions d’euros.
 
Espais de recerca de feina
El SOC preveu destinar 2.108.000 milions euros a ampliar i estendre la xarxa d’espais de recerca intensiva de feina actualment existent per donar cobertura a les comarques amb unes taxes d’atur registrat més elevades. Així, es preveu que es puguin crear un total de 34 nous espais en què podrien ser atesos uns 59.000 aturats (un 25% menors de 30 anys), amb la finalitat d’accelerar la incorporació al mercat de treball. Podran optar a aquestes instal·lacions els ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants i les entitats privades amb o sense ànim de lucre que acreditin un mínim de 2 anys d’experiència en selecció de personal i/o orientació professional.
 
Orientadors laborals
Amb 1,8 milions d’euros previstos de pressupost, el Departament d’Empresa i Ocupació ha decidit donar continuïtat a l’activitat dels 160 orientadors laborals incorporats enguany a les oficines de treball de la Generalitat, que centren la seva activitat en: la presentació de la cartera de serveis del SOC; la identificació dels factors d’ocupació; l’assessorament grupal i individual; l’orientació professional, la cerca de feina i intermediació laboral, i els serveis a les empreses.
 
Els orientadors identifiquen adequadament les competències i potencialitats de les persones en atur i dissenyen itineraris formatius professionals per millorar-ne l’ocupabilitat. L’objectiu final és que les persones desocupades incrementin les possibilitats de trobar una feina amb l’ajut del personal orientador de les oficines de treball. Es preveu que unes 85.000 persones siguin ateses de manera individualitzada i en grup pels orientadors laborals.
 
Accions d’orientació i acompanyament en la inserció
Es preveu destinar 4 milions d’euros a les accions d'orientació professional per a l'ocupació i assistència per a l'autoocupació, que s'articulen amb itineraris d'inserció en funció de les necessitats de cada usuari. Aquestes accions, que preveuen uns 18.600 beneficiaris, tenen per objectiu millorar les possibilitats d'inserció laboral dels demandants de feina mitjançant la millora de les competències personals i l'adquisició d'eines i estratègies que els faciliti aconseguir un lloc de treball.
 
Es treballen temes com la comunicació, gestió del temps, definició d'objectius, vies d'accés al món del treball, cartes de presentació, currículum vitae, entrevistes de selecció, proves psicotècniques, informació del mercat de treball.
 
Col·laboració amb agències de col·locació
El SOC preveu destinar 1,5 milions d’euros per posar en pràctica el primer programa pilot de col·laboració público-privat amb agències de col·locació, del qual es podran beneficiar 7.500 persones amb el perfil següent: entre 30 a 44 anys d’edat i en atur des de fa 18 mesos, o més de 45 anys i aturats fa mig any o més. De la seva banda, podran optar a participar en el programa aquelles agències que disposin de delegació en l’àmbit d’actuació de les oficines de Treball i demostrin activitat durant l’últim any en polítiques d’ocupació.
 
Centrat a oferir orientació i acompanyament per a una inserció efectiva, la iniciativa pivota en un treball compartit entre les oficines de Treball i les agències amb les quals hagin signat un conveni. En virtut d’aquest, l’oficina del SOC derivarà aturats dels perfils esmentats anteriorment a les agències en qüestió, i aquestes últimes rebran un màxim de 1.200 euros de subvenció per cada persona inserida de nou en el mercat laboral i que es mantingui contractada mig any després (la durada mínima de contracte perquè l’agència sigui subvencionada serà de tres mesos).
 
L’èxit d’aquest pla es basa en què la informació és compartida en tot moment per les oficines del SOC i les agències de col·locació, fet que permet una traçabilitat total pel que fa a les accions de què s’ha beneficiat cada candidat i el resultat aconseguit; de fet, el SOC concedirà les subvencions a les diferents agències d’acord amb un control permanent dels resultats de la inserció laboral.
 
4) PROGRAMES DE DESENVOLUPAMENT LOCAL
 
El SOC preveu destinar als diversos ‘Programes de suport al desenvolupament local’ 8.730.608 euros. Amb aquests projectes les entitats locals, en cooperació amb els actors rellevants del territori, podran planificar i executar les mesures que es vulguin posar en marxa en el marc d’un desenvolupament socioeconòmic al més integrat, equilibrat i sostenible possible.
 
A més, facilita el disseny d’accions específiques tant per intervenir en les persones en situació d’atur com en el teixit productiu local. Es farà especial atenció als sectors estratègics per al territori a través d’accions d’identificació de potencialitats i d’acompanyament i de suport a les empreses.
 
Treball a les 7 comarques
El SOC preveu destinar 2.000.000 d’euros al projecte “Treball a les 7 comarques” una iniciativa que proporciona a les entitats locals un suport integral perquè puguin respondre a les necessitats de les persones i de les empreses de les comarques de Terra Alta, Ribera d’Ebre, Montsià, Baix Ebre, Anoia, Ripollès, i Pallars Jussà.
 
L’eina per accedir a aquest suport, del qual es beneficiaran unes 2.000 persones, és la Carta de Serveis del Projecte. Aquesta posa a disposició de les entitats locals un conjunt de programes i accions que es poden combinar en un pla d’execució que doni una resposta flexible i concebuda des del territori a les dificultats sociolaborals existents.
 
Agents d’ocupació i desenvolupament local
Amb 4.466.000 euros previstos de pressupost, un total de 170 agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL) treballaran amb l’objectiu d’afavorir la creació, la diversificació de l’activitat econòmica i la generació de llocs de treball. Els AODL també treballaran per dinamitzar, promoure i executar, en col·laboració amb altres actors del territori (agents socials, econòmics, empresarials i altres), les polítiques i els programes que afavoreixin la promoció econòmica en el seu territori d’actuació.
 
Projectes Innovadors i experimentals
A través d’aquests projectes, el Servei d’Ocupació de Catalunya dóna suport a iniciatives innovadores que responguin als nous reptes que planteja la situació socioeconòmica i ocupacional actual. En concret, a la creació i manteniment de llocs de treball, a la millora de la competitivitat de les empreses i a la inserció laboral de les persones en situació d’atur. El SOC preveu destinar 2.264.608 euros a aquests projectes, que beneficiaran 1.500 persones.
undefined
undefined
undefined
undefined