El Govern impulsa l'Avantprojecte de llei d'ocupació i del SOC per modernitzar el marc legal que ha de permetre frenar l'atur i crear llocs de treball

El Govern impulsa l'Avantprojecte de llei d'ocupació i del SOC per modernitzar el marc legal que ha de permetre frenar l'atur i crear llocs de treball

query_builder   17 setembre 2013 16:45

event_note Nota de premsa

El Govern impulsa l'Avantprojecte de llei d'ocupació i del SOC per modernitzar el marc legal que ha de permetre frenar l'atur i crear llocs de treball

  • L’objectiu de la llei és fer un sistema d’ocupació de Catalunya i el SOC moderns perquè els serveis oferts a les persones en atur i a les empreses siguin el màxim d’eficaços i eficients davant l’augment, cronificació i massificació de l’atur dels últims anys
El Govern ha acordat avui aprovar la Memòria preliminar a l’inici de la tramitació de l’Avantprojecte de llei de creació d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya. L’objectiu d’aquesta iniciativa legislativa és que el sistema d’ocupació de Catalunya i el SOC esdevinguin un sistema i administració moderns, que donin serveis a les persones en atur i empreses de manera eficaç i eficient davant l’increment de l’atur produït en els últims anys.
 
La llei desenvoluparà el Sistema d’Ocupació de Catalunya; els serveis ocupacionals, la cartera de serveis i els àmbits de les polítiques d’ocupació; i la naturalesa i funcions del Servei d’Ocupació de Catalunya i els seus òrgans de direcció i participació.
 
Motius de la iniciativa legislativa
 
Els motius que han fet necessària aquesta iniciativa legislativa es basen en els canvis profunds dels mercats laborals globals, i en concret el català, que es concreten en un important augment de la població en situació d’atur.
 
Aquests canvis també es concreten en la consolidació i l’especialització de la xarxa d’entitats que col·laboren amb el SOC; la necessitat de la cooperació pública i privada i el reconeixement legal de la iniciativa privada en les tasques d’ocupació, especialment de la intermediació laboral a través de les agències de col·locació, i el paper de les empreses de treball temporal.
 
A més, els canvis s’han fet palesos en les reformes portades a terme en els programes i polítiques d’ocupació, les anomenades polítiques actives d’ocupació, governades i executades pel SOC, que haurà de clarificar i reforçar el seu paper com a nucli del sistema d’ocupació.
 
Així mateix, aquesta iniciativa legislativa és necessària per construir espais de concertació territorial per a la planificació i gestió de les polítiques d’ocupació, col·laborant amb els agents públics i privats, per adequar els serveis ocupacionals a les demandes del territori i millorar l’ocupabilitat i inserció laboral de les persones.
 
Per últim, aquestes canvis es basen també en la necessitat d’assumir i estendre en les administracions una avaluació de les polítiques d’ocupació tal com la Unió Europea requereix per gestionar el Fons Social Europeu.
 
Compliments polítics
 
El Govern presenta l’Avantprojecte de llei d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya en compliment de diversos acords i compromisos com són:
 

- Compliment de l’Acord de la X legislatura adoptat entre els grups parlamentaris de Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya signat el desembre de l’any passat que inclou l’impuls a la Llei d’Ocupació de Catalunya i del SOC.

- Compliment del Pla de Govern 2013-2016, aprovat el juny d’aquest any, que fixa com a objectiu frenar la destrucció de llocs de treball, especialment entre els joves, i avançar en la creació d’ocupació així com facilitar instruments per ajudar a la recuperació econòmica.

- Compliment de dues mocions parlamentàries d’aquest any sobre la reforma del Servei d’Ocupació de Catalunya i sobre l’atur i les mesures per fomentar l’ocupació.

- Compliment d’un dels compromisos adquirits en el si del grup de treball que elabora l’Acord Estratègic.

 

undefined
undefined
undefined
undefined