Oberta la convocatòria d'ajuts per eliminar barreres arquitectòniques a blocs de pisos protegits

Les comunitats de propietaris de 149 barris de 74 municipis catalans poden sol·licitar la subvenció

query_builder   11 octubre 2013 13:05

event_note Nota de premsa

Oberta la convocatòria d'ajuts per eliminar barreres arquitectòniques a blocs de pisos protegits

Les comunitats de propietaris de 149 barris de 74 municipis catalans poden sol·licitar la subvenció

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), de 7/10/2013, ha publicat la convocatòria de subvencions per millorar l’accessibilitat i suprimir les barreres arquitectòniques a edificis que gestiona l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. El termini de presentació de sol·licituds es tancarà el 8 de novembre de 2013.
 
Els ajuts estan destinats a blocs de pisos amb protecció oficial i han de servir per eliminar barreres arquitectòniques entre la via pública i l’ascensor existent, la instal·lació de nous ascensors en edificis plurifamiliars i la creació d’itineraris per promoure i millorar l’accessibilitat. L’Agència administra pisos a 149 barris de 74 municipis catalans (vegeu l’annex 2 de la Resolució TES/2017/2013). Podran accedir a les subvencions les comunitats de propietaris i les persones titulars d’aquests habitatges amb protecció oficial.
 
Abans de presentar la sol·licitud, els edificis han d’haver passat una avaluació tècnica prèvia per justificar la necessitat i la idoneïtat de l’actuació i han de disposar d’un informe d’inspecció tècnica de l’edifici (ITE) que acrediti l’estat de conservació.
 
L’import de les subvencions es determina segons el tipus d’intervenció:
 
  • El 60% del pressupost per a la instal·lació d’ascensor en edificis plurifamiliars que no en disposin i que requereixin un itinerari practicable.
  • El 45% del pressupost per a la instal·lació d’ascensor.
  • El 45% del pressupost per eliminar barreres arquitectòniques fins a l’ascensor ja existent. L’ajut, en aquest cas, serà d’un màxim de 5.000 euros per a tot l’edifici.
 
La quantitat de la subvenció màxima variarà segons el nombre d’habitatges de l’edifici:
 
  1. Per a blocs amb 12 pisos o menys no s’estableix cap límit màxim de subvenció i s’aplica del 60% al 45% del pressupost, segons el tipus d’intervenció.
  2. Per a blocs amb un mínim de 13 i un màxim de 16 habitatges, l’ajut per a tot l’edifici és de 40.000 euros.
  3. Per a blocs de 17 a 22 habitatges, la subvenció màxima és de 30.000 euros.
  4. Per a blocs de 23 a 28 pisos, l’ajut per a tot l’edifici s’estableix en 20.000 euros.
  5. Per a blocs amb 29 pisos o més, la subvenció màxima és de 10.000 euros.
 
A banda d’aquests ajuts, es pot sol·licitar una subvenció individual i complementària que cobreixi el 100% de la quota individual de participació de les obres quan les persones titulars dels habitatges acreditin uns ingressos de la unitat de convivència inferiors a 1,86 vegades l’Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC).
 
Prioritat per a persones amb mobilitat reduïda i gent gran
 
L’Agència de l’Habitatge dóna prioritat a les sol·licituds que van quedar fora de la  convocatòria de 2012 per exhauriment de pressupost, sempre que acreditin la documentació necessària, i a les comunitats de propietaris que ho han sol·licitat i no han obtingut mai els ajuts amb anterioritat. També tenen preferència les comunitats on hi resideixen persones amb mobilitat reduïda, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, segons els barems de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, i persones més grans de 70 anys.
 
L’any 2012 es van aprovar ajuts per a 26 ascensors, amb un pressupost total de gairebé 1,5 milions d’euros (inclosos els 120.000 euros d’ajuts complementaris de cohesió social). Enguany, la dotació prevista és d’un milió d’euros.

1  

Fitxers adjunts

NP AJUTS PISOS AGÈNCIA

NP AJUTS PISOS AGÈNCIA
PDF | 183

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined