Pla fluvial

El Govern aprova el Programa de Seguiment i Control del Districte de Conca Fluvial de Catalunya per al període 2013¿2018

query_builder   15 octubre 2013 17:16

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Programa de Seguiment i Control del Districte de Conca Fluvial de Catalunya per al període 2013¿2018

  • Cada sis anys, la Directiva marc de l’aigua europea determina que s’han de revisar i actualitzar els programes de seguiment i control, que fan el seguiment de la qualitat de les masses d’aigua amb l’objecte d’avaluar si el seu estat s’adequa als objectius previstos
  • Durant aquest període es mostrejaran més de 1.000 punts de control en aigües subterrànies, 375 estacions de seguiment en rius, 23 en embassaments, 4 en estanys, 56 en zones humides i 547 estacions de seguiment en aigües costaneres
El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat avui el Programa de Seguiment i Control del Districte de Conca Fluvial de Catalunya per al període 2013-2018. Aquest és l’instrument de la planificació hidrològica que permet obtenir les dades necessàries sobre l’estat de les masses d’aigua de la demarcació hidrogràfica, amb l’objectiu de poder establir, mitjançant la redacció de la resta d’instruments de la planificació hidrològica, les mesures de gestió adients a fi d’assolir els objectius ambientals.

Cada sis anys, la Directiva marc de l’aigua europea determina que s’han de revisar i actualitzar els programes de seguiment i control, que fan el seguiment de la qualitat de les masses d’aigua amb l’objecte d’avaluar si el seu estat s’adequa als objectius previstos.

A tal efecte, el programa de seguiment i control defineix els punts o xarxes on han de realitzar-se els controls dels diferents elements que permeten realitzar la diagnosi de l’estat de les diferents tipologies de masses d’aigua, i les freqüències amb les que cal realitzar aquests controls en funció de l’element a analitzar i el tipus de massa d’aigua.

Així doncs, entre 2013 i 2018 es programen els mostrejos per a cada un dels elements de qualitat, amb les freqüències necessàries per a l’obtenció de les dades i ajustades als requeriments normatius, de tal manera que a finals de 2018 sigui possible l’avaluació de l’estat de totes i cada una de les masses d’aigua compreses al districte de conca fluvial de Catalunya.

Durant aquest període, doncs, es mostrejaran més de 1.000 punts de control en aigües subterrànies, 375 estacions de seguiment en rius, 23 en embassaments, 4 en estanys, 56 en zones humides i 547 estacions de seguiment en aigües costaneres.

Cal tenir en compte que com a resultat de l’execució i interpretació del Programa de Seguiment i Control 2007-2012, l'Agència Catalana de l'Aigua ha elaborat la documentació de valoració i diagnosi de l’estat de les masses d’aigua que ha servit per a la redacció de la resta dels instruments de la planificació hidrològica, particularment, el Programa de Mesures i el Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya.