Pelegrí

Pelegrí subratlla l'aposta per innovar i adaptar-se com a claus per a maximitzar la competitivitat del sector agroalimentari català

query_builder   30 octubre 2013 10:10

event_note Nota de premsa

Pelegrí subratlla l'aposta per innovar i adaptar-se com a claus per a maximitzar la competitivitat del sector agroalimentari català

FOTO WEB
Un moment de la inauguració de la jornada.
 
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, acompanyat del director general d’Agricultura i Ramaderia, Miquel Molins, així com del director dels Serveis Territorials del Departament a Lleida, Jaume Fabà, ha inaugurat, aquest matí, la jornada tècnica monogràfica ‘Reguladors en fruiters. Productivitat i qualitat’ que, se celebra al Palau de Congressos – La Llotja, de Lleida, organitzada per la demarcació de Lleida del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya.
 
Josep Maria Pelegrí ha obert la seva intervenció fent palès que el sector agrícola i més concretament el sector fruiter no és aliè a la crisis global que viu el món i que des del punt de vista econòmic es veu subjecta a unes normes de mercat com són la globalització del comerç; escenari davant del qual ni als productors de forma individual ni a les associacions de productors els és fàcil influir sobre aspectes com el preu dels productes. En canvi, però, el mercat continua demandant productes de qualitat i elaborats amb uns procediments capaços de garantir, de manera indissociable als seus processos productius, qüestions com la seguretat alimentària o el respecte pel medi ambient.
 
És per això que, com ha assenyalat Pelegrí, “el productor ha de centrar els seus esforços en la millora de tots els factors en els que té capacitat de decisió, i aquesta actuació passa per la racionalització i optimització dels inputs dins del procés productiu. Així, el maneig racional dels recursos que s’empren en la producció fructícola (reg, mà d’obra, adobat, maquinària ...) és, i més encara en temps de crisi, una necessitat evident de cara a la viabilitat de les nostres explotacions”.
 
En aquest punt, el conseller ha afegit que dins dels processos productius en producció de fruita, “l’aplicació de fitoreguladors juga un paper clau de cara a la reducció de costos, i no només això ja que el seu ús és imprescindible per a l’obtenció de produccions de qualitat de forma regular i amb uns costos competitius”. Els fitoreguladors controlen els processos fisiològics i productius fonamentals dels vegetals, com són el creixement, el control de vigor, el quallat, l’aclarida, la maduració i coloració, l’abscisió o els processos per a evitar-la i, més recentment, la millora de les tècniques de post–collita.
 
Josep Maria Pelegrí ha indicat que si bé tot això de ben segur que són qüestions prou conegudes per a tots els assistents a la jornada, també ho és un dels handicaps dels fitoreguladors, com és el fet que, malgrat que molts dels productes amb acció reguladora que actualment es comercialitzen són substàncies d’ocurrència natural a la planta, sense classificació toxicològica -cosa que implica que són pràcticament innòcues i que la pràctica totalitat tenen molt baixa toxicitat-, el productes fitoreguladors són considerats “productes fitosanitaris” i, per tant, han de tractar-se com a tals des d’un punt de vista legal.
 
Així, com ha remarcat Pelegrí, “sota una perspectiva moderna d’agricultura sostenible, cal reduir al mínim l’ús de fitosanitaris i, per tant, també dels fitoreguladors. En definitiva, hem de tendir, tal i com estableixen normes com les de la producció integrada, a implementar plantacions on els processos de desenvolupament vegetatiu, de floració, de quallat, de desenvolupament i maduració dels fruits, etc., es duguin a terme de manera natural, racionalitzant les operacions de maneig cultural de les plantacions i minimitzant les intervencions amb productes químics. Hi estem obligats per filosofia i per normativa. La Directiva d’ús sostenible dels plaguicides ens fa tendir també cap a aquesta direcció, una direcció en la que creiem, en la que venim treballant fa temps amb projectes com Fruit.Net i en la que estem essent pioners arreu de l’Estat i d’Europa”.
 
El conseller ha volgut fer palès que treballar en l’ús racional dels plaguicides, dels fitosanitaris i, per extensió, dels fitoreguladors ha de portar a assegurar “uns nivells d’excel·lència elevats que no ens podem permetre el luxe de rebaixar per a poder continuar garantir el nostre potencial productiu i d’exportació en un sector fort, competitiu i estratègic com és el de la fruita fresca. I si bé necessitem els fitoreguladors, necessitem fitosanitaris, però els necessitem adaptant-nos a la realitat actual que ens imposen normatives comunitàries i mercats. D’això en sabem, en tenim experiència, en portem uns quants anys i, en matèria sanitat vegetal i producció fructícola, la nostra trajectòria ens avala. I prova de què ens hi hem d’adaptar és el fet que, com ha passat amb molts productes fitosanitaris, el procés de revisió de les substàncies actives existents en el mercat, ocasionat per l’entrada en vigor de la Directiva 91/414/CE, ha provocat la retirada de les autoritzacions de molts productes fitoreguladors claus. I en això, no hi ha més; ens hi hem d’acostumar, adaptar, cercar alternatives, millorar els processos”.
 
Per tot plegat, Pelegrí ha indicat que jornades com la d’avui són bàsiques per a potenciar i poder tenir i mantenir unes empreses agràries i agroalimentàries competitives, i per a què els tècnics i professionals estiguin millor preparats, i s’ha congratulat del “valuós paper i digne de reconeixement” que, en aquest sentit, juguen per a apropar aquest coneixement als tècnics i al sector institucions com el Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya, organitzador de la jornada d’avui. Així, el conseller ha tancat la seva intervenció subratllant que “el futur de les nostres empreses agràries i agroalimentàries passa per innovar, per estar al dia tecnològicament i per disposar de personal amb una formació adequada, tal i com es diu a les directrius estratègiques comunitàries de desenvolupament”.
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i twitter.com/agriculturacat.
 

1  

Fitxers adjunts

Un moment de la inauguració de la jornada.

Un moment de la inauguració de la jornada.
JPG | 135

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined