Comissió de Convenis del Consell de Relacions Laborals

La Generalitat adapta la Comissió de Convenis del Consell de Relacions Laborals perquè decideixi en les inaplicacions de convenis col·lectius

query_builder   5 novembre 2013 17:55

event_note Nota de premsa

La Generalitat adapta la Comissió de Convenis del Consell de Relacions Laborals perquè decideixi en les inaplicacions de convenis col·lectius

El Govern de la Generalitat ha aprovat avui el decret que adapta la Comissió de Convenis Col•lectius del Consell de Relacions Laborals (CRL) perquè pugui assumir funcions decisòries en els procediments d’inaplicació d’aquests convenis quan no hi ha entesa entre les parts i aquestes acorden adreçar-se a l’Administració, tal com preveu l’última reforma laboral (Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball).


En aquest sentit, la nova normativa, en línia amb la legislació estatal, preveu la participació de l’Administració des del punt de vista de garantia del procediment i adapta l’organització i el funcionament de la Comissió a l’esmentada facultat per decidir. A més, també adapta la Comissió a les noves necessitats que s’han anat plantejant des de la seva constitució, de manera que es garanteix l’eficàcia, l’agilitat i la continuïtat en l’exercici de les seves funcions.


Proporcionalitat en els procediments d’inaplicació  
La desvinculació de condicions de treball previstes al conveni col3lectiu és una de les possibilitats que preveu la reforma laboral per facilitar la flexibilitat interna de les companyies. En aquest sentit, la llei indica que, en cas de falta d’entesa entre l’empresa i els representants dels treballadors, les parts poden acordar acudir a la via que ofereix l’autoritat laboral; en aquest cas, la Comissió de Convenis Col·lectius del CRL.
Així, en l’exercici de les seves funcions decisòries, la Comissió Executiva d’aquesta Comissió resoldrà el conflicte, vetllant per assegurar la viabilitat del projecte empresarial i la proporcionalitat de la solució, evitant arribar així a l’aplicació de mesures més traumàtiques, com podria ser l’extinció col·lectiva de contractes.


En concret, hi ha dues vies per resoldre la discrepància entre empreses i treballadors:
- La decisió al si de la pròpia Comissió Executiva, basant-se en un informe de l’Autoritat Laboral (caldrà unanimitat de tots els seus membres); o
- L’arbitratge, que pot ser plural, amb un àrbitre o àrbitres designats per la Comissió.

Tant la decisió de la Comissió Executiva com el laude arbitral són vinculants, immediatament executius i s’ha d’emetre als 25 dies d’entrada de la petició.


La Comissió de Convenis Col·lectius s’integra al Consell de Relacions Laborals, que és l’òrgan de participació institucional, de diàleg i de concertació socials en matèria de relacions laborals, de caràcter col·legiat i tripartit, on hi és representada l’Administració de la Generalitat i les organitzacions sindicals (CCOO i UGT) i empresarials (Foment del Treball i PIMEC) més representatives de Catalunya. El CRL està adscrit al Departament d’Empresa i Ocupació, departament competent en matèria laboral de la Generalitat de Catalunya.