El Govern i nou universitats catalanes firmen el conveni per impulsar les actuacions del Programa de Millora i Innovació en la Formació de Mestres

query_builder   6 novembre 2013 11:31

event_note Nota de premsa

El Govern i nou universitats catalanes firmen el conveni per impulsar les actuacions del Programa de Millora i Innovació en la Formació de Mestres

Fotografia de grup amb els rectors
El Govern i els rectors de nou universitats catalanes que imparteixen els graus d’educació infantil i primària han firmat aquest matí el conveni per impulsar les accions que es duran a terme en el marc del Programa de Millora i Innovació en la Formació de Mestres. La creació d’aquest programa la va acordar el passat mes de maig la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya.
 
El conveni l’han firmat en nom del Govern el secretari d’Universitats i Recerca, Antoni Castellà; i els rectors de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez; de la Universitat Autònoma de Barcelona, Ferran Sancho; de la Universitat de Lleida, Roberto Fernández; de la Universitat de Girona, Anna Maria Geli; de la Universitat Rovira i Virgili, Francesc Xavier Grau; de la Universitat Ramon Llull, Josep Maria Garrell; de la Universitat de Vic, Jordi Montaña; de la Universitat Oberta de Catalunya, Josep Anton Planell; i de la Universitat Internacional de Catalunya, Pere Alavedra.
 
El Programa està dirigit pel catedràtic de Teoria de l’Educació de la Universitat de Barcelona, Miquel Martínez Martín, s’ha començat a implantar aquest curs i té una durada de 5 anys. Amb la seva aplicació es vol aconseguir un millor ajustament quantitatiu i qualitatiu entre l’oferta i la demanda de professionals de l’educació infantil i primària i millorar la seva formació.
 
De fet, aquest curs ja se n’han reduït 460 places d’educació infantil i primària i s’ha posat en marxa un grau conjunt pilot en educació infantil i primària amb una oferta de 190 places i un currículum més adaptat a les necessitats formatives dels futurs mestres.
 
El conveni estableix altres actuacions que es duran a terme els proper anys, entre les quals hi ha les següents:
 
·         Accions de suport als grups pilot de la doble titulació mitjançant la convocatòria d’ajuts de recerca en innovació i millora del model formatiu, millorant les condicions docents dels centres que les imparteixen i promovent  la mobilitat internacional dels estudiants i del professorat.
 
·         Accions adreçades a les universitats públiques, derivades de la disminució del nombre de places i de la reducció de crèdits matriculats en els estudis de graus de mestre, que contemplin la millora de les condicions docents i promoguin la mobilitat dels estudiants.
·         Accions de suport a la innovació i millora del model formatiu de les titulacions d’educació infantil i educació primària mitjançant la convocatòria d’ajuts de recerca i promovent la mobilitat internacional del professorat.
 
·         Accions formatives i divulgatives adreçades al conjunt del sistema, de formació d’estudiants i professorat, de posada en marxa de serveis d’assessorament metodològic i documental, i activitats de promoció del Programa.
 
Per al correcte seguiment i avaluació del Programa el conveni també regula la creació del Consell de Coordinació del Programa de Formació de Mestres CIC-EDU integrat per experts proposats per les universitats participants, el departament d’Ensenyament i la Secretaria d’Universitats i Recerca. El Programa compta amb el suport d’una Comissió Tècnica de Seguiment formada per professorat universitari i mestres del sistema educatiu de Catalunya.
 
Enguany, el Programa prioritzarà la posada en marxa de grups de treball per dictaminar la situació de determinats aspectes de la formació de mestres. En concret, s’activaran els grups següents:
 
1.  Seguiment de la doble titulació en educació infantil i educació primària.
2.  Avaluació de les titulacions actuals, sorgides en el marc del procés de Bolonya.
3.  L’anglès a les titulacions de mestre.
4.  El pràcticum de les titulacions de mestre.
5.  El model formatiu de la titulació de mestre.
 
Aquests grups de treball estaran formats per persones expertes tant de les universitats catalanes com del món de l’educació, i també amb especialistes externs al sistema educatiu de Catalunya.
 
A més, una de les fites del Programa és aconseguir també una millora substancial en el perfil d’estudiants que arriben als ensenyaments de mestre. Així mateix, per millorar el model formatiu dels mestres, el Programa convocarà ajuts de recerca per al professorat universitari implicat en la formació de mestres. Amb aquests ajuts es pretén incentivar la innovació en la docència universitària, fomentar-ne l’intercanvi entre el professorat universitari i promoure la difusió en revistes acadèmiques de referència.
 
En aquest context, a mig termini, el Programa posarà en marxa ajuts de mobilitat per al professorat per tal de potenciar encara més el coneixement d’altres realitats que s’han demostrat innovadores arreu del món i que el professorat universitari pugui aplicar en la seva pràctica docent. A més, amb aquesta mobilitat de professorat es pretén fomentar també la dels estudiants, que seran beneficiaris d’ajuts per dur a terme estades a l’estranger durant els propers cursos acadèmics.
 
Finalment, el Programa vol contribuir en la millora i la formació de mestres amb la posada en marxa d’un espai documental virtual que recollirà iniciatives internacionals contrastades i durà a terme una tasca de divulgació per arribar a un públic ampli.

2  

Fitxers adjunts

Comunicat Programa millora mestres

Comunicat Programa millora mestres
PDF | 247

Fotografia de grup amb els rectors

Fotografia de grup amb els rectors
JPG | 514