Autònom

El Govern aprova el Decret per crear el Consell del Treball Autònom de Catalunya

query_builder   23 febrer 2010 14:06

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Decret per crear el Consell del Treball Autònom de Catalunya

  • També s’aprova el Decret per crear el registre d’associacions professionals del treball autònom
El Govern ha aprovat avui, dins del conjunt de mesures que està impulsant per posar les bases del canvi de model productiu, acompanyant i potenciant la creació d’activitat econòmica, el Decret per crear el Consell del Treball Autònom de Catalunya, un òrgan de consulta en matèria socioeconòmica i professional del treball autònom. Aquest òrgan està integrat per la Generalitat, les organitzacions sindicals i les organitzacions empresarials més representatives en l’àmbit de Catalunya, i les associacions, federacions, confederacions més representatives registrades a Catalunya.
 
Les funcions principals del Consell seran emetre el seu parer amb caràcter facultatiu sobre els avantprojectes de llei o projectes de decret que incideixin sobre el treball autònom; elaborar propostes i informes per impulsar actuacions per afavorir aquest col·lectiu; participar en el Consell del treball autònom estatal; fer un seguiment i desenvolupar el marc jurídic del treball autònom; aprofundir en el coneixement de la realitat del treball autònom a Catalunya; detectar necessitats i millorar la formació dels treballadors autònoms; informar, assessorar i orientar en matèria de seguretat i salut laboral; i desenvolupar accions específiques per als treballadors econòmicament dependents (TRADE).
 
El Consell del Treball Autònom estarà presidit pel conseller competent en matèria de treball i tindrà fins a 16 membres distribuïts de la manera següent: 4 membres en representació de la Generalitat, inclòs el vicepresident, i una persona independent experta en matèria de treball autònom; 4 membres en representació de les organitzacions sindicats i 4 membres més per part de les organitzacions empresarials; i fins a 4 membres en representació de cadascuna de les associacions, federacions, confederacions o unions d’associacions professionals representatives de treballadors autònoms registrades a Catalunya. La durada del mandat serà de quatre anys i la composició del Consell haurà de ser paritària.
 
D’altra banda, el Govern també ha aprovat avui la creació del Registre d’associacions professionals del treball autònom; les condicions i el procediment per a la determinació de la representativitat de les associacions professionals del treball autònom; i la conciliació prèvia a la tramitació d’accions judicials en relació amb el règim professional de les persones treballadores autònomes econòmicament dependents. 
 
Context actual a Catalunya

Catalunya té un teixit empresarial ampli i dinàmic amb una taxa d’activitat emprenedora (7,3%) per sobre de la mitjana espanyola (7%) i europea (6%), segons dades de l’estudi GEM 2008.
 
En el cas de les persones treballadores autònomes a Catalunya, l’any 2009 va acabar amb 549.560 persones afiliades al Registre Especial de Treballadors Autònoms.
 
El perfil del treballador autònom a Catalunya correspon a un home, entre 40 i 54 anys, que treballa en el sector serveis, sense assalariats al seu càrrec, amb una sola activitat, que porta 5 o més anys en el seu negoci i que cotitza per la base mínima de cotització.
undefined
undefined
undefined
undefined