Fotomini

Munté: "Els joves estan compromesos i busquen formes de tirar endavant els seus projectes vitals encara que sigui a contracorrent"

Un 98,4% de les persones joves tenen una actitud positiva respecte als estudis o el treball, segons l'Enquesta a la joventut de Catalunya 2012

query_builder   14 novembre 2013 17:44

event_note Nota de premsa

Munté: "Els joves estan compromesos i busquen formes de tirar endavant els seus projectes vitals encara que sigui a contracorrent"

Un 98,4% de les persones joves tenen una actitud positiva respecte als estudis o el treball, segons l'Enquesta a la joventut de Catalunya 2012

Foto1
El Departament de Benestar Social i Família ha elaborat una nova edició de l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2012 (EJC12). Avui la consellera Neus Munté, acompanyada del director general de Joventut, Toni Reig, ha inaugurat el cicle de conferències per presentar els principals resultats de l’informe general d’aquesta Enquesta que analitza les condicions de vida i les trajectòries vitals de les persones joves a Catalunya.
 
L’EJC12 s’ha realitzat sobre una mostra de 3.002 joves de 15 a 34 anys d’arreu de Catalunya. Aquesta és la sisena estadística d’aquest tipus que es realitza. L’anterior es va realitzar l’any 2007.
 
L’enquesta és una estadística oficial de la Generalitat de Catalunya i ha comptat amb la supervisió i suport de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Entre altres qüestions, l’EJC12 permet actualitzar el Sistema d’indicadors sobre la joventut a Catalunya, genera una explotació dels principals resultats estadístics i també s’empra per detectar les necessitats que permetran orientar el desplegament del Pla Nacional de Joventut de Catalunya.
 
Durant la seva intervenció, la consellera ha destacat que “tot i que l’impacte de la crisi sobre la població jove és més que evident i no l’hem de minimitzar, l’Enquesta també mostra, a través dels resultats que s’han obtingut, que cal anar més enllà dels estereotips d’una joventut passiva i víctima d’un context desfavorable”. En aquest sentit, la consellera ha explicat que segons les dades analitzades un 98,4% de les persones joves tenen una actitud activa respecte els estudis o el treball i només l’1,6% podrien tenir actituds passives amb relació a aquestes qüestions. “Això demostra que la gran majoria estan compromesos amb el seu entorn i busquen formes de tirar endavant els seus projectes vitals encara que sigui a contracorrent”, ha dit Neus Munté.
 
Segons l’ l’Enquesta a la joventut de Catalunya del total de joves, un 61,5% són laboralment actius, és a dir, la seva activitat principal és treballar o buscar feina de manera activa; el 33,5% són estudiants; el 2,9% es dediquen com a activitat principal a les seves responsabilitats familiars (treball domèstic i de cura); i el 0,5 % es dediquen als estudis de forma secundària o bé fan feines informals. Únicament l’1,6% dels joves de 15 a 34 anys no estudien, ni treballen, ni busquen feina o s’ocupen de les seves responsabilitats familiars.
L’EJC12 també reflexa que la crisi econòmica estimula la cooperació intergeneracional. La situació econòmica alenteix l’emancipació dels joves i, de retruc, estimula la cooperació entre els diferents membres de la família. Del total de persones de 20 a 34 anys que viuen a la llar d’origen, el 40,8% aporten més d’una quarta part dels ingressos totals de la llar. Concretament, el 30,6% aporten entre el 25% i el 50% dels ingressos de la llar i el 10,2% més del 50%.
 
L’Enquesta també revela que la majoria de les persones joves participen socialment i políticament, tot i que majoritàriament ho fan a través de formes alternatives de participació que els permeten expressar amb més matisos la seva visió del món. Un 51,1% de les persones joves tenen actituds i pràctiques marcades per una participació d’una intensitat mitjana o alta, sobretot a través de formes de participació extrainstitucionals; un 29,5% tenen unes pràctiques participatives de més baixa intensitat; i un 19,4% es poden considerar com a apàtiques respecte a la política i la participació.
 
En l’àmbit educatiu, l’EJC12 conclou que dues terceres parts dels joves ha realitzat alguna acció formativa en el darrer any, ja siguin estudis reglats o algun tipus de formació complementària. El 35,3% dels i les joves de 15 a 34 anys està cursant estudis reglats i el 29,8% dels que no estan fent estudis reglats, estan fent o han fet aquest darrer any algun tipus de formació complementària.
 
L’Enquesta també constata que el 75% de les persones joves parlen català habitualment, tot i que només el 36% el tenen com a llengua inicial.
 
Pel que fa a l’estat i els hàbits de salut, el 64% de la població jove de 15 a 34 anys presenta un estat òptim o bo i, entre aquelles persones joves que no es troben en aquesta situació, el 72,2% formen part d’un subgrup en què les problemàtiques de salut no es deriven de pràctiques i comportaments de risc vinculats al món de l’oci sinó que estan relacionades amb les seves condicions d’ocupació, la seva situació d’atur o les dificultats per conciliar la vida laboral i familiar. Així doncs, en contra del que afirma l’estereotip sobre salut i joves –que vincula les problemàtiques de salut exclusivament als comportaments de risc en l’àmbit de l’oci–, es constata que és el món laboral allò que més condiciona la salut de les persones joves.
 
Cicle de conferències
 
El cicle de conferències "A contracorrent. L'impacte de la crisi en les trajectòries juvenils", organitzat per la Direcció General de Joventut, ofereix els principals resultats de l’informe general de l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2012. Aquesta anàlisi ha estat realitzada per un equip d’especialistes en cadascun dels àmbits estudiats.
 
El cicle de conferències se celebrarà entre els mesos de novembre i desembre. La primera conferència, que ha anat a càrrec del sociòleg i professor de la Universitat de Saragossa, Pau Marí-Klose, s’ha celebrat avui a l’auditori del Palau de la Generalitat de Catalunya. La propera, titulada Deixar els estudis i començar a treballar: una transició sota pressió, es farà el dia 21 de novembre. En total s’han organitzat sis conferències.  

1  

Fitxers adjunts

Síntesi dels resultats de l'EJC12

Síntesi dels resultats de l'EJC12
PDF | 73

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined