Salut proposa que es limiti l'ús de les cigarretes electròniques

query_builder   21 novembre 2013 14:06

event_note Nota de premsa

Salut proposa que es limiti l'ús de les cigarretes electròniques

L’Agència de Salut Pública de Catalunya ha fet públiques les propostes de regulació de l’ús de les cigarretes electròniques, que s’haurien de situar al mateix nivell del tabac, atenent les consideracions i recomanacions del Consell Assessor sobre Tabaquisme a Catalunya
 
Catalunya serà capdavantera en la regulació d’aquestes cigarretes en l’àmbit estatal
Roda de premsa ús de cigarretes electròniques
El secretari de Salut Pública, Antoni Mateu, ha anunciat avui que el Departament de Salut presentarà un avantprojecte de llei per regular la publicitat, la venda i l’ús de les anomenades cigarretes electròniques que prohibeixi la utilització d’aquests dispositius en els espais públics tancats a Catalunya. L’Agència de Salut Pública de Catalunya, atenent les consideracions i recomanacions del Consell Assessor sobre Tabaquisme a Catalunya, proposa que s’adoptin per a les cigarretes electròniques les mateixes restriccions que s’apliquen a l’accés al tabac dels menors, que s’assumeixin per a la publicitat d’aquests productes les mateixes normatives que regulen la publicitat i els patrocinis del tabac així com les limitacions de consum en espais públics tancats.
 
També proposa que, de forma més immediata, tota l’Administració pública de Catalunya en prohibeixi el consum en el seu àmbit, tal com es preveu que faci el Servei Català de la Salut amb la proposta d’instrucció que està elaborant per tal de restringir-ne l’ús en els centres sanitaris.
 
L’ASPCAT també ha anunciat que a partir del 2014 es farà el seguiment del consum de cigarretes electròniques en l’Enquesta de salut de Catalunya i que, al llarg del primer trimestre del 2014, es durà a terme una jornada científica amb participació internacional que serveixi d’espai de trobada científic entre l’Administració sanitària i les organitzacions professionals.
 
Amb aquestes mesures, que situaran Catalunya com a capdavantera en l’àmbit estatal, es pretén evitar que les cigarretes electròniques siguin una nova porta d’entrada a l’hàbit de fumar, especialment entre la població més jove, així com que es perdin els beneficis assolits els darrers anys per la desnormalització del tabac.
 
L’Agència de Salut Pública de Catalunya recorda que no està demostrat que serveixin per deixar de fumar, atès que l’ús manté tant l’administració de nicotina a l’organisme -en unes dosis que no es poden controlar- com els hàbits psicològics, socials i gestuals associats al consum de tabac.
 
I en el supòsit que es demostrés que fumar cigarretes electròniques és menys perjudicial que fumar cigarretes convencionals, no hi ha cap evidència científica que indiqui que el fumador no pugui tornar a consumir tabac en qualsevol moment, ja que fumant cigarretes electròniques es mantenen les addiccions -addicció a la nicotina i a l’hàbit psicològic i gestual.
 
Aquestes propostes recullen tant les recomanacions d’aquest òrgan consultiu com els posicionaments d’organismes de referència internacionals, com l’Organització Mundial de la Salut.
 
Convé recordar que hi ha estratègies contrastades per abandonar el tabac, i que el Departament de Salut ajuda cada any una mitjana de 70.000 persones a superar aquesta addicció. En qualsevol cas, cal no perdre de vista que no hi ha cap manera de fumar que es pugui considerar saludable.
 
Recomanacions del Consell Assessor sobre Tabaquisme
 
Les recomanacions del Consell Assessor tracten sobre la naturalesa, seguretat i utilització de les cigarretes electròniques, sobre les quals afirma que emeten nicotina, vapor d’aigua i alguns components cancerígens com el formaldehid, l’acetaldehid, l’acroleïna, les nitrosamines, així com metalls pesants (en general en dosis baixes i amb variacions importants entre els diferents models) i sobre els quals s’han trobat discordances entre el contingut en nicotina expressat pels fabricants i distribuïdors de les cigarretes electròniques i el que realment emeten, amb variacions àmplies.
 
El Consell Assessor també destaca que s’han demostrat efectes fisiològics adversos a curt termini sobre la funció pulmonar de voluntaris sans, sense que en sigui possible establir clarament la rellevància clínica, i sense documentar els efectes de l’exposició continuada, ni els efectes a llarg termini, i alhora a causa de la inexistència de proves suficients sobre l’efectivitat i la seguretat de les cigarretes electròniques en el tractament de la deshabituació tabàquica, no és raonable aconsellar-ne l’ús de forma general per deixar de fumar.
 
Sobre la venda i la comercialització, el Consell considera que, atès que es tracta d'un producte comercialitzat fora del marc de les farmàcies, no és apropiat que en la comercialització i publicitat de les cigarretes electròniques s’anuncïi el seu ús per deixar de fumar com si es tractés d'un producte terapèutic ni que s'anuncii com un producte totalment exempt de riscos.
 
Pel que fa a la venda a menors, el Consell afirma que no se n’ha de permetre en cap cas la venda a menors d’edat. La prohibició de la venda a menors ha de ser visible en tots els llocs on es promocionin i es venguin.
 
Sobre la regulació de l’ús, en tant que les cigarretes electròniques emeten vapors amb nicotina i sovint altres productes amb efectes adversos sobre l'organisme i l’ús recorda clarament la de les cigarretes convencionals, el Consell considera que s'hauria de promoure el desenvolupament de normes que en prohibeixin l’uìs en els mateixos llocs on actualment és prohibit fumar cigarretes de tabac en virtut de la Llei 28/2005 i les seves modificacions posteriors.
 
Mentre no es desenvolupin normes legals que regulin la publicitat, la comercialització i el consum de cigarretes electròniques, les administracions catalanes, Generalitat i locals, haurien de publicar instruccions prohibint-ne l’ús en els espais públics tancats dels centres sobre els quals són competents, la majoria dels quals es troben recollits en els articles 26 i 27 del text consolidat de la Llei 20/1985 de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència. I també es recomana que a curt termini els departaments de Salut i d’Ensenyament ordenin als centres sanitaris i educatius que es prohibeixi l’ús de les cigarretes electròniques a més de fumar productes de tabac en les seves instal·lacions, i que aquesta prohibició quedi emparada en la senyalització ja existent que prohibeix fumar.
 
En darrer terme, el Consell també es manifesta sobre la necessitat de millorar la informació i el coneixement sobre les cigarretes electròniques i l’ús per als ciutadans i als professionals sobre les cigarretes electròniques. Cal promoure estudis que permetin fer el seguiment de l’evolucioì del consum de cigarretes electròniques a Catalunya, el contingut dels vapors que emeten, i els seus efectes tant sobre els usuaris com sobre altres persones exposades als vapors, i alhora la realització d'un espai de trobada científica sobre les cigarretes electròniques en els propers mesos des de l’Administració sanitària, buscant una aliança organitzativa amb altres institucions i organitzacions professionals.

1  

Fitxers adjunts

Presentació Salut Pública - Cigarretes electròniques

Presentació Salut Pública - Cigarretes electròniques
PDF | 401

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined