Conseller Homs

El Departament de la Presidència presenta un pressupost "estabilitzat" que puja a 404,5 milions d'euros i prioritza les polítiques departamentals

query_builder   25 novembre 2013 16:38

event_note Nota de premsa

El Departament de la Presidència presenta un pressupost "estabilitzat" que puja a 404,5 milions d'euros i prioritza les polítiques departamentals

  • El pressupost inclou l'aportació a la CCMA, que ascendeix a 225 milions d’euros, la mateixa que la destinada aquest 2013.
  • Els comptes del Departament de la Presidència sense la CCMA són de 179,5 milions d’euros
  • El conseller Homs exposa que la despesa en "polítiques" departamentals ja representa més del 50% del pressupost, mentre que la derivada de funcionament disminueix respecte d'exercicis anteriors
  • Homs situa l'Acció Exterior del Govern com una "obligació de país"
  • Les polítiques de transparència, desgovernamentalització dels mitjans públics i el foment del català als mitjans, punts destacats de l’àmbit de comunicació
  • En l’àmbit d’Esports, destaca la incorporació de la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació d'espais esportius municipals
Conseller Homs
El conseller de la Presidència, Francesc Homs, ha comparegut avui davant la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament per presentar el pressupost del Departament, un pressupost que puja a 404, 5 milions d’euros, xifra que inclou els 225 milions destinats a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Així doncs, sense l'aportació a la CCMA, el pressupost de Presidència queda reduït a 179,5 milions d’euros.
 
Homs ha presentat aquests pressupostos com els de l'"estabilització". En aquest sentit, ha explicat que des de l'any 2010, el Departament ha patit una reducció del 50,77%, passant d'un pressupost de 364,6 milions d’euros el 2010 als 179,5 milions del 2014.
"Gràcies als esforços d'aquests darrers 2-3 anys, i a aprendre a funcionar amb menys recursos, ens han permès donar la volta i destinar el pressupost més a polítiques que a funcionament", ha remarcat el conseller.
 
En aquest sentit, la despesa vinculada a "polítiques" competència del Departament, és a dir, a Esports, Exteriors i Comunicació, representa ja més del 50%, (concretament el 53% mentre que el 2013 era del 47%) en el pressupost del 2014, en comparació amb la destinada a funcionament, “que és on s'han produït els ajustos principals", ha precisat el conseller.
 
En la compareixença, el conseller de la Presidència ha detallat les actuacions més significatives de cadascuna de les àrees de la seva competència departamental: Esports, Exteriors i Comunicació.
 
Impuls i suport a l’esport català

Pel que a l'àrea d'Esports, el pressupost és de 51 milions d’euros, que representa un increment del 12,8% respecte a la previsió pel 2013. El conseller ha citat sis grans eixos d'acció: el desplegament del Pla Nacional de Promoció de l'Activitat Física (PNPAF); el desplegament dels plans Estratègics Sectorials; el Pla d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya (PIEC); la promoció de l'activitat fisicoesportiva d'entitats i agents esportius; diversos canvis legals i normatius del món de l'esport, i el suport als agents de l'esport català i atenció a les necessitats del sector esportiu.
 
El conseller ha anunciat que el pressupost de l’any que ve incorpora la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació d'espais esportius municipals, així com les corresponents convocatòries públiques de subvencions per a activitats esportives.
En l’àmbit d’Esports, Homs ha posat l'èmfasi en la modificació de la llei de professionals de l'Esport, un canvi molt esperat pel sector que està elaborant el Govern i que, segons ha confiat el conseller, podria estar llesta el primer trimestre del 2014.
 
En la seva intervenció, el conseller també ha volgut reiterar el compromís del Govern amb els Jocs del Mediterrani 2017, que ha situat com a "fita molt important en els propers anys". Per aquest motiu, el Govern hi farà la seva contribució en els equipaments que s'acabin identificant com imprescindible. També ha esmentat com a punt destacat de l’àmbit d’esports per l’any que ve potenciar la promoció dels esports de gel i neu amb el Pla Estratègic d’Esports d’Hivern.
 
Per posar de relleu el suport del Govern als agents de l'esport català i l'atenció a les necessitats del sector, el conseller ha situat com a actuacions importants el Pla de Formació 2014 de l'escola Catalana de l'Esport, i continuar el paper de mediació i informació amb el Govern espanyol per a les inspeccions de la Seguretat Social a entitats esportives, així com el projecte estatal de la llicència única esportiva, una iniciativa que el conseller ha reconegut que "ens inquieta".
 
L'Acció Exterior, una obligació com a país

Pel que fa a l'àmbit de l'Acció Exterior, el pressupost és de 15,3 milions d'euros, la qual cosa representa un increment del 26,4%% respecte a la previsió de despesa per al 2013. Homs ha situat les prioritats en l'àmbit d'Exteriors  en el foment de la projecció exterior de Catalunya i les relacions amb altres governs i organismes internacionals per defensar els interessos de Catalunya; una Acció Exterior més efectiva i el desplegament del model català de Cooperació al Desenvolupament en un context de dificultats.
 
Homs ha argumentat que l'àrea d'Acció Exterior és prioritària per a Govern perquè "forma part de les nostres obligacions com a país", però també és un mandat derivat de l'Estatut. En aquesta línia, el Govern intensificarà la projecció exterior de Catalunya i les relacions amb altres governs i organismes internacionals per defensar els interessos de Catalunya, amb especial atenció a la internacionalització de l'economia.
 
També hi figuren com a prioritats la defensa dels interessos de Catalunya a la UE i promoure el paper de Catalunya com a seu d'institucions, cimeres i reunions internacionals d'actors públics i no governamentals.
 
El conseller ha posat l'accent també en l'impuls i reforç de les delegacions a l'exterior com a element per dur a terme una Acció Exterior més efectiva. Homs ha precisat que la despesa del Govern en les delegacions està lluny del que es gasta el Govern espanyol en les seves ambaixades.
 
La Llei d'Acció Exterior de Catalunya, ja aprovada pel Govern i en tramitació al Parlament, potencia la coordinació amb els ens locals, enforteix les relacions amb el cos diplomàtic i consular, i impulsa iniciatives públiques i privades que permetin el coneixement directe de Catalunya en l'àmbit internacional. En aquest sentit, Homs ha volgut destacar la "gran feina" de Diplocat, el Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya, malgrat que a vegades "s'hi aboquen comentaris absolutament allunyats de la realitat".

Pel que fa a l'àmbit de Cooperació, la prioritat passa per desplegar el model català de Cooperació al Desenvolupament en un context de dificultats. Les actuacions previstes són: el suport a la implementació de polítiques públiques a països en desenvolupament mitjançant la transferència de coneixement i expertesa (projectes en l'àmbit de la formació, salut, habitatge, etc); cerca de fonts de finançament a la UE com a major donant internacional; signatura de convenis amb altres socis internacionals per impulsar projectes compartits; foment del patrocini privat, i la col·laboració amb entitats públiques amb una important tradició en la cooperació, com són l'Ajuntament de Barcelona o la Diputació de Barcelona, però també universitats.
 
Polítiques de Comunicació i transparència

Les polítiques de Comunicació disposen d'un pressupost pel 2014 de 28,7 milions d'euros, un 5,3% més respecte a la previsió pel 2013. En aquest punt, el conseller ha situat com a eixos prioritaris la tramitació del projecte de Llei de transparència i sostenibilitat del sector de la comunicació; avançar en les polítiques de transparència i retiment de comptes a través de la informació i comunicació als ciutadans des del portal http://www.gencat.cat/transparencia i intensificar la lluita contra la pirateria audiovisual.
 
Homs ha posat especial èmfasi en el projecte de Llei de transparència i sostenibilitat del sector de la comunicació, un text que preveu, entre altres coses, la desgovernamentalització dels mitjans públics. Així mateix, ha destacat també la feina i l'avenç en les polítiques de transparència i retiment de comptes, amb la posada en marxa del web http://www. gencat.cat/transparencia, que situa la Generalitat de Catalunya a l'avantguarda dels processos de transparència segons les organitzacions internacionals en aquesta matèria.
 
En l'àmbit de polítiques de Comunicació, el titular del Departament de la Presidència ha ressaltat com a prioritari "per un govern com el nostre" i també "per l'encàrrec del Parlament" el foment del català als mitjans de comunicació. Homs ha recordat que, segons les darreres dades del Baròmetre de la Comunicació, la llengua catalana està en situació d'inferioritat respecte del castellà. Per això, ha considerat "imprescindible" i "absolutament justificat" el manteniment de les subvencions destinades al foment del català, les úniques que ara es donen, que s'atorguen seguint uns criteris objectius vinculats a la difusió. En aquest sentit, ha afegit que "si no hi hagués el tema del català no hi hauria d'haver cap subvenció als mitjans privats".

CCMA, prioritat del Govern

El pressupost de la CCMA pel 2013 serà de 225 milions d'euros, el mateix que el previst pel 2013. La Corporació, però, ha patit una davallada de pressupost del 31,8% des de 2010. El conseller Homs ha posat en valor "el gran esforç de la casa des del punt de vista de la reducció de la despesa", tant per part dels treballadors com dels proveïdors.
 
Homs ha afirmat amb rotunditat que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals "és la gran prioritat d'aquest Departament. Al final, una situació com l'actual obliga a escollir, i això no vol dir deixar de fer coses però si situar un ordre de prevalences. Aquesta és una referència. Tenim identificat pressupost per al 2014 de 225 milions, però si mai veiéssim alguna cosa que posés en perill la Corporació, el Govern hi seria", ha remarcat.
 
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined