El Govern crea el Registre de professionals sanitaris de Catalunya, que aglutinarà la informació de tots els que tenen la seva activitat a Catalunya

El Govern crea el Registre de professionals sanitaris de Catalunya, que aglutinarà la informació de tots els que tenen la seva activitat a Catalunya

query_builder   26 novembre 2013 15:56

event_note Nota de premsa

El Govern crea el Registre de professionals sanitaris de Catalunya, que aglutinarà la informació de tots els que tenen la seva activitat a Catalunya


 
  • Constituirà una eina indispensable per a la planificació i organització dels recursos sanitaris
 
  • La informació s’obtindrà de les dades que comuniqui l’administració sanitària, els col·legis i corporacions professionals, els centres sanitaris i les entitats d’assegurances
 
El Govern ha aprovat avui el Decret per crear el Registre de professionals sanitaris de Catalunya (RPS) i estableix els requisits mínims dels registres públics de professionals sanitaris en l’àmbit de Catalunya. Aquest Registre de professionals sanitaris de Catalunya es constitueix com un sistema d'informació integrat sobre els professionals sanitaris que desenvolupen la seva activitat a Catalunya, per compte propi o d’altri, en centres públics i privats.
 
El Registre de Professionals Sanitaris, en la mesura que aglutina informació actualitzada de tots els professionals sanitaris que despleguen la seva activitat a Catalunya, serà una eina indispensable per a la planificació i organització dels recursos sanitaris i ha d’afavorir la presa de decisions eficaces i eficients en polítiques de salut, alhora que facilita el disseny i la implementació de polítiques orientades al desenvolupament professional. El Registre també ha de contribuir a la millora de la gestió dels recursos sanitaris de Catalunya, mitjançant l’explotació estadística de les dades que es compartiran amb els agents sanitaris participants.
 
La informació sobre els professionals s’obtindrà de les dades que comuniqui l’administració sanitària, els col·legis i corporacions professionals, els centres sanitaris i les entitats d’assegurances que actuen en el ram de la malaltia a Catalunya. D’aquesta manera, no es generarà cap càrrega sobre els professionals. El mitjà de transmissió de les dades serà per sincronització directa o tramesa telemàtica amb l’objectiu d’oferir una fotografia acurada sobre les disponibilitats i situació dels professionals sanitaris a Catalunya.
 
El Registre s’adscriu a la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut, si bé la gestió i implementació, en tant que sistema d’informació, es faran a través de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya.
 
D’altra banda, el Decret estableix la regulació dels requisits mínims dels registres públics de professionals sanitaris que han de tenir les corporacions professionals, els centres sanitaris i les asseguradores, i que estan orientats a posar a disposició de la ciutadania eines que facilitin l’exercici dels seus drets com a pacients i, particularment, informació per a l’elecció de metge i centre sanitari, mitjançant l’accés a les dades dels professionals que tinguin la consideració de públiques, i que són, d’acord amb la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, la titulació, l’especialitat, la categoria la funció i el lloc d’exercici.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined