Puig

El departament d'Empresa i Ocupació incrementa les partides pressupostàries per a RMI i promoció turística per a l'any 2014

query_builder   2 desembre 2013 18:53

event_note Nota de premsa

El departament d'Empresa i Ocupació incrementa les partides pressupostàries per a RMI i promoció turística per a l'any 2014

 
  • El conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, destaca que el pressupost del departament dóna prioritat a les polítiques socials i a la reactivació econòmica.
 
  • La Renda Mínima d’Inserció (RMI) comptarà amb 43 milions d’euros més que l’any passat, i la promoció turística disposarà de 24 milions d’euros provinents de l’Impost sobre estades turístiques.
 
  • La millora de l’ocupabilitat de les persones i el suport i acompanyament a les empreses, eixos principals de les polítiques d’Empresa i Ocupació.
 
El pressupost del departament d’Empresa i Ocupació per a l’any 2014 augmentarà un 10,2%, fins als 776,78 milions d’euros, degut a l’increment de la partida destinada a la renda mínima d’inserció (RMI) i també a la incorporació de l’impost sobre les estades turístiques. El conseller Felip Puig ha destacat que, malgrat que el context econòmic i financer no ha fet possible elaborar el pressupost desitjat, sí que dóna una clara prioritat a les polítiques socials, per mantenir l’estat del benestar i la cohesió social, i al suport a l’activitat empresarial, per tal de contribuir a recuperar el creixement de l’activitat i a generar ocupació.
 
Més concretament, el conseller ha explicat que la partida destinada a la RMI s’ampliarà en 43 milions d’euros, per quedar fixada en un total de 173 milions. Aquest increment permetrà augmentar la cobertura d’aquesta prestació fins a aproximadament 28.000 persones, establir una línia d’ajuts per a itineraris d’inserció sociolaboral mitjançant convenis amb empreses d’inserció i entitats socials o dotar plans d’ocupació del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) destinats als beneficiaris del programa, entre d’altres. El darrer trimestre de 2013 s’ha incorporat al pressupost una partida addicional de 2,8 milions d’euros per a la RMI, que fins a data d’avui cobreix 23.886 beneficiaris.
 
El pressupost del 2014 també incorpora per primera vegada els recursos corresponents a la Generalitat de Catalunya obtinguts per l’Impost sobre les estades turístiques, que ascendeix a 24 milions d’euros. Aquests recursos addicionals es destinaran a la promoció turística, a la millora de l’oferta i la destinació turística catalana i al reforçament de la marca Catalunya.
 
La darrera partida en què es concentra l’increment del pressupost del departament d’Empresa i Ocupació és la línia d’avals en forma de garantia per a projectes de reactivació industrial, que s’amplia en 5 milions d’euros i estarà dotada amb un total de 15 milions. Aquesta mesura té per objectiu impulsar la inversió i el finançament de projectes d’innovació, internacionalització i industrialització, i també facilitar el finançament del circulant de les empreses catalanes.
 
El conseller Puig ha detallat que, amb l’excepció d’aquestes partides, el nivell de despesa del departament d’Empresa i Ocupació s’ha mantingut estable en relació amb els pressupostos prorrogats de l’any 2013.
 

Línies d’actuació per al 2014
 
La compareixença del conseller Puig també ha servit per marcar les línies d’actuació del departament d’Empresa i Ocupació per a l’any 2014, bona part de les quals se centraran en la millora de l’ocupabilitat, mitjançant l’aplicació de polítiques actives d’ocupació, i en el suport a les empreses catalanes davant els reptes de l’economia productiva, a través d’una Estratègia Industrial.
 
Pel que fa l’ocupació, la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals comptarà amb un pressupost de 496,41 milions d’euros, un 9,83% més que l’any anterior degut a l’increment de la partida dedicada a la RMI. D’aquest pressupost, 247,76 milions es destinaran al Servei d’Ocupació de Catalunya, que manté el seu pressupost en relació al 2013 i que destinarà 160,97 milions, un 65% dels seus recursos, a polítiques actives d’ocupació.
 
-       Les actuacions de millora de l’ocupabilitat tindran 247,5 milions de pressupost. La prioritat de les polítiques actives d’ocupació, dotades amb 171,5 milions, se centrarà en l’atur juvenil –els programes destinats als joves augmentaran en un 20%-, els aturats de llarga durada sense prestacions, els perceptors de prestacions i la formació dels aturats, que s’incrementarà un 15%.  Els pressupostos també aposten per la formació dels treballadors ocupats i, des del SOC, incorporen un programa destinat a la formació dual.
 
-       En matèria d’igualtat, qualitat i integració laboral, el pressupost se situarà en 240,12 milions d’euros. Més enllà de l’increment de la partida de la RMI, es destinaran 61,8 milions a les polítiques actives per a persones amb discapacitat i 3,5 milions per a les polítiques actives d’inserció, sense deixar de banda l’impuls de l’activitat inspectora o de les accions de mediació i conciliació.
 
Pel que fa l’àmbit d’empresa, el pressupost de la Secretaria d’Empresa i Competitivitat serà de 154,16 milions d’euros, xifra que ve marcada per la incorporació dels ingressos provinents de l’impost sobre les estades turístiques. Les principals línies d’actuació de la Secretaria seran:
 
-       En l’àmbit de política industrial, s’han dividit les actuacions en quatre grans àmbits: el suport a la indústria, que inclou mesures com el finançament a inversions i projectes empresarials, la reactivació industrial o la política de clústers, comptarà amb 53,25 milions d’euros; les mesures d’innovació, com ara les actuacions de nuclis tecnològics, les polítiques de transferència tecnològica a través de la xarxa TECNIO o els ajuts a les pimes en aquest àmbit, estaran dotades amb 18,22 milions d’euros; i l’emprenedoria i foment empresarial disposaran de 8,9 milions d’euros per a accions com el programa Catalunya Emprèn, línies d’avals per autònoms o foment de les cooperatives, entre d’altres.
 
        Finalment, la internacionalització, promoció i foment del comerç exterior disposarà d’11 milions d’euros, que es destinaran a transformar el model de Centres de Promoció de Negocis a l’exterior o a programes de creixement empresarial, entre d’altres. L’acció exterior del departament d’Empresa i Ocupació ha permès captar 49 projectes d’inversió entre gener i octubre de 2013, que han totalitzat una inversió de 201 milions d’euros, han creat 2.071 llocs de treball i han contribuït a mantenir-ne 1.474 més.
 
-       L’actuació en matèria de turisme estarà orientada a desplegar les línies establertes pel Pla Estratègic de Turisme i comptarà amb un pressupost de 32,11 milions d’euros. El programa de desenvolupament de destinacions, el de desenvolupament de producte o l’execució del Pla de Màrqueting, amb especial atenció a la construcció de la marca Catalunya, seran algunes de les principals mesures durant l’any 2014.
 
-       Les polítiques d’ordenació i promoció del comerç, l’artesania i la moda destinaran 8,41 milions d’euros, que tindran com a destinació mesures com la projecció internacional de les empreses de moda i dissenyadors catalans, programes de finançament a comerços o la dinamització del comerç al territori, entre d’altres.
 
-       En l’àmbit d’energia, mines i seguretat industrial, el pressupost assolirà els 6,61 milions d’euros, que tindran com a partides principals les polítiques d’estalvi i eficiència energètica, la planificació energètica, el foment de l’R+D+i o les activitats vinculades a la funció inspectora i de control.
 
-       L’Agència Catalana del Consum destinarà 7,28 milions d’euros a l’ordenació, control i informació d’aquest àmbit. L’objectiu és mantenir línies d’actuació ja iniciades, com els arbitratges de les persones afectades per participacions preferents i deute subordinat –que el 2013 es va saldar amb 11.140 laudes i 195 milions d’euros retornats-, millorar el coneixement que les persones consumidores tenen dels seus drets i reduir els riscos derivats de les accions relacionades amb el consum.
 
En matèria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, es destinaran 12,55 milions d’euros a actuacions com el desplegament d’infraestructures, com la banda ampla rural o la banda ampla industrial, el programa de Governança radioelèctrica o el foment dels serveis ACTIC de certificació acreditativa de la competència digital.
 
Finalment, el pressupost de la Secretaria General del departament d’Empresa i Ocupació serà de 113,65 milions d’euros, amb un increment de l’1,43% causat per la centralització de serveis en l’àmbit dels sistemes tecnològics i de la informació. Els comptes de la Secretaria General estan caracteritzats per la racionalització de la despesa i la cerca de major eficiència en l’administració de recursos i serveis per al conjunt del departament.

1  

Fitxers adjunts

Presentació de la secció pressupostària del departament d'Empresa i Ocupació

Presentació de la secció pressupostària del departament d'Empresa i Ocupació
PPT | 484

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined