Actualitzades a la normativa 1.300 autoritzacions ambientals i simplificat el tràmit

query_builder   4 desembre 2013 12:01

event_note Nota de premsa

Actualitzades a la normativa 1.300 autoritzacions ambientals i simplificat el tràmit


  • Territori i Sostenibilitat ha adoptat un procediment per reduir al mínim l’impacte econòmic i administratiu per al teixit productiu, amb la màxima seguretat jurídica i ambiental
 
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de la Direcció General de Qualitat Ambiental, ha adoptat un procediment simplificat i a curt termini de revisió anticipada de 1.300 autoritzacions ambientals vigents. Aquesta revisió dóna compliment a l’adequació a l’ordenament jurídic espanyol de la normativa sobre emissions industrials, després que l’Estat va transposar el mes d’octubre passat la Directiva europea d’emissions industrials (DEI). Aquesta transposició obliga a disposar de les autoritzacions ambientals vigents d'acord a la nova Llei bàsica abans del 7 de gener de 2014. Tot i que Europa preveia que el termini d'adaptació fos d’un any, el retard en la transposició per part de l'Estat ha suposat per a les Comunitats Autònomes haver d'enllestir en un trimestre  el procés d'adequació.
 
Aquesta directiva afecta unes 6000 activitats industrials, energètiques, manufactureres, agroalimentàries i ramaderes de l'Estat, de les quals prop de 1300 s’ubiquen a Catalunya (un 20%).
 
La DEI fixa nous requeriments ambientals al sector productiu.  En destaquen la vigilància de les aigües subterrànies i els sòls, l’obligació de presentar un informe quantitatiu de la qualitat del medi a l’inici i al final de l’activitat respecte a les substàncies perilloses rellevants, la necessitat de vetllar per l'eficiència energètica i estalvi de recursos i la regulació d’un sistema que haurà de determinar la freqüència de les visites d’inspecció als establiments inclosos a la directiva.
 
L’adaptació al procés d’aplicació d’aquesta Directiva a Catalunya s’ha fet en línia amb la voluntat del Govern de reduir i minimitzar les càrregues administratives. D’aquesta manera, s’han agilitzat i simplificat els tràmits per  facilitar l’exercici de les activitats econòmiques i no afegir noves càrregues, o diferir al màxim en el temps les noves obligacions derivades de la DEI, amb aquestes premisses:
 
  • Reduir al màxim la llista de substàncies perilloses rellevants que s’han tingut en compte per a l’actualització de les autoritzacions. N’han quedat 152 dels milers que contemplava la Unió Europea.
 
  • No exigir a cap activitat ramadera cap informe de la qualitat inicial del medi pel que fa a les aigües subterrànies i el sòl.
 
  • Els titulars de les empreses no hauran d’aportar cap documentació ni pagar cap taxa nova.
 
  • L’actualització ha comportat una càrrega important per a l’Administració, que en cap cas es repercutirà a l’administrat.
 
  • Donar la màxima seguretat jurídica a tot el procediment malgrat emprar un tràmit simplificat.
 
  • Revisar la totalitat de les 1.300 autoritzacions ambientals vigents. Per a aquelles empreses que s’ha considerat que ja han aportat a l’Administració la informació suficient equivalent a la que exigeix la DEI, els seus permisos ambientals ja es donen per actualitzats.
 
Així doncs, malgrat que la DEI i la seva transposició estatal comporta noves obligacions a les empreses, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha adoptat un procediment que comporti el mínim impacte econòmic i administratiu per al teixit productiu. Un procediment emmarcat en els Acords del Govern sobre simplificació administrativa, dins el full de ruta iniciat amb la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica, tot garantint l’esperit de la Directiva de millorar el comportament ambiental de les activitats industrials, energètiques, manufactureres i agroramaderes.
 
 

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 44

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined