El Govern adjudica dos immobles en subhasta pública

query_builder   20 desembre 2013 11:49

event_note Nota de premsa

El Govern adjudica dos immobles en subhasta pública

  • Els edificis són els de Rambla Catalunya i el de passeig de Pujades
  • La venda dels dos immobles permetrà ingressar 37,3 milions d’euros i estalviar 2,5M en censos i manteniment
La Generalitat ha adjudicat l’immoble de Rambla Catalunya, 19-21 (lot 1) a la societat FINAF 92, SA per 23.207.000 euros en segona subhasta i el del Passeig de Pujades, 11-13 (lot 4) a la societat MO Düsseldorf Immermannstrasse GmbH & CO. KG per 14.061.700 euros en primera subhasta. Amb aquestes adjudicacions, el Govern ha alienat la meitat dels edificis que va posar a la venda a través de la subhasta pública que s’ha fet aquest matí. Els altres dos edificis que estaven a la subhasta però que no s’han adjudicat, el de l’Avinguda Diagonal, 523 i 525 i el del carrer Casp, 24-26 es posaran a la venda de forma directa un cop s’hagi publicat aquesta ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).  
 
L’edifici de Rambla Catalunya que actualment és la seu del departament d’Economia i Coneixement, té 8.080m2 amb 10 plantes sobre rasant i 2 sota rasant es podrà utilitzar per a usos comercial, oficines, habitatge i hoteler. El de Passeig de Pujades, en l’actualitat, acull unes dependències dels Mossos d’Esquadra i ara només hi resta una unitat informàtica. Es tracta d’un edifici de 7.200m2 amb 4 plantes sobre rasant i una sota rasant que es podrà utilitzar per a usos comercial, oficines, habitatge i hoteler.
 
A partir d’ara, el nou propietari de l’edifici de la Rambla Catalunya formalitzarà un contracte de lloguer amb el departament d’Economia de la Generalitat de Catalunya per un període mínim d’un any i màxim de 3 anys pel que rebrà 95.693,88 euros mensuals. El lot 4 es vendrà desocupat, per tant, el licitador no formalitzarà cap contracte d’arrendament i podrà disposar de l’edifici el mes de juny.     
 
Amb la venda d’aquests dos immobles, la Generalitat aconseguirà un estalvi anual de 2.507.530,24€ corresponents a la cancel·lació dels censos i al cost del manteniment dels edificis. Concretament, en el cas de Rambla Catalunya, es redimeix un cens de 5.850.000€, amb una quota anual de 1.481.494,08 euros, es deixaran de pagar 110.320,68 euros anuals en concepte d’Impost de Béns i Immobles (IBI) i s’estalviarà 60.000 euros l’any en concepte de despeses de manteniment de l’edifici. Pel de Passeig de Pujades es redimeix un cens de 3.200.000 euros, amb una quota anual de 815.715,48 euros i es deixaran de pagar 40.000 euros anuals per despeses de manteniment de l’edifici. Per aquest immoble no es paga IBI ja que és d’ús de seguretat ciutadana.  
 
Aquestes dues alienacions i posterior arrendament provisional se situen dins el programa de privatitzacions que el Govern ha dissenyat per aconseguir reduir dèficit públic i també endeutament. Entre l’any 2012 i 2013, s’han alienat 17 edificis per 196.975.095,00€ i juntament amb els dos edificis que s’han subhastat avui i el de Via Laietana que es va vendre el passat mes de novembre sumen 20 immobles alienats que han permès ingressar 315.212.517,22€. Aquestes operacions permetran estalviar 17.025.778,57 milions d’euros anuals en concepte de quotes de censos, manteniment dels edificis i pagament de l’IBI.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 63

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined