• S’han editat tres guies en què s’explica a la ciutadania els recursos que la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa per fer front als problemes relacionats amb el pagament de l’habitatge i per evitar arribar a situacions irreversibles.
  •  També s’han presentat les dades de l’any 2013 referents a totes les prestacions que la Generalitat ha posat al servei de la ciutadania en matèria d’habitatge. S’ha actuat en més de 24.000 llars, 1.571 situades a la demarcació de Lleida.
Foto roda de premsa
El delegat territorial del Govern de la Generalitat a Lleida, Ramon Farré, i el secretari d’Habitatge i Millora Urbana, Carles Sala,  han presentat avui a Lleida les tres guies “Quèferquan” que ha editat la Generalitat per donar a conèixer els recursos que ofereix per fer front a problemes relacionats amb l’habitatge i també ha fet balanç de les actuacions dutes a terme durant l’any 2013 en matèria d’habitatge.
 
De les tres guies editades, la primera explica el tipus d’ajuts i recursos disponibles per fer front als problemes que puguin sorgir relacionats amb l’habitatge (ajuts per pagar el lloguer, prestacions d’urgència, possibilitat d’accedir a habitatges a preus assequibles, assessorament per a les famílies que no poden pagar les quotes de la hipoteca, etc.) i les altres dues detallen de manera més específica les qüestions relatives al pagament del lloguer o a les quotes de la hipoteca.  
Les guies tenen la voluntat de resoldre les preguntes que més freqüentment fan els ciutadans i les ciutadanes quan s’adrecen a l’Administració: què passa si deixo de pagar el lloguer o la hipoteca, com es poden defensar d’un desnonament, què fer quan ja s’ha perdut l’habitatge, etc. Les guies s’han distribuït mitjançant les oficines locals d’habitatge i els consells comarcals per tal que la informació arribi a tothom mitjançant l’Administració més propera a la ciutadania. També es poden consultar les guies en format pdf a la web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
    
S’han fet més de 24.000 actuacions per evitar la pèrdua de l’habitatge
 
Així mateix, el secretari d’Habitatge i Millora Urbana també ha presentat el balanç de les actuacions fetes per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en matèria d’habitatge durant l’any 2013. En total, s’ha actuat sobre 24.167 llars en risc.
 
  • Prestacions urgents: inclouen totes les ajudes que s’han concedit per pagar les quotes de lloguer o de les hipoteques de manera urgent,  així com les ajudes per a persones desnonades, perquè puguin accedir a un altre habitatge. En total, s’han concedit 2.703 ajuts durant l’any 2013, fet que suposa un increment respecte dels 2.082 que es van concedir l’any 2012.
  • Ajuts al lloguer: són les prestacions amb convocatòria anual que es concedeixen amb la finalitat de reduir la quota del lloguer a les persones que tenen rendes baixes. En total, s’han concedit 18.919 ajuts al lloguer durant l’any 2013. Aquest ajuts també s’han incrementat respecte dels 17.993 concedits durat l’any 2012.
  • Ajuts implícits: són ajuts també per ajudar a pagar el lloguer que es concedeixen a persones que viuen en algun habitatge administrat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Durant el 2013 s’han concedit 1.687 ajuts, respecte dels 1.187 concedits el 2012.
  • Ofideute: l’oficina de intermediació hipotecària que atén  les famílies amb problemes atendre les quotes de la hipoteca i que fa intermediació amb les entitats financeres per arribar a solucions beneficioses per ambdues parts, ha iniciat durant l’any 2013 3.109 expedients, dels quals 400 ja s’han resolt amb una solució pactada que ha evitat el desnonament. La resta d’expedients continuen oberts i en tràmit. L’any 2012 van ser 356 els casos resolts favorablement.  
  • La Mesa d’Emergències de la Generalitat,  que atorga habitatges de manera urgent a les famílies que estan en risc  d’exclusió social, ha ofert una llar a 360 famílies durant l’any 2013, un increment també notable respecte dels 278 casos de l’any 2012.
  • Habitatges d’inclusió: són pisos cedits a entitats o associacions sense afany de lucre per atendre casos d’urgència socia. En total, se n’han concedit 98 durant l’any 2013. L’any 2012 ja se’n van concedir 128.
 
Més de 800.000 ciutadans atesos
 
La Generalitat, mitjançant el telèfon 012 i l’atenció telefònica que presten les diverses seus de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ha atès durant l’any 2013 un total de 190.558 trucades d’aspectes relacionats amb l’habitatge. Presencialment, s’ha atès a 656.688 persones i per altres mitjans (correu, correu electrònic, etc.) s’han respost un total de 7.222 casos.
 
Casos atesos a la demarcació de Lleida
 
Pel que fa a la demarcació de Lleida,  la xifra d’actuacions dutes a terme per la Generalitat per atendre les famílies amb  problemes relacionats amb l’habitatge ha estat de 1.571. També  s’ha incrementat respecte de l’any 2012, en què es va actuar en un total de 1.225 llars.
 
 
PRESTACIONS
 
2012
2013
Prestacions urgents
115
219
Ajuts al lloguer
940
1.111
Ajuts implícits 
96
169
Ofideute
17
33
Mesa d’emergències
51
39
Habitatges d’inclusió
6
0
TOTAL
1.225
1.571
 

2  

Fitxers adjunts

Foto roda de premsa

Foto roda de premsa
JPG | 284

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 95