TES treu a concurs la redacció de 27 projectes d'enderroc de construccions il·legals

query_builder   17 gener 2014 16:24

event_note Nota de premsa

TES treu a concurs la redacció de 27 projectes d'enderroc de construccions il·legals

 
El DOGC publica avui l’inici del concurs per adjudicar la redacció de 27 projectes d’enderroc de construccions, principalment situades en sòl no urbanitzable, que han estat declarades il·legals arran de resolucions del Departament de TES ratificades mitjançant sentència ferma. El valor estimat del contracte és de 83.200 euros, sense IVA, i s’oferta en tres lots.
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat, com l’administració competent en matèria de protecció de la legalitat urbanística, té el deure d’executar de forma subsidiària els enderrocs de construccions il·legals quan els seus propietaris no actuen. En aquest sentit, la redacció del projecte d’enderroc constitueix un pas previ necessari.
 
Atesa la gran quantitat d’expedients de protecció de la legalitat urbanística en tràmit, el Departament ha decidit treure a concurs la redacció de 27 projectes d’enderroc. Corresponen, principalment, a construccions situades en sòl no urbanitzable, que han estat declarades il·legals arran de resolucions del Departament, ratificades posteriorment mitjançant sentència ferma en la jurisdicció contenciosa administrativa. D’aquesta manera, es garantirà el compliment del deure d’execució subsidiària i s’obrirà aquest procediment a tots els professionals de l’arquitectura i la construcció en un moment de forta crisi del sector.
 
L’encàrrec comprèn la totalitat dels treballs i serveis a realitzar pel contractista per a la redacció dels projectes, així com les tasques a desenvolupar pel responsable coordinador en matèria de seguretat i salut. El valor estimat de tot el contracte, sense IVA, és de 83.200 euros. El termini de lliurament de cadascun dels projectes de demolició s’estableix en un màxim de sis mesos des de la data de signatura del contracte.
 
L’oferta es divideix en tres lots, que poden ser abastats per separat o conjuntament:
 
  • Lot 1: redacció de 9 projectes a l’àmbit de les Terres de l’Ebre. Es corresponen a construccions il·legals als municipis d’Amposta, Ginestar, Santa Bárbara, Gandesa, Deltebre i Ulldecona.
 
  • Lot 2: comprèn 7 projectes als municipis gironins i barcelonins de Llers, Montagut i Oix, Darnius, Santa Pau, Tossa de Mar i Cabrera d’Anoia.
 
 
  • Lot 3: redacció d’11 projectes als àmbits del Camp de Tarragona i les comarques de Lleida. Concretament, als municipis de Vespella de Gaià, Tarragona, Mont-roig del Camp, l’Aleixar, Vilamós, Les, Foradada, Naut Aran, Vilanova del Segrià i Lladurs.
 
El Departament de TES ja va convocar l’any passat un primer concurs per adjudicar la redacció de 23 projectes d’enderroc, en aquell cas amb un valor total estimat de 59.100 euros, sense IVA.
 

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 270

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined