El Departament de Governació i Relacions Institucionals nomena 68 funcionaris d'administració local amb habilitació estatal

query_builder   22 gener 2014 13:16

event_note Nota de premsa

El Departament de Governació i Relacions Institucionals nomena 68 funcionaris d'administració local amb habilitació estatal

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya és l’encarregada d’organitzar, impartir i avaluar el curs selectiu d’aquests funcionaris, que contribuiran a cobrir el dèficit de secretaris i interventors als municipis catalans, especialment els de menor població.
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat les tres resolucions per les quals la vicepresidenta del Govern i titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals, Joana Ortega, fa efectiu el nomenament de 68 funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal, pertanyents a les subescales de secretaria-intervenció (36 funcionaris), secretaria d’entrada (13 funcionaris) i intervenció-tresoreria (19 funcionaris).
 
Les funcions del personal funcionari d’habilitació estatal són d’una importància cabdal per al control intern de la legalitat dins el municipi, sobretot en aquells de menor dimensió on les funcions recauen en una sola figura, la de secretaria-intervenció. El nomenament d’aquests funcionaris per part de la Generalitat de Catalunya contribueix a resoldre un dèficit de secretaris i interventors als municipis catalans que afecta especialment als consistoris petits i mitjans situats en les zones rurals del país.
 
En aplicació del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal  funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals catalanes, la Generalitat de Catalunya assumeix des de 2010 la regulació d’aquesta competència, que permet convocar les places vacants així com consolidar-ne les existents. L’Escola d’Administració Pública de Catalunya és l’encarregada d’organitzar, impartir i avaluar el curs selectiu de funcionaris d’administració local d’habilitació estatal que, entre altres aspectes, pretén estimular els coneixements de la realitat catalana i que inclou l’adquisició d’habilitats gerencials per al personal seleccionat per cobrir les places.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined