La formació professional és una bona eina per protegir-se contra l'atur, segons l'estudi d'Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals

La formació professional és una bona eina per protegir-se contra l'atur, segons l'estudi d'Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals

query_builder   31 gener 2014 18:26

event_note Nota de premsa

La formació professional és una bona eina per protegir-se contra l'atur, segons l'estudi d'Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals

Foto
 

  • Un 16,56% dels graduats d’ensenyaments professionals cerquen feina, mentre que a Catalunya la taxa global d’atur és del 25,53% i del 52,71% entre els joves d’entre 16 i 24 anys.
  • Hi ha una revaloració de la formació, atès que més d’un 55% dels graduats continuen estudiant.
  • El nombre de graduats en formació professional el curs 2011-2012 va ser de 33.933 persones, un 13,3% més que l’any anterior.
  • Com més alta és la qualificació d’aquests graduats, més ràpida i millor és la seva inserció laboral.
  • Aquest estudi analitza quina és la situació laboral i formativa dels graduats de la promoció 2012 en ensenyaments professionals entre sis i nou mesos després d’haver acabat els seus estudis.
La formació professional és una bona eina per protegir-se contra l’atur. Així ho demostra l’estudi d’Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals del 2013, que analitza quina és la situació laboral i formativa dels graduats de la promoció 2012 en ensenyaments professionals entre set i nou mesos després d’haver acabat els seus estudis. De l’estudi també es conclou que el percentatge d’aquests graduats que estan en situació d’atur és molt inferior a la taxa d’atur de Catalunya, sobretot comparant amb la mitjana de joves d’entre 16 i 24 anys.
 
La consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, i el president del Consell de Cambres de Catalunya, Miquel Valls, han presentat avui els resultats d’aquest estudi, elaborat conjuntament pel Departament d'Ensenyament i el Consell General de Cambres de Catalunya.
 
Menys risc d’atur

grafic 1
Així, tal com s’analitza en el gràfic, el titulat d’FP continua tenint menys risc d’atur: els graduats de formació professional que cerquen feina són un 16,56% -un 15,52 en grau mitjà i un 17,36 en superior-, mentre que a Catalunya aquest percentatge s’eleva fins el 24,53% pel que fa a la taxa global d’aturats, i fins el 52,71% en el cas dels joves. A més, si es compara amb les dades de l’any anterior, la diferència  augmenta més en el cas dels joves catalans d’entre 16 i 24 anys, que creix d’un 50,12% a un 52,71%, que en el cas dels graduats en grau mitjà, de 14,97% a 15,62%, o en els de grau superior, de 16,02% a 17,36%.
 
grafic 2
 
El document evidencia una tendència creixent del nombre de persones graduades els darrers anys, fet que demostra una revaloració dels estudis. El curs 2011-2012 es van graduar en formació professional un total de 33.933 persones, un 13,3% més respecte l’any anterior. La continuïtat formativa continua sent una aposta dels graduats, ja que continuen estudiant més de la meitat, un 55,13%, fet que suposa mig punt més respecte el curs passat. D’aquest percentatge, un 42,35% estudien exclusivament i un 12,78% estudien i treballen.
 
El percentatge més alt de graduats que continuen estudiant corresponen a la franja de 16-19 anys. Això reflexa la percepció dels graduats davant la inserció en el món laboral, atès que la formació els permet ampliar les seves possibilitats d’inserció o de millora de l’ocupació. A més, dels graduats de grau superior que continuen estudiant, prop d’un 70% continuen la seva formació a la universitat.
 
L’estudi també destaca la presència de les persones graduades majors de 25 anys -que és ja superior al 26% del total, gairebé dos punts més que l’any passat- i que tenen una taxa d’atur de gairebé un 21%, inferior a la mitjana catalana. Aquest fet posa de manifest l’interès cada cop més gran per part de la població adulta en continuar amb la qualificació professional.
 
A major qualificació, millor inserció laboral
 
Entre set i nou mesos després d’haver-se graduat, entre un 30% i un 50% dels graduats de les diferents famílies d’FP ja estan treballant. Una de les conclusions de l’estudi és que els graduats amb una major qualificació tenen una inserció laboral millor i més ràpida. Els graduats superiors treballen entre un 35% i un 65%, mentre que en els casos dels mitjans, la xifra oscil·la entre el 15% i el 50%, segons l’especialitat cursada. D’altra banda, els graduats mitjans continuen estudiant en un percentatge major que els graduats superiors.
 
Estabilitat contractual i autoocupació
 
L’estudi d’inserció també analitza els tipus de contractes laborals. En aquest sentit, mostra una correspondència entre el nivell de qualificació dels graduats i l’estabilitat contractual i l’ocupabilitat. S’evidencia que quan hi ha una major qualificació professional es redueix la temporalitat. Cal destacar que es manté la tendència, ja detectada en l’estudi de l’any passat, de creixement de l’emprenedoria entre els graduats. Entre set i vuit mesos després de la graduació, el percentatge de graduats que treballa per compte propi és del 4,33%.
 
Els resultats mostren el nivell de salari assolit en menys de nou mesos i evidencia que la majoria de graduats se situen en la franja salarial entre els 900 i els 1.200 euros.
 
En el nivell dels 600 als 900 euros els que han acabat un PQPI ocupen el primer lloc en un 51,09% -10 punts menys que la passada edició- seguits dels graduats mitjans. En la franja entre 900 i 1.200 euros els graduats superiors són el grup més gran, amb un 45,26%, seguits dels mitjans en un 43,05%. Finalment, en la franja salarial d’entre 1.200 i 1.500 euros i la de més de 1.500 euros, els graduats superiors tenen major presència seguits pels graduats mitjans.
 
Les famílies professionals que en menys de nou mesos han assolit una inserció laboral superior al 50% són: ensenyaments d’esports (73,71%), ensenyaments artístics superiors de dansa, música, art dramàtic i conservació i restauració de béns culturals (66,54%), indústries alimentàries (54,92%), energia i aigua (54,17%) i marítimopesquera (51,82%).
 
L’estudi d’Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals del 2013 es basa en una mostra de 26.772 persones graduades el curs 2011-2012, tant de grau mitjà com de grau superior, dels ensenyaments de formació professional inicial, arts plàstiques i disseny o ensenyaments esportius, així com ensenyaments artístics superiors, i programes de qualificació professional inicial (PQPI). L’enquesta va ser realitzada entre set i nou mesos després de graduar-se.
 
 
31 de gener de 2014
 

1  

Fitxers adjunts

Estudi Inserció 2013

Estudi Inserció 2013
PDF | 943

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined