El Departament d'Agricultura autoritza 17 noves entitats per a rebre fruita i verdura retirades del mercat

query_builder   3 febrer 2014 10:27

event_note Nota de premsa

El Departament d'Agricultura autoritza 17 noves entitats per a rebre fruita i verdura retirades del mercat

 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), a través de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries ha autoritzat 17 noves entitats benèfiques per a rebre fruites i verdures procedents de retirades del mercat. Actualment, hi ha 597 entitats que poden rebre aquests productes, les quals atenen prop de 143.000 persones necessitades.
 
Es tracta d’organitzacions i institucions caritatives que desenvolupen activitats en favor de persones a las quals s’ha reconegut el dret a rebre assistència pública, a causa de la manca dels recursos necessaris per a la seva subsistència.  Aquestes entitats han de complir els següents requisits:
 
  • estar legalment constituïda com a entitat sense afany de lucre (la titularitat pot ser pública o privada d’iniciativa social);
  • tenir la prestació d’assistència social i l’atenció a persones o col·lectius desfavorits entre les seves finalitats estatutàries;
  • estar inscrit al Registre d’Entitats, Establiments i Serveis Socials del Departament de Benestar Social i Família el servei on fa la distribució dels aliments;
  • disposar de mitjans personals i materials suficients per a fer la correcta distribució de fruites i hortalisses entre els beneficiaris que até; i
  • atendre deu beneficiaris per dia, com a mínim.
 
També poden ser beneficiàries les institucions penitenciàries, les escoles i institucions d’educació pública, colònies de vacances per a nens i hospitals, però, aquests beneficiaris tenen l’obligació de demostrar que les quantitats distribuïdes s’afegeixen a les adquirides normalment per aquests establiments.
 
Durant l’any 2013, es va distribuir a les entitats autoritzades a través dels quatre Bancs dels Aliments de Catalunya més de 3.300 tones de fruites i verdures fresques procedents d’organitzacions de productors que les han retirat del mercat per a prevenir i lluitar contra la crisi del sector. El finançament de la fruita i verdures, que es retira del mercat amb destinació a distribució gratuïta, va 100% a càrrec del pressupost per a la Política Agrària Comuna (PAC) de la Unió Europea (UE).
 
Igualment, el Departament ha finançat els darrers anys la transformació en suc de préssec i nectarina per a la seva distribució pels Bancs d’Aliments catalans. Així, l’any 2013 es va distribuir gairebé 400.000 litres de suc, i el 2014 el DAAM finançarà, amb 144.000 euros, la transformació d’aproximadament mig milió de quilos de préssec i nectarina.
 
En relació amb aquesta mesura, de retirada del mercat de fruites i hortalisses, el DAAM s’encarrega tant del control de la qualitat del producte com de la correcta distribució als consumidors finals, i del pagament de les despeses generades per les retirades i transformació del producte.
 
 
Ajuda alimentària
 
El Departament s’encarrega igualment del control de la correcta distribució a les persones necessitades dels aliments del Pla d’ajuda alimentària a les persones més necessitades de la UE; però la competència per a la compra dels aliments i la gestió del Pla correspon al Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA).
 
Aquest Pla està emmarcat dins de les mesures de regulació del mercat de productes agroalimentaris de la PAC. El seu objectiu és, d’una banda, posar a disposició de las persones necessitades, de forma gratuïta, aliments bàsics de qualitat i, de l’altra, utilitzar els excedents de certs productes agraris en poder dels organismes públics d’intervenció de la Unió Europea. Si, temporalment, no es troba disponibles determinats productes en les existències d’intervenció, s’assigna una quantitat econòmica per a la compra dels aliments en el mercat.
 
El Pla 2013 té una assignació pressupostària de 500 milions d’euros per a tota la Unió Europea, dels quals un 17% s’utilitzaran a l’Estat. A Catalunya arribarà el 14% dels aliments repartits a l’Estat, i es distribuiran a 1.000 entitats, unes 300 de consum i 700 de repartiment, essent el nombre aproximat de persones beneficiàries de 300.000. 
 
Durant la 1a i la 2a fase d’aquest Pla, que van tenir lloc al llarg dels mesos de juny a agost i d’octubre a novembre de 2013, es van distribuir un total de 6.509.280,77 quilos d arròs, llenties, cigrons, farina, llet UHT, formatge parafinat, oli d’oliva, tomàquet fregit, pasta, galetes, cereals infantils, ‘potitos’, mongetes tendres i fruita en conserva, que equivalen a 5.456.88,70 euros.
 
El subministrament de la 3a i darrera fase del Pla s’ha previst fer en dos períodes. El primer es va realitzar el desembre del 2013 i es van distribuir 1.738.632,00 quilos de cigrons i arròs. El segon període es durà a terme del 3 al 21 de de febrer de 2014 i es distribuirà 3.786.241,44 quilos de fruita en conserva, mongetes tendres en conserva, llet UHT, cereals infantils, ‘potitos’, llenties, formatge parafinat, pasta alimentària, galetes i tomàquet fregit. Finalitzada aquesta fase hauran estat distribuïts 5.524.873,44 quilos d’aliments, equivalents a 6.144.118,59 euros.
 
L’abast final del Pla 2013 tindrà una distribució de 12.034.154,21quilos d’aliments, que equivalen a 11.601.007,29 euros.
 
En relació a aquest Pla, el DAAM ha traslladat reiteradament al MAGRAMA el seu descord amb els criteris utilitzats per a la distribució dels aliments entre les diferents comunitats autònomes atès que, mentre que d’acord amb els registres que serveixen per al control del repartiment dels aliments a Catalunya hi ha el 18% de les persones necessitades de l’Estat, només rep el 14% dels aliments, la qual cosa suposa un greuge comparatiu.
 
Igualment, s’ha fet arribar al FEGA les demandes de les entitats caritatives representades en el grup liderat pel DAAM de Fons UE de les Taules de Distribució Solidària d’Aliments i, en especial, la necessitat d’incloure la llet de continuació entre els aliments a distribuir, així com que es prioritzi els aliments disposats per al consum directe, en vista de les dificultats de les persones necessitades per a accedir a elements que els permetin escalfar els aliments.
 
No obstant això, a partir de 2014, aquest Pla d’ajuda alimentària deixarà de finançar-se amb fons de la Política Agrària Comuna i passarà a fer-ho a càrrec del Fons Social Europeu, cosa que implicarà certs canvis en el Pla.
 
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i twitter.com/agriculturacat.
 
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined