RIS3CAT

El Govern aprova l'estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) per ajudar al creixement econòmic i la creació d'ocupació

query_builder   4 febrer 2014 15:34

event_note Nota de premsa

El Govern aprova l'estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) per ajudar al creixement econòmic i la creació d'ocupació

  • La RIS3CAT és el resultat de més d’un any de treball interdepartamental i s’emmarca en l’estratègia Catalunya 2020 per reactivar l’economia i reorientar el sector productiu
  • Catalunya rebrà, en el període 2014-2020, 1.980 milions d’euros de fons europeus, un 44% més que en el període anterior
  • La RIS3CAT suposa ara una oportunitat perquè el país connecti el sistema de recerca i innovació amb el teixit productiu
El Govern ha aprovat la RIS3CAT, l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya, que ha de garantir que les inversions en recerca i innovació cofinançades per la Unió Europea es tradueixin en creixement econòmic i creació d’ocupació al territori.
 
La RIS3CAT, que és el resultat de més d’un any de treball interdepartamental, s’emmarca en l’estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020), un full de ruta del Govern per reactivar l’economia i reorientar el sector productiu cap a un model econòmic més intel·ligent, més sostenible i més integrador.
 
La Comissió Europea exigeix que l’especialització intel·ligent sigui una condició prèvia per a les inversions en recerca i innovació cofinançades amb fons europeus. Els estats membres i les regions han de detectar les seves potencialitats i concentrar els fons europeus en les activitats econòmiques que realment tinguin capacitat de transformació del territori.
 
La RIS3CAT, una oportunitat
Catalunya té una economia molt internacionalitzada, altament exportadora i amb un dens teixit empresarial i industrial que, malgrat la crisi, està en procés d’adaptació als canvis de l’entorn global. A més, Catalunya s’ha consolidat, en els darrers anys, com a pol de coneixement i de recerca d’excel·lència a Europa. La RIS3CAT suposa ara una oportunitat perquè el país connecti el sistema de recerca i innovació amb el teixit productiu.
 
Catalunya rebrà, en el període 2014-2020, 1.980 milions d’euros del FEDER i del fons social europeu, un 44% més que el que va rebre entre el 2007 i el 2013. Amb la RIS3CAT, el Govern ha definit les regles de joc perquè siguin els actors econòmics els que determinin l’especialització futura de Catalunya: mitjançant grans apostes concretes d’inversió en recerca i innovació, sectorials i territorials, que tindran el suport dels fons europeus.
 
En els mesos vinents, el Govern presentarà la RIS3CAT a la Comissió Europea, elaborarà els programes operatius dels fons europeus i concretarà els instruments de la RIS3CAT en diàleg amb els agents del sistema de recerca i innovació, les empreses i l’Administració local.
 
Detalls de la RIS3CAT
L’elaboració de la RIS3CAT ha partit d’una anàlisi àmplia de les debilitats, les amenaces, les fortaleses i les oportunitats de l’economia catalana, també per àmbits sectorials i per capacitats tecnològiques. En aquesta anàlisi s’identifiquen tres grans vectors que articulen les activitats que permetran que l’economia catalana afronti amb èxit els grans reptes socials i econòmics del segle XXI:
1.    L’herència de la gran tradició industrial catalana. Al segle XXI la indústria catalana ha d’evolucionar posant l’accent en factors competitius clau, com la innovació, la tecnologia, el disseny i la formació dels professionals. 
 
2.    El benestar de les persones en àmbits com l’alimentació, la salut, l’oci o l’estil de vida, en els quals l’R+D+I genera oportunitats econòmiques i beneficis directes per a les persones i la societat.
 
3.    Els reptes globals que es deriven del canvi climàtic, l’impacte de l’activitat humana i l’escassetat de recursos naturals.
A partir de tots aquests elements, la RIS3CAT defineix una visió compartida de país per al 2020.
Catalunya és un país de base industrial, que té una economia oberta, competitiva i sostenible, que combina talent, creativitat, un teixit empresarial diversificat i un sistema propi de recerca d’excel·lència, en el marc d’una societat dinàmica, emprenedora i inclusiva. Hi conviuen multinacionals i empreses locals, sectors consolidats i amb lideratge internacional, i sectors tecnològics emergents.
Per avançar cap a la visió 2020, la RIS3CAT defineix quatre objectius estratègics i quatre eixos d’actuació.

Objectius estratègics i eixos de la RIS3CAT
Objectius
  
L’eix 1 es focalitza en set àmbits sectorials líders que, pel pes i pel potencial, poden actuar com a clau de volta de la recuperació econòmica i de la reorientació de l’economia catalana cap a un model de creixement més intel·ligent, sostenible i integrador.
 
L’eix 2 identifica noves oportunitats econòmiques en àmbits emergents, a partir de les capacitats tecnològiques (noves activitats generades a partir del canvi tecnològic i d’innovacions d’avantguarda) i de les sinergies entre àmbits sectorials relacionats.
 
L’eix 3 se centra en les tecnologies facilitadores transversals, que han de ser el principal instrument transformador del teixit productiu i han de generar noves oportunitats cientificotecnològiques i econòmiques.
 
Pel que fa a l’eix 4, se centra en la millora de l’entorn d’innovació. Això vol dir reforçar la competitivitat de les empreses i orientar les polítiques públiques cap al foment de la innovació, la internacionalització i l’emprenedoria.

Esquema de la RIS3CAT: eixos i instruments
Eixos i instruments
 
L’estratègia fa una aposta per combinar instruments d’R+D+I consolidats a Catalunya amb instruments nous que impulsin grans iniciatives de col·laboració amb la implicació dels agents de la quàdruple hèlix (sistema d’R+D+I, empreses, administracions públiques i usuaris de la innovació). Aquests projectes defineixen agendes conjuntes d’R+D+I per transformar els sectors (comunitats de la RIS3CAT), transformar el territori (projectes d’especialització i competitivitat territorial, PECT) i impulsar activitats emergents. Els agents del sistema d’R+D+I, mitjançant la concreció d’aquestes agendes sectorials i territorials, definiran progressivament l’especialització intel·ligent de Catalunya.
La RIS3CAT és una estratègia que lidera el Govern, però que protagonitzen els agents del sistema de recerca i innovació. La governança de la RIS3CAT defineix un sistema de seguiment, avaluació i revisió contínua dels objectius i els instruments, orientat a resultats.
 
Per a més informació, es pot consultar el web de Catalunya 2020:
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined