L'Agència de l'Habitatge de Catalunya i les entitats financeres agilitzaran les mediacions per evitar desnonaments

query_builder   5 febrer 2014 12:01

event_note Nota de premsa

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya i les entitats financeres agilitzaran les mediacions per evitar desnonaments

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, vuit entitats financeres, la Fundació Catalana de Caixes, la Diputació de Barcelona i el Col·legi d’Advocats de Barcelona han acordat agilitzar els processos de mediacions i reforçar els mecanismes de coordinació amb l’objectiu d’evitar desnonaments. El secretari d’Habitatge i Millora Urbana, Carles Sala, explica que durant una reunió celebrada ahir dimarts “vam decidir consolidar totes aquelles actuacions que ja s’estan duent a terme i incrementar els mecanismes de coordinació per agilitzar les mediacions i evitar la pèrdua de l’habitatge i l’exclusió social residencial”.
 
El servei d’Ofideute de la Generalitat funciona des del gener de 2010 per intermediar entre les famílies amb deutes hipotecaris i els bancs titulars dels préstecs, amb l’objectiu de buscar solucions i evitar la pèrdua de l’habitatge i l’exclusió social residencial.
.
Amb les entitats financeres s’ha acordat agilitzar els tràmits i establir una coordinació més estreta que eviti els desnonaments. Per això, s’han establert uns protocols d’actuació amb les novetats següents: 
 
·         Aconseguir reduir els terminis de resposta de les entitats bancàries pel que fa als casos oberts per Ofideute. Cal tenir en compte que el servei Ofideute té actualment 1.826 intermediacions pendents d’arribar a una solució pactada i que en prop de la meitat dels casos que es resolen s’arriba a una solució pactada que evita la pèrdua de l’habitatge. 
 
·         Que siguin les mateixes entitats financeres les que derivin els casos a Ofideute abans d’iniciar el procediment d’execució hipotecària, per tal de poder actuar al més aviat possible. Fins ara els casos atesos per Ofideute venen derivats dels serveis socials dels ajuntaments o per iniciativa pròpia de les persones usuàries.
 
·         Poder optar als ajuts implícits al lloguer: Que les persones que, després d’haver passat per un procediment d’execució hipotecària, i estiguin en lloguer en un habitatge del Fons social d’habitatge de les entitats bancàries, puguin optar a l’ajut implícit de lloguer. Aquest és un ajut que la Generalitat reserva per als llogaters d’habitatges amb protecció oficial administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Mitjançant la signatura d’un mandat de cessió, les entitats bancàries cediran els habitatges a l’Agència perquè els llogaters puguin beneficiar-se d’aquest ajut mensual per pagar el lloguer.
 
·         Que les entitats financeres que es quedin amb habitatges fruit de la dació en pagament, es responsabilitzin de la concessió de la cèdula d’habitabilitat, per tal de deslliurar a la família  que ha perdut l’habitatge d’aquest tràmit.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa Ofideute-EEFF

Nota de premsa Ofideute-EEFF
PDF | 69

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined