La nova planificació de residus preveu una reducció de la generació de deixalles d'un 15% per al 2020

query_builder   6 febrer 2014 12:57

event_note Nota de premsa

La nova planificació de residus preveu una reducció de la generació de deixalles d'un 15% per al 2020

El conseller Vila, durant la presentació de la planificació de residus.
 

  • El nou programa general de prevenció i gestió de residus i recursos (PRECAT20) determina l’estratègia d’actuació de la Generalitat en els propers set anys i preveu inversions per valor de 400 MEUR
  • El conjunt d’actuacions que preveu la nova planificació pot contribuir a la creació d’entre 4.000 i 7.000 nous llocs de treball directes i indirectes
  • El programa té com a objectiu contribuir a l’obtenció i a l’ús eficient dels recursos i afavorir el desenvolupament d’una economia circular i baixa en carboni
 
 
La nova planificació de residus a Catalunya preveu que en els propers set anys es redueixi un 15% la generació de deixalles i que la recollida selectiva de residus municipals assoleixi ja el 60% del total. Aquests són dos dels principals objectius del Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-2020 (PRECAT20) que han presentat avui el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, el secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, Josep Enric Llebot, i el director de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), Josep Maria Tost. L’aplicació del programa suposarà també la reducció del 30% de la petjada de carboni, que l’any 2012 va ser d’1,5 milions de tones de CO2eq/any.
 
Aquest nou instrument de planificació s’ha dissenyat per donar resposta als canvis significatius que ha patit el conjunt del sector de la gestió de residus en els últims anys, el seu creixement progressiu i la previsible finalització dels mercats de recursos a baix preu. El PRECAT20 es complementa amb el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20), que fins l’any 2020 programa inversions per valor de 400 MEUR.
 
Aquest pla d’inversions parteix de la necessitat de millorar la situació actual pel que fa referència al desequilibri del model de tractament de la fracció resta, les instal·lacions en explotació per sota de les capacitats, l’alt nombre de dipòsits controlats sense tractament previ, la intrusió desordenada del sector privat en la gestió dels residus municipals i la manca de garantia del finançament íntegre per a noves infraestructures.
 
D’aquesta forma, es promou l’ampliació dels àmbits de servei de les infraestructures existents, es defineix una limitació territorial més amplia, d’acord amb els principis de proximitat i suficiència, i s’afavoreix una certa competitivitat entre operadors en una zona determinada, a més d’una major flexibilitat per als municipis/ens locals que no disposen d'instal·lacions de tractament per triar la seva destinació.
 
Així, el model de gestió de residus queda reformulat, per a una millora del compliment de la jerarquia de gestió, reforçar la flexibilitat de les instal·lacions, obligar al tractament previ a la disposició en abocadors, possibilitar la gestió descentralitzada del tractament de la fracció orgànica en plantes rurals i comunitàries, promoure l’eficiència energètica de les instal·lacions i facilitar vies per al desenvolupament de tecnologies emergents per obtenir combustibles alternatius.
 
 
Un únic programa de residus
 
El nou programa de residus, PRECAT20, es constitueix com un document que integra la visió unificada dels anteriors programes de residus (PROGREMIC, PROGRIC i PROGROC) en una visió centrada en l’aprofitament dels residus com a recursos i superar l’enfocament clàssic centrat en la millora de la gestió. El programa determina l’estratègia d’actuació de la Generalitat fins l’any 2020, tot i que introdueix una visió 2050 de la gestió dels residus, sota la perspectiva de contribuir a l’obtenció i a l’ús eficient dels recursos i afavorint el desenvolupament d’una economia circular i baixa en carboni. Una estratègia determinada en 10 objectius estratègics, 104 objectius operatius i 141 actuacions.
 
El pressupost total de la nova planificació, incloses les inversions, és de 782 MEUR fins el 2020, dels quals el 25% corresponen a despeses corrents i el 75% restant a despeses de capital. El finançament del conjunt d’actuacions previstes està repartit entre l’Agència de Residus de Catalunya en un 70%, el sector privat en un 28%, i altres aportacions d’ens públics en un 2%.
 
 
Procés participatiu obert
 
Aquestes noves eines de planificació, en línia amb altres instruments de similars a nivell de la Unió Europea, queden oberts ara a un procés participatiu que s’allargarà tres mesos. Durant aquest període, els ciutadans, a través del portal de participació de l’ARC, poden fer suggeriments sobre la planificació de residus, que es valoraran i s’incorporaran, si s’escau, a la documentació que haurà de continuar la tramitació prevista. Paral·lelament, l’ARC ha organitzat 6 sessions territorials i 2 de sectorials, per a productors i gestors. Es preveu que la planificació definitiva quedi aprovada a finals d’aquest any.
 
 

2  

Fitxers adjunts

Presentació

Presentació
PDF | 1208

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 43