·         El Congrés dels Diputats debat demà una Proposició de llei, aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya, que permetria protegir les famílies sobreendeutades i evitar els desnonaments
·         L’objectiu de la proposta és simplificar els procediments concursals i incidir en la regulació del mercat hipotecari
El secretari d’Habitatge i Millora Urbana, Carles Sala, ha manifestat avui, en la seva compareixença davant la Comissió d’Investigació a les Entitats Financeres al Parlament, que demà el Congrés dels Diputats, té “una oportunitat única” per admetre a tràmit una Proposició de llei aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya que protegeix a les famílies sobreendeutades per qüestions hipotecàries.
 
Carles Sala ha incidit en els recursos que ha posat la Generalitat a disposició dels ciutadans i ciutadanes per resoldre la situació de les famílies sobreendeutades i per evitar els desnonaments. El 2013 s’han atès 24.000 famílies, que han rebut una mitjana de 2.100 a 2.200 euros en ajuts destinats al pagament de l’habitatge. Igualment, el servei Ofideute, que fa l’assessorament i la mediació entre famílies i entitats financeres, s’ha ampliat fins arribar a 41 punts a tot el territori de Catalunya. Aquest mes de febrer s’ha aprovat un nou ajut per a les famílies amb aturats de llarga durada que tenen problemes per atendre a les quotes de lloguer o d’hipoteca.
 
El secretari d’Habitatge ha assenyalat que “la modificació sobre la legislació hipotecària del govern central ha estat clarament insuficient, ja que només ha resolt un 5,5% dels casos que arriben a Ofideute”. I ha afegit: “des del Govern de la Generalitat considerem que el camí per resoldre els problemes és el marcat per la Proposició de llei enviada a les Corts espanyoles per a la seva tramitació. L’objectiu del text és simplificar els procediments concursals i incidir en la regulació del mercat hipotecari per evitar l’exclusió social de les persones afectades i facilitar la recuperació econòmica de les famílies”.
 
La proposta aprovada pel Parlament el 18 de juliol de 2012 equipara els ciutadans i les ciutadanes a les empreses, estableix unes normes de joc clares per evitar el sobreendeutament, habilita un procediment extrajudicial amb una comissió de sobreendeutament, incorpora un pla de pagament i la possibilitat d’acord d’una majoria de creditors. També proposa un procediment judicial abreujat com a alternativa, amb l’exoneració del deute amb la dació en pagament, de forma provisional, que esdevé definitiva després de cinc anys.
 
Sala ha informat que, actualment, el Departament de Justícia de la Generalitat treballa en la modificació del Codi civil català per incorporar en la legislació les tinences intermèdies, com la propietat compartida i la propietat temporal: “aquestes opcions ens servirien per fer quitances a les famílies i ser una alternativa a la dació en pagament per a les famílies amb problemes per pagar la hipoteca”. 

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa compareixença Carles Sala

Nota de premsa compareixença Carles Sala
PDF | 69