El Departament d'Agricultura i el sector treballen conjuntament en l'elaboració d'una llei que reguli les organitzacions interprofessionals agroalimentàries catalanes

query_builder   11 febrer 2014 08:21

event_note Nota de premsa

El Departament d'Agricultura i el sector treballen conjuntament en l'elaboració d'una llei que reguli les organitzacions interprofessionals agroalimentàries catalanes

 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) està elaborant, juntament amb diverses organitzacions sectorials catalanes, una Llei per a regular les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya.
 
Aquesta Llei regularà el reconeixement, les finalitats i els acords d’extensió de normes de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries, i vol omplir el buit normatiu que en aquesta matèria hi ha a Catalunya.
 
Per això, es vol elaborar un marc jurídic adaptat a les característiques, necessitats i particularitats del sector agroalimentari català, amb un disseny normatiu de continguts molt flexibles i generalistes que permetin un desenvolupament normatiu posterior, en el qual cada sector que així ho desitgi pugui definir el seu propi model de funcionament en la respectiva organització interprofessional, adaptant-se a les peculiaritats de cada sector.
 
Es considera de gran importància impulsar la millora i adaptació de les relacions dels operadors de la cadena alimentària a les condicions del mercat, disposar de nous mecanismes intersectorials per a dotar-los de mitjans de vertebració en les seves estructures interprofessionals privades que permetin la seva organització, cohesió i col·laboració en els seus objectius de modernització, desenvolupament, competitivitat i internalització. També com a un dels principals objectius de la Política Agrària Comuna (PAC): l’orientació de les produccions agràries a les necessitats del mercat, amb la flexibilització dels mecanismes d’intervenció que permetin una major adequació de l’oferta agrària a la demanda.
 
El sector agroalimentari té un important valor estratègic per a l’economia de Catalunya, tal i com ho reflecteixen les magnituds econòmiques sobre la seva participació al PIB, la balança comercial, el nombre d’empreses, el valor de la producció final agrària i alimentària, i les persones ocupades, amb una clara vocació internacional en molts dels seus productes. En tot aquest nou context, les organitzacions interprofessionals agroalimentàries tenen cada vegada una major rellevància per tal de poder assolir un millor equilibri entre els diferents operadors de la cadena agroalimentària
 
Cal remarcar la implicació del sector agroalimentari català en la demanda i en l’elaboració de la Llei, participant molt activament en el seu redactat i fent propostes concretes en l’articulat de la Llei.
 
En aquets darrers mesos s’ha fet 4 reunions de treball amb la participació, a més de representants de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del DAAM, de diverses entitats/empreses representatives del sector: Federació Catalana d’Indústries de la Carn (FECIC), Associació Catalana de Productors de Porcí (PORCAT), Associació d’Empresaris d’Escorxadors i Comerç d’Aviram, Conills, Ous i Caça de Catalunya (ASSOCAT), Associació Catalana de Fabricants de Pinsos (ASFAC), Federació Avícola Catalana (FAC), Federació d'Associacions de Cunicultors de Catalunya (FACC), Associació Espanyola de Productoes de Vacum de Carn  (ASOPROVAC-Catalunya), i ERQUICARN, SL.
 
El DAAM seguirà treballant conjuntament amb el sector per tal de tirar endavant la tramitació parlamentària d’aquesta Llei el més aviat possible.
 
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i twitter.com/agriculturacat.
 
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined