El Govern aprova un paquet de mesures en la reforma de l'administració electrònica dirigides a facilitar i simplificar l'accessibilitat a empreses i ciutadans

El Govern aprova un paquet de mesures en la reforma de l'administració electrònica dirigides a facilitar i simplificar l'accessibilitat a empreses i ciutadans

query_builder   11 febrer 2014 15:27

event_note Nota de premsa

El Govern aprova un paquet de mesures en la reforma de l'administració electrònica dirigides a facilitar i simplificar l'accessibilitat a empreses i ciutadans

 
  • Les mesures aprovades complementen i actualitzen les que s’han impulsat en els darrers anys per desenvolupar l’administració electrònica que ha de permetre millorar l’accessibilitat dels ciutadans, estalvi econòmic i simplificació administrativa
  • Entre els projectes a implementar destaquen la implantació de la factura electrònica o la interconnexió dels diferents registres d’informació administrativa que eviti la presentació reiterada de documents per part del ciutadà
 
El Govern ha aprovat un paquet de mesures i projectes corporatius a desenvolupar el 2014 per desplegar l’administració electrònica a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquestes mesures, que tenen com a objectiu agilitar, simplificar i millorar l’Administració, s’emmarquen dins del Programa de Reforma de l’Administració, com a element central del desenvolupament d’un dels eixos d’aquell programa: Transformació tecnològica, organitzativa i simplificació.
 
Els projectes més destacats d’enguany són aquells que permetran incrementar significativament els serveis electrònics per part de la ciutadania, especialment la posada en marxa d’alternatives als certificats digitals basats tant en les contrasenyes a mòbils com en usuaris / contrasenyes reforçades. Dins dels projectes dirigits específicament a les empreses –a més de la potenciació del canal empresa–, destaca la implantació de la factura electrònica.
 
Respecte a l’administració sense papers, ho són tots els sistemes que permeten transformar amb totes les garanties la documentació en suport paper en documentació electrònica per facilitar-ne la seva gestió. Per últim, respecte a les solucions interadministratives, un dels projectes a destacar és el que permetrà interconnectar els diferents registres d’informació administrativa de forma que s’eviti la presentació reiterada de documents per part de la ciutadania i facilitarà l’actualització de les dades i la visió integrada de tots els registres.
 
El Programa de Reforma en aquest eix té com a finalitat reforçar la introducció sistemàtica de les Tecnologies de la Informació i Comunicació als sistemes de treball de l’Administració per tal de facilitar les relacions de l’Administració amb els ciutadans -especialment pel que fa a les iniciatives empresarials- i per incrementar la seva eficàcia i eficiència. Per assolir aquesta finalitat, es desenvolupen 4 objectius estratègics:
 
-       Disposar de serveis electrònics referents a nivell europeu: que implica reforçar els canals de comunicació que es basen en les xarxes socials i aplicacions per a mòbils i tauletes; reforçar l’accés a la informació pública i els mecanismes de participació ciutadana i desplegar els facilitadors de la utilització dels serveis electrònics. Amb aquest objectiu l’acord de Govern aporta, per exemple, el desenvolupament d’alternatives als certificats digitals que ajudaran que la ciutadania utilitzi fàcilment els serveis electrònics que ja s’ofereixen.
 
-       Actuar com una Administració “Business-Friendly”: per això es planteja potenciar i completar l’oferta de la Finestreta Única Empresarial (FUE), desenvolupar el sistema d’apoderaments i representació per actuar amb les administracions públiques catalanes, implantar la facturació electrònica de la Generalitat per a tots els seus proveïdors, eliminar els dipòsits d’informació únicament d’abast departamental i potenciar la creació de noves solucions corporatives.
 
-       Aconseguir ser una Administració sense papers: per això cal disposar de solucions per efectuar notificacions electròniques, per garantir la transformació dels papers que lliuren els ciutadans en documents electrònics (valisa electrònica i compulsa i còpia electrònica, eCòpia), i crear el nou sistema integral i simplificat de gestió de subvencions (actualment són més de 300 procediments diferents).
 
-       Reforçar la construcció de solucions vàlides per a totes les administracions catalanes: dissenyar les bases de dades bàsiques del país, potenciar la interoperabilitat entre administracions i potenciació de les solucions informàtiques de país. En aquest sentit l’Acord continua apostant per assignar al Consorci AOC la construcció d’aquestes solucions interadministratives.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined