L'ICS consolida la figura de la infermera gestora de casos per atendre pacients complexos

query_builder   13 febrer 2014 16:44

event_note Nota de premsa

L'ICS consolida la figura de la infermera gestora de casos per atendre pacients complexos

 
Professionals d’infermeria de pràctica avançada donen suport als pacients crònics complexos o en situació de fragilitat
 
Aquesta figura permet millorar la continuïtat assistencial, promoure l’autonomia dels pacients i el seu confort, i, en cas que sigui necessari, cercar els recursos sociosanitaris més adients

 

L’Institut Català de la Salut (ICS) ha consolidat la gestió de casos en els seus centres, una iniciativa que té com a finalitat millorar l’atenció als malalts amb un alt grau de complexitat. La gestió de casos l’assumeix una infermera o un infermer de pràctica avançada que vetlla per tots els recursos que el malalt complex necessita. Aquest professional coordina tots els serveis, tant sanitaris com socials, cosa que permet atendre cada cas de manera integral.
 
El malalt complex és aquell que, pels seus problemes de salut, edat i circumstàncies socials, necessita una atenció especialment acurada per part dels professionals sanitaris. Dins d’aquest grup s’inclouen pacients crònics complexos i malalts d’alta complexitat, que consumeixen una gran quantitat de recursos i acostumen a tenir un grau elevat de dependència.
 
Bona qualitat de vida
 
Els professionals de gestió de casos acostumen a ser infermeres i infermers amb experiència i formació específica que estan integrats dins dels equips d’atenció primària. Aquests professionals valoren els pacients amb processos de dependència, d’alta complexitat o amb situació de fragilitat, així com els seus cuidadors, fent servir qüestionaris i altres mètodes d’avaluació estandarditzats.
 
Actualment, a l’ICS hi ha uns 80 professionals que es dediquen a la gestió de casos, integrats en diferents equips d’atenció primària del territori. Les seves funcions són garantir la continuïtat assistencial, racionalitzar els recursos sanitaris tot evitant la duplicació de proves diagnòstiques i altres disfuncions, promoure l’autonomia dels pacients i cercar els recursos sociosanitaris més
adients per poder garantir als malalts una bona qualitat de vida.
 
Els gestors i les gestores de casos, juntament amb altres professionals assistencials de referència, realitzen una cerca de pacients a través dels registres de l’Estació clínica d’atenció primària (ECAP). De vegades són altres professionals de l’equip d’atenció primària, d’hospitals, de centres de salut mental, de serveis socials o de farmàcia comunitària els que deriven pacients complexos a la infermera de gestió de casos. Una vegada identificats els pacients, els gestors avaluen l’estat de cadascun d’ells. Cada professional acostuma a portar entre 25 i 40 pacients.
 
Funció d’assessoria
 
La responsable de l’Àrea d’Infermeria i Processos de Continuïtat de l’ICS, Lupe Figueiras, explica que “la incorporació de les gestores de casos dins dels equips contribueix a poder donar les millors atencions al pacient crònic complex”. Figueiras destaca la seva funció d’assessoria en matèria d’alta complexitat dels pacients, dels familiars i d’altres professionals.
 
Els primers professionals de gestió de casos es van incorporar a l’Àmbit d’Atenció Primària de Barcelona l’any 2006. Des de llavors, s’ha estès a la resta d’equips d’atenció primària de l’ICS. Tot i així, en alguns equips, sobretot de zones rurals, per les seves característiques poblacionals, la gestió de casos la realitza el mateix professional d’infermeria comunitari, que coneix bé la població i els recursos socials i sanitaris disponibles.
 
La gestió de casos va néixer als Estats Units i al Canadà durant els anys seixanta del segle passat amb un enfocament orientat fonamentalment a l’eficiència econòmica. Durant els noranta, el National Health Service de Gran Bretanya va desenvolupar-ne un model més orientat a la millora assistencial, que va servir de base per a l’aplicació a casa nostra.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined