Rècord d'ocells aquàtics al delta de l'Ebre aquest hivern

query_builder   18 febrer 2014 10:42

event_note Nota de premsa

Rècord d'ocells aquàtics al delta de l'Ebre aquest hivern

Fotgesl al Clot de l'Encanyissada. Autor:M.Cebolla/Arxiu PNDE
Fotges al Clot de l'Encanyissada. Autor:M.Cebolla/Arxiu PNDE
El cens hivernal d’ocells aquàtics al delta de l’Ebre, amb 315.343 ocells, ha assolit enguany el màxim del registre històric, iniciat l’any 1972, i se situa gairebé un 30% per sobre de la mitjana dels darrers 10 anys
 
 
El Parc Natural del Delta de l’Ebre del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural va realitzar fa unes setmanes el cens hivernal d’ocells aquàtics. Una quarantena de persones entre personal tècnic del Parc, membres del cos d’Agents Rurals i voluntaris van participar en aquest cens que es realitza a la principal zona humida de Catalunya. Es tracta d’un cens que comporta una gran complexitat, tant per la diversitat d’espècies i d’hàbitats (arrossars, llacunes, riu, salines, badies, aiguamolls) com per la gran quantitat d’ocells.
 
El comptatge hivernal d’ocells aquàtics al delta de l’Ebre s’integra dins de l’International Waterbird Census (IWC), el qual té com a objectiu quantificar anualment el nombre d’ocells aquàtics (anàtids, limícoles, ardeids, fotges, etc.) que hivernen en més de 80 països d’Europa, l’Àsia i el nord d’Àfrica. Les dades obtingudes permeten conèixer a escala global l’estat de conservació d’aquestes espècies, i, a escala local, avaluar la capacitat d’acollida de les zones humides del delta de l’Ebre.
 
Globalment, s’han comptabilitzat 315.343 ocells aquàtics, màxim valor que s’ha enregistrat des de l’inici d’aquest tipus de cens (1972) i que se situa un 29,1% per sobre de la mitjana dels efectius hivernals d’aquests darrers 10 anys. El grup més destacat ha estat el dels anàtids (51% dels efectius), en què sobresurten l’ànec collverd Anas platyrhynchos, el xarxet A. crecca i l’ànec cullerot A. clypeata, amb 85.576, 28.865 i 24.260 ocells, respectivament. En els casos de l’ànec collverd i de l’ànec griset A. strepera, amb 6.428 exemplars, s’han assolit els valors màxims de tota la sèrie històrica. Per llur raresa a Catalunya, destaquen 1 exemplar d’ànec glacial Clangula hyemalis, 1 de morell buixot Aythya marila, 5 de morell xocolater Aythya nyroca i 9 de xarxet marbrenc Marmaronetta angustirostris.
Capons reials
S'han compat gairebé 4.000 capons reials. Autor: Roberto Zaffi
Els limícoles constitueixen el segon grup d’ocells aquàtics millor representat, amb 80.830 exemplars (26% del total). Enguany s’ha assolit, per cinquè any consecutiu, el màxim absolut de tot el registre històric. Per llur abundància, destaquen el territ variant Calidris alpina i la fredeluga Vanellus vanellus, amb 44.991 i 14.687 exemplars, respectivament. No obstant això, el territ menut Calidris minuta, una espècie que en els darrers anys superava els 9.000 exemplars, enguany s’ha situat per sota dels 5.600. D’entre les espècies més accidentals, sobresurten 1 exemplar de daurada petita del Pacífic Pluvialis fulva (un rar divagant americà), 1 exemplar de siseta Tringa stagnatilis i 11 exemplars de territ de Temminck Calidris temminckii.
 
Els ardeids han presentat resultats molt contrastats segons l’espècie considerada, ja que mentre que algunes, com ara l’agró blanc Egretta alba  i el martinet de nit Nycticorax nycticorax, han assolit màxims històrics, d’altres, particularment el martinet blanc Egretta garzetta i l’esplugabous Bubulcus ibis, han mostrat significatives davallades d’un 30-40% en relació amb els 10 darrers anys.
 
Altres espècies, pertanyents a grups diversos i ben representades en aquest cens, han estat els 17.971 flamencs Phoenicopterus roseus (màxim registre històric), els 3.899 capons reials Plegadis falcinellus i els 100 becplaners Platalea leucorodia.
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i twitter.com/agriculturacat.
 

1  

Fitxers adjunts

Fotografia de capons reials

Fotografia de capons reials
JPG | 435

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined