El Govern aprova el Pla Interdepartamental d'Atenció Social i Sanitària (PIASS) per garantir la continuïtat assistencial i l'eficiència en l'ús dels recursos

query_builder   25 febrer 2014 16:50

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Pla Interdepartamental d'Atenció Social i Sanitària (PIASS) per garantir la continuïtat assistencial i l'eficiència en l'ús dels recursos

Els àmbits inclosos són les residències de gent gran i discapacitats, la xarxa pública sanitària, els serveis socials bàsics, la xarxa de salut mental i la xarxa de llarga estada sociosanitària
 
Es tracta de compartir coneixements, capacitats, instruments i dades per configurar, progressivament, una xarxa interrelacionada i integrada de serveis als usuaris, un model d’intervenció global coordinada
 
Els departaments de Salut i de Benestar Social i Família configuraran una història clínica i social compartida gràcies a l’aplicació de les TIC
El Govern ha aprovat el Pla Interdepartamental d’Atenció Social i Sanitària (PIASS), que estableix la coordinació entre el Departament de Salut i el Departament de Benestar Social i Família per tal de garantir la continuïtat assistencial de les persones amb necessitats sanitàries i socials i la màxima eficiència en l’ús dels recursos.
 
El Pla respon a la voluntat del Govern d’apostar per un model assistencial centrat en les persones, així com a la necessitat d’aprofundir en la interacció dels serveis sanitaris i socials des de la col·laboració entre els departaments implicats. El Govern també ha aprovat el Programa interdepartamental d’atenció social i sanitària, que permet desenvolupar les mesures del Pla.
 
Entre d’altres, el Consell Executiu constata la necessitat d’aprofitar les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) per tal de poder compartir dades entre tots els dispositius assistencials implicats. En aquest sentit, ambdós departaments seleccionaran aspectes bàsics per configurar una història clínica i social compartida, incorporant elements de seguretat i interoperabilitat entre les diferents interfícies.
 
La revisió del model actual requereix, així mateix, identificar clarament l’àmbit d’intervenció i tots els agents implicats en la transformació del sistema, amb menció expressa a les institucions locals. El Pla permetrà definir amb major detall els instruments comuns que hauran d’emprar aquests actors per garantir una atenció social i sanitària integral i integrada, que permetin desenvolupar el model col·laboratiu per a la planificació d’intervencions conjuntes entre els professionals dels diferents àmbits.
 
El model de relació interdepartamental i organitzatiu del Pla preveu cinc àmbits de treball:
 
- Les xarxes de residències assistides de gent gran i de persones amb discapacitat.
- La xarxa sanitària d’utilització pública.
- La xarxa de serveis socials bàsics.
- La xarxa de salut mental.
- La xarxa de llarga estada sociosanitària.
 
L’objectiu del Govern és prioritzar la interacció dels diferents àmbits del Pla de manera que s’avanci cap a una veritable integració dels sistemes des de la lògica de la continuïtat assistencial. Es tracta de facilitar el coneixement compartit, optimitzar les capacitats, els coneixements, els recursos i les dades per configurar, progressivament, una xarxa interrelacionada i integrada de serveis als usuaris, sense perjudici de les competències de cada departament.
 
Les directrius per àmbit del Pla són:
 
- Interacció entre residències de gent gran i persones amb discapacitat i l’atenció primària i comunitària d’atenció a la salut, els centres sociosanitaris i els hospitals d’aguts.
- Interacció entre la xarxa d’atenció especialitzada de salut i la xarxa de serveis socials bàsics.
- Interacció entre els àmbits sanitari i social de la xarxa de salut mental.
- Adequació de la llarga estada sociosanitària i de salut mental.
 
Pel que fa a aquest darrer àmbit, l’objectiu general és dissenyar un nou escenari amb la creació d’un gran sector d’atenció a la llarga durada a Catalunya que inclogui els serveis socials actuals i la part corresponent de llarga estada sociosanitària i de salut mental.
 
Aquest acord de Govern amplia i millora l’anterior Pla interdepartamental d’interacció dels serveis sanitaris i socials, ja que té en compte altres situacions més enllà de les malalties cròniques.
 
Algunes dades sobre cronicitat i dependència
 
El 74% de la població adulta manifesta tenir una malaltia crònica. Del total de malalts crònics, 140.000 també pateixen dependència, i això representa un 6% de la població del territori català. Les dades també indiquen que el 50% d’aquests pacients desenvolupen malalties cròniques múltiples i que les malalties cròniques seran la principal causa de discapacitat el 2050.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined