• A Catalunya la desigualtat salarial mitjana entre dones i homes és del 19,8%
Jordi Miró, director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, a la cloenda de la jornada
La Generalitat de Catalunya ha organitzat aquest matí la jornada formativa “La igualtat salarial en la negociació col•lectiva” amb l’objectiu de sensibilitzar i impulsar mecanismes que acabin amb l’esquerda salarial de gènere des d’aquest àmbit. La bretxa salarial entre homes i dones ha crescut en els darrers anys a Catalunya. En concret, l’any 2010 es situava en el 16,9% mentre que en el 2011 pujava a 19,8%, segons dades de l’Idescat. Per contra, a la zona euro aquest percentatge es va reduir lleugerament al passar del 16,5% al 16,4% i a la Unió Europea es va mantenir en el 16,2%.  
 
La sessió, que s’ha realitzat en el marc de la commemoració del Dia europeu per a la igualtat salarial entre dones i homes, ha comptat amb la participació de la presidenta de l’Institut Català de les Dones, Montse Gatell, i el director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, Jordi Miró. Pel que fa a les dades que indiquen que la diferència salarial entre homes i dones ha augmentat, la presidenta de l’ICD ha afirmat que “no es pot acceptar que pel que fa a desigualtat salarial entre dones i homes anem endarrere. Cal fer un front comú des de tots els agents socials implicats perquè la igualtat retributiva entre homes i dones sigui un tema clau i avancem en la seva eliminació de manera definitiva”.
 
Gatell ha explicat que entre les moltes i profundes causes de la discriminació salarial hi ha “la segregació horitzontal, però també la infravaloració de les habilitats i les competències de les dones, la manca de corresponsabilitat en les tasques domèstiques i de cura, i la influència dels rols i els estereotips de gènere, que es manifesten ja des de l’elecció dels estudis”.
 
El director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, Jordi Miró, ha assegurat que “més enllà de les garanties legals i jurídiques, l’avenç en la igualtat salarial entre homes i dones no serà possible si no compta amb la implicació de totes les parts, és a dir, si no s’aborda també des de la negociació col•lectiva”.
 
Conveni de col•laboració
 
La jornada formativa ha estat organitzada per l'Institut Català de les Dones i la Secretaria d'Ocupació i Relacions Laborals del Departament d'Empresa i Ocupació en el marc d’un conveni de col•laboració per impulsar actuacions i polítiques en matèria d'ocupació i relacions laborals per a promoció de la igualtat entre les dones i els homes en el món laboral mitjançant la incorporació de la perspectiva de gènere. Entre aquestes actuacions destaca la realització de:
 
-    formació sobre plans i mesures d'igualtat a les empreses
-    cursos sobre noves formes d’organització del temps de treball
-    seminaris de comunicació adreçats a directives
-    formació per a la negociació col•lectiva
-    formació per al foment de la responsabilitat social a les empreses
-    la implantació del títol de tècnic/a superior en promoció d'igualtat de gènere
-    la implantació d’un pla pilot i posterior formació sobre fons socials europeus amb perspectiva de gènere
-    actuacions per a l’abordatge de la violència masclista en el món laboral
 
La sessió de formació ha comptat amb la participació de prop de 70 persones i ha estat dissenyada com un taller per facilitar la transmissió de continguts eminentment pràctics. La formació ha anat a càrrec de l’experta Dra. Raquel Serrano, professora de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Barcelona.
 
Situació de les dones en el mercat de treball
 
Pel que fa a la situació en el mercat de treball i segons dades de la Enquesta de Població Activa (EPA) del quart trimestre del 2013 hi ha un total de 820.400 persones en atur, de les quals 379.600 són dones. En el cas del nivell d’ocupació de les dones a Catalunya (44,1%) n’hi ha més de vuit punts de diferència pel que fa a la taxa d’ocupació dels homes (52,2%). I en la taxa d’activitat la diferència entre homes (67,6%) i dones (56,4%) creix fins als prop d’onze punts.
 
La situació contractual és diferent segons el sexe. Les dades de l’EPA del darrer trimestre del 2013 situaven el percentatge de dones ocupades a temps parcial  en un 25%, més del triple que la dels homes, un 7,8%. Aquesta diferència repercuteix tant en els salaris com en les prestacions que se’n deriven, com l’atur o les futures pensions de jubilació, representant la parcialitat un factor important d’empobriment de les dones.
 
En relació a la doble presència, segons l’enquesta de l’ús del temps de 2011, en mitjana, les dones dediquen al dia més de 4 hores al dia al treball no remunerat (llar i família) mentre que els homes en dediquen la meitat (2h 02 m). Això suposa que les dones suporten una càrrega de treball total molt superior a la dels homes. La metodologia que s’utilitza al Departament d’Empresa i Ocupació per identificar i avaluar l’exposició a condicions de risc psicosocial considera la doble presencia un dels seus cinc grans grups de factors de risc.

1  

Imatges

La presidenta de l'Institut Català de les Dones, Montse Gatell, ha inaugurat la jornada

La presidenta de l'Institut Català de les Dones, Montse Gatell, ha inaugurat la jornada 2820

1  

Fitxers adjunts

Jordi Miró, director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, a la cloenda de la jornada

Jordi Miró, director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, a la cloenda de la jornada
JPG | 3379